Miesiąc: Styczeń 2021

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 15 Stopień uniwersalności projektów

Stopień uniwersalności projektów Na projektowanie typowe wpływa stopień uniwersalności projektów, tj. powszechności ich zastosowania i wszechstronności w zaspokajaniu potrzeb inwestycyjnych.…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 16 Karta informacyjna

Karta informacyjna Karta informacyjna (metryka) jest pierwszą informacją o zamierzonych pracach typizacyjnych. Dotyczy projektów koncepcyjnych i zawiera w zwięzłym ujęciu…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 17 Projekt wzorcowy układu

Projekt wzorcowy układu Odrębną grupę pojęć w budownictwie tworzą pojęcia dotyczące systemu oraz stopni typizacji poszczególnych obiektów (program uprawnienia budowlane…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 18 Ustroje budowlane

Ustroje budowlane   Ustrój budowlany jest to zespół elementów budowlanych, tworzących całość w skończonej formie i funkcji. Ustroje budowlane dzielimy…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 19 Rozwiązania określonych zagadnień

Rozwiązania określonych zagadnień Standardy są to wskaźniki oparte na przesłankach społeczno-ekonomicznych służące do ustalania wielkości elementów potrzebnych dla rozwiązania określonych…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 20 Głębokość traktu

Głębokość traktu Głębokość traktu z każdej strony t = 2 X X 4 m = 8 m, maksymalna szerokość hali…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 21 Pochylnie

Pochylnie Zewnętrzne klatki schodowe dają możność projektowania prostych układów funkcjonalnych i swobodę rozplanowania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych. Wewnętrzne klatki schodowe stosuje…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 22 Rozmieszczenie klatek schodowych

Rozmieszczenie klatek schodowych Stosowanie krzyżujących się biegów pozwala na równoczesne podwójne wykorzystanie klatki schodowej bez konieczności powiększania jej obudowy, a…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 23 Wyodrębnione czynności produkcyjne

Wyodrębnione czynności produkcyjne W celu pełnego wykorzystania wysokości w świetle poszczególnych kondygnacji i umożliwienia ustawienia różnych urządzeń, wskazane jest stosowanie…

29.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 24 Wielokondygnacjowe budynki

Wielokondygnacjowe budynki Wielokondygnacjowe budynki w przemyśle wykonuje się zarówno dla celów produkcyjnych, jak również jako pomieszczenia magazynowe lub też budynki…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 25 Zaprojektowanie okien stalowych

Zaprojektowanie okien stalowych Przy wyborze materiałów silnie wykluczają zastosowanie innych materiałów. Zaprojektowanie okien stalowych wymaga zezwolenia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 26 Przekrycia hal produkcyjnych

Przekrycia hal produkcyjnych Pod względem formy rozróżniamy 6 grup przekryć hal produkcyjnych, a mianowicie: Przekrycia jednospadkowe stosowane są w halach…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 27 Metoda częściowej prefabrykacji

Metoda częściowej prefabrykacji Za stosowaniem metody prefabrykacji przemawia ponadto powszechne dążenie do możliwie najpełniejszego uprzemysłowienia procesów wykonawczych na budowie. Metoda…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 28 Projektowanej budowli

Projektowanej budowli Przy opracowywaniu detali architektonicznych należy dążyć do prostoty, pamiętając przy tym, że formy i skala detalu powinny odpowiadać…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 29 Ogólna koncepcja architektoniczna hali

Ogólna koncepcja architektoniczna hali Ogólna koncepcja architektoniczna hali powinna powstawać w toku współpracy architekta z technologiem. W przypadku, gdy współdziałanie…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 30 System bazylikowy

System bazylikowy Często celowy jest wybór systemu bazylikowego, przy którym problem oświetlenia może być rozpatrywany łącznie z zagadnieniem zainstalowania suwnicy…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 31 Układ tektoniczny

Układ tektoniczny Tak w jednym, jak i w drugim przypadku występują następujące zagadnienia podstawowe: a) uzgodnienie rozwiązań technologicznych z zasadami…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 32 Brak bocznicy kolejowej

Brak bocznicy kolejowej Zakład nie posiada bocznicy kolejowej, co pozwala na zupełnie regularne prostokątne rozwiązanie układu dróg komunikacyjnych. Z tego…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 33 Zmniejszenie wachlarza

Zmniejszenie wachlarza Zmniejszenie wachlarza powodującego tak poważne straty terenu można uzyskać przez zmniejszenie układu przestrzennego planu generalnego. Przypadki, gdy układ…

28.01.2021

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 34 Układ torów kolejowych

Układ torów kolejowych Wybór właściwego układu torów kolejowych związany jest ściśle z technologią zakładu przemysłowego. W tym miejscu należy zwrócić…

Układ torów kolejowych zdjęcie nr 41 Układ torów kolejowych zdjęcie nr 42 Układ torów kolejowych zdjęcie nr 43
Układ torów kolejowych zdjęcie nr 44
Układ torów kolejowych zdjęcie nr 45 Układ torów kolejowych zdjęcie nr 46 Układ torów kolejowych zdjęcie nr 47
Układ torów kolejowych zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Układ torów kolejowych zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Układ torów kolejowych zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami