Miesiąc: Wrzesień 2021

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 15 Kształt studni

Kształt studni Obecnie jednak, dzięki szerokiemu wprowadzeniu żelbetu i prefabrykacji, sposób ten przeżywa pewien renesans. Również i wzgląd na zdrowie…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 16 Zapuszczania grunt

Zapuszczania grunt Podczas zapuszczania grunt z obrębu studni wydobywa się albo: - na sucho ręcznie, jeżeli nie jest on przesycony…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 17 Sąsiednie studnie

Sąsiednie studnie Sąsiednie studnie łączono ze sobą za pomocą zamków uszczelnianych w sposób taki jak uszczelnia się spoiny między skrzyniami.…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 18 Okres wstępnego osiadania

Okres wstępnego osiadania Nabrzeża wykonywano w fazach, uwzględniając okres wstępnego osiadania i przebudowując potem konstrukcję od podstaw. Nabrzeża na blokach…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 19 Leżąca warstwa

Leżąca warstwa Najwyżej leżąca warstwa znowuż wysunięta była ku basenowi o 80 cm, licując z drugą warstwą od dołu. Równocześnie…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 20 Przekrój nabrzeża

Przekrój nabrzeża Przekrój nabrzeża w porcie Lobito (Angola) o głębokości 11,50 m, posadowionego na luźnym piasku. Podsypka o wysokości 4…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 21 Konstrukcja nadwodna nabrzeża

Konstrukcja nadwodna nabrzeża Konstrukcję nadwodną nabrzeża rozwiązuje się zwykle jako betonowy monolityczny mur nadwodny, mający charakter muru oporowego lub bloku…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 22 Podsypka

Podsypka Od strony lądu ławka również powinna mieć szerokość co najmniej równą 1/5 wysokości nabrzeża. Podsypka od tylnej krawędzi ławki…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 23 Nabrzeża

Nabrzeża Jako prefabrykatów używa się tych samych elementów jak do falochronów, tzw. bloków litych lub pustakowych oraz skrzyń pływających, poza…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 24 Graniczna wysokość fali

Graniczna wysokość fali Graniczna wysokość fali, której przekroczenie może być niebezpieczne dla przystani otwartej, zależy od wielu czynników, przede wszystkim…

29.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 25 Rozmywanie skarp

Rozmywanie skarp W celu zapobieżenia rozmywaniu skarp pokrywa się je nieraz warstwą kamienia o grubości 0,50-1,00 m. Jest to jednak…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 26 Uderzenia strumienia

Uderzenia strumienia Dno po przeciwnej stronie obszaru uderzenia strumienia, tzn. ku statkowi, pod nim i jeszcze dalej, umacnia się również,…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 27 Strumień zaśrubowy

Strumień zaśrubowy W oparciu o przeprowadzone doświadczenia stwierdzono na przykład, że strumień zaśrubowy, w którym woda rozchodzi się spiralnie, natrafiwszy…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 28 Zmiany dna akwenu

Zmiany dna akwenu Zmiany dna akwenu mogą mieć charakter pogłębień lub spłyceń. Pogłębienia mogą być wywołane przyczynami sztucznymi lub naturalnymi.…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 29 Rezerwy głębokości

Rezerwy głębokości Niektórzy autorzy zalecają, aby suma wszystkich trzech rezerw głębokości przy nabrzeżach nie przekraczała 10-15% zanurzenia statku. Uwzględniając uzupełniającą…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 30 Plany falowania

Plany falowania Wewnątrz portu fala rzadko ma wysokość większą niż 1 m, której wyznaczenie bądź na podstawie obserwacji, bądź w…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 31 Gęstość

Gęstość Niektórzy autorzy podręczników budowy portów nie interesują się rezerwą eksploatacyjną i nie uwzględniają jej we wzorze, natomiast zalecają żądanie…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 32 Przegłębienie wzdłużne

Przegłębienie wzdłużne Na kanałach dochodzą jeszcze zapasy na dodatkowe „osiadanie” (czyli równomierne powiększenie zanurzenia) i dodatkowe przegłębienie, powstające wskutek ruchu…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 33 Nabrzeża na palach

Nabrzeża na palach Nabrzeża na palach, których konstrukcja składa się oprócz ściany szczelnej, podtrzymującej grunt i odgraniczającej go od wody,…

28.09.2021

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 34 Projektowanie nabrzeża

Projektowanie nabrzeża Projektowanie nabrzeża, rozumianego w znaczeniu szerszym, polegałoby na opracowaniu planu regulacji, komunikacji i zabudowy danej części portu oraz…

Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 41 Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 42 Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 43
Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 44
Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 45 Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 46 Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 47
Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Projektowanie nabrzeża zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami