Miesiąc: Luty 2020

28.02.2020

Antypody optyczne

Antypody optyczne antypody optyczne - enancjomery anty proton antycząstka protonu; anty radiolokacja - przeciwradiolokacja (program uprawnienia budowlane na komputer); antyrakieta…

28.02.2020

Antydetonator

Antydetonator antydetonator, środek przeciwstukowy - substancja dodawana do benzyny, przeciwdziałająca spalaniu detonacyjnemu, a więc podwyższająca liczbę oktanową paliwa (np. czteroetylek…

28.02.2020

Antena śledząca

Antena śledząca antena śledząca - antena obracająca się w ten sposób, że główna wiązka promieniowania skierowana jest stale w stronę…

28.02.2020

Antena izotropowa

Antena izotropowa   antena izotropowa - antena promieniująca równomiernie w pełnym kącie bryłowym; a. nie zrealizowana w praktyce (program uprawnienia…

28.02.2020

Anolit

Anolit   anolit, ciecz anodowa - część elektrolitu w bezpośrednim sąsiedztwie anody; jeśli ogniwo jest wyposażone w przeponę,  jest częścią…

28.02.2020

Anglezyt

Anglezyt   anglezyt - minerał, siarczan ołowiawy, surowiec do otrzymywania ołowiu; angoba - ceramiczna powłoka z gliny białej łub zabarwionej, którą…

28.02.2020

Analizator zniekształceń

Analizator zniekształceń analizator zniekształceń - miernik zniekształceń telegraficznych, który na każdym z kilku lub kilkunastu liczników zlicza momenty znamienne o…

28.02.2020

Analiza umowna

Analiza umowna analiza umowna - analiza polegająca na określeniu zawartości składnika w umownych, ściśle określonych warunkach postępowania z próbką (program…

28.02.2020

Analiza refraktometryczna

Analiza refraktometryczna   analiza refraktometryczna, refraktometria - metoda analizy instrumentalnej oparta na pomiarze współczynnika załamania światła stosowana jest do identyfikacji…

28.02.2020

Analiza mechaniczna

Analiza mechaniczna analiza mechaniczna - analiza polegająca na ustalaniu wymiarów drobnych cząstek i ziarn substancji rozdrobnionej oraz oznaczaniu stosunków ilościowych…

28.02.2020

Analiza mechaniczna

Analiza mechaniczna   analiza mechaniczna - analiza polegająca na ustalaniu wymiarów drobnych cząstek i ziarn substancji rozdrobnionej oraz oznaczaniu stosunków…

28.02.2020

Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa analiza czynnikowa, analiza wieloczynnikowa analiza wielowymiarowa, w której zakłada się, że zmienne losowe,  można wyrazić za pomocą  czynników…

28.02.2020

Amunicja myśliwska

Amunicja myśliwska amunicja myśliwska - amunicja stosowana do broni myśliwskiej (gładkolufowej, bruzdowanej i mieszanej); amunicja rakietowa - pociski rakietowe, zespoły…

28.02.2020

Amortyzator bezwładnościowy

Amortyzator bezwładnościowy amortyzator bezwładnościowy - amortyzator (samochodowy), którego elementem ruchomym jest ciężarek zawieszony sprężyście w zamkniętej obudowie zamocowanej do osi…

28.02.2020

Amigdalina

Amigdalina amigdalina, C20H27NO11 - związek organiczny z grupy glikozydów, występujący w nasionach gorzkich migdałów i wielu drzew owocowych, nadający im…

28.02.2020

Alumel

Alumel alumel - stop niklu, manganu, aluminium, krzemu i żelaza, stosowany do wyrobu termoelementów, przewodów kompensacyjnych i rezystorów pracujących w…

28.02.2020

Alkohole

Alkohole alkohole, R OH - związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające jedną lub więcej grup wodorotlenowych OH; a. reagują z kwasami…

28.02.2020

Algorytmizacja

Algorytmizacja algorytmizacja - sporządzanie algorytmów (program uprawnienia budowlane na komputer); algrafia, aluminograłia - podobna do litografii metoda drukowania płaskiego, w…

28.02.2020

Akwizytor

Akwizytor akwizytor - pracownik przedsiębiorstwa pozyskujący nabywców, zbierający zamówienia lub zawierający umowy na rzecz przedsiębiorstwa o wykonanie usług; akwa-ammonozwiązki -…

28.02.2020

Akumulator

Akumulator   akumulator - urządzenie do magazynowania energii (program uprawnienia budowlane na komputer); akumulator ciepła - cieplarka; akumulator elektryczny -…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami