Miesiąc: Luty 2020

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 15 Antypody optyczne

Antypody optyczne antypody optyczne - enancjomery anty proton antycząstka protonu; anty radiolokacja - przeciwradiolokacja (program uprawnienia budowlane na komputer); antyrakieta…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 16 Antydetonator

Antydetonator antydetonator, środek przeciwstukowy - substancja dodawana do benzyny, przeciwdziałająca spalaniu detonacyjnemu, a więc podwyższająca liczbę oktanową paliwa (np. czteroetylek…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 17 Antena śledząca

Antena śledząca antena śledząca - antena obracająca się w ten sposób, że główna wiązka promieniowania skierowana jest stale w stronę…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 18 Antena izotropowa

Antena izotropowa   antena izotropowa - antena promieniująca równomiernie w pełnym kącie bryłowym; a. nie zrealizowana w praktyce (program uprawnienia…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 19 Anolit

Anolit   anolit, ciecz anodowa - część elektrolitu w bezpośrednim sąsiedztwie anody; jeśli ogniwo jest wyposażone w przeponę,  jest częścią…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 20 Anglezyt

Anglezyt   anglezyt - minerał, siarczan ołowiawy, surowiec do otrzymywania ołowiu; angoba - ceramiczna powłoka z gliny białej łub zabarwionej, którą…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 21 Analizator zniekształceń

Analizator zniekształceń analizator zniekształceń - miernik zniekształceń telegraficznych, który na każdym z kilku lub kilkunastu liczników zlicza momenty znamienne o…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 22 Analiza umowna

Analiza umowna analiza umowna - analiza polegająca na określeniu zawartości składnika w umownych, ściśle określonych warunkach postępowania z próbką (program…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 23 Analiza refraktometryczna

Analiza refraktometryczna   analiza refraktometryczna, refraktometria - metoda analizy instrumentalnej oparta na pomiarze współczynnika załamania światła stosowana jest do identyfikacji…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 24 Analiza mechaniczna

Analiza mechaniczna analiza mechaniczna - analiza polegająca na ustalaniu wymiarów drobnych cząstek i ziarn substancji rozdrobnionej oraz oznaczaniu stosunków ilościowych…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 25 Analiza mechaniczna

Analiza mechaniczna   analiza mechaniczna - analiza polegająca na ustalaniu wymiarów drobnych cząstek i ziarn substancji rozdrobnionej oraz oznaczaniu stosunków…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 26 Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa analiza czynnikowa, analiza wieloczynnikowa analiza wielowymiarowa, w której zakłada się, że zmienne losowe,  można wyrazić za pomocą  czynników…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 27 Amunicja myśliwska

Amunicja myśliwska amunicja myśliwska - amunicja stosowana do broni myśliwskiej (gładkolufowej, bruzdowanej i mieszanej); amunicja rakietowa - pociski rakietowe, zespoły…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 28 Amortyzator bezwładnościowy

Amortyzator bezwładnościowy amortyzator bezwładnościowy - amortyzator (samochodowy), którego elementem ruchomym jest ciężarek zawieszony sprężyście w zamkniętej obudowie zamocowanej do osi…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 29 Amigdalina

Amigdalina amigdalina, C20H27NO11 - związek organiczny z grupy glikozydów, występujący w nasionach gorzkich migdałów i wielu drzew owocowych, nadający im…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 30 Alumel

Alumel alumel - stop niklu, manganu, aluminium, krzemu i żelaza, stosowany do wyrobu termoelementów, przewodów kompensacyjnych i rezystorów pracujących w…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 31 Alkohole

Alkohole alkohole, R OH - związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające jedną lub więcej grup wodorotlenowych OH; a. reagują z kwasami…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 32 Algorytmizacja

Algorytmizacja algorytmizacja - sporządzanie algorytmów (program uprawnienia budowlane na komputer); algrafia, aluminograłia - podobna do litografii metoda drukowania płaskiego, w…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 33 Akwizytor

Akwizytor akwizytor - pracownik przedsiębiorstwa pozyskujący nabywców, zbierający zamówienia lub zawierający umowy na rzecz przedsiębiorstwa o wykonanie usług; akwa-ammonozwiązki -…

28.02.2020

Akumulator zdjęcie nr 34 Akumulator

Akumulator   akumulator - urządzenie do magazynowania energii (program uprawnienia budowlane na komputer); akumulator ciepła - cieplarka; akumulator elektryczny -…

Akumulator zdjęcie nr 41 Akumulator zdjęcie nr 42 Akumulator zdjęcie nr 43
Akumulator zdjęcie nr 44
Akumulator zdjęcie nr 45 Akumulator zdjęcie nr 46 Akumulator zdjęcie nr 47
Akumulator zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Akumulator zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Akumulator zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami