Miesiąc: Marzec 2022

31.03.2022

Przyrząd kolimacyjny

Przyrząd kolimacyjny - przyrząd optyczny do pomiaru kątów odchyleń od prostoliniowości, płaskości, współosiowości, którego zasadniczą część stanowią kolimator (przyrząd optyczny…

31.03.2022

Przymiar taśmowy

Przymiar taśmowy, ruletka - przymiar kreskowy w postaci taśmy (stalowej, płóciennej itp.) zwijanej w rolkę mieszczącą się w specjalnym futerale…

31.03.2022

Przyducha

Przyducha - spadek zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie rzeki lub jeziora, występujący najczęściej w warunkach zimowych i mogący spowodować śnięcie…

31.03.2022

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne, urządzenia sanitarne - urządzenia do wykonywania czynności higienicznych lub gospodarczych (wanna, umywalka, zmywak) lub przyjmowania i odprowadzania cieczy…

31.03.2022

Przędzenie włókien naturalnych

Przędzenie włókien naturalnych - zespół operacji związanych z oczyszczaniem, rozplataniem i rozczesaniem surowca oraz formowaniem i skręcaniem, a następnie nawijaniem…

31.03.2022

Przeziernik

Przeziernik - armatura wskazująca ruch czynnika przepływającego przez otwór dwustronnie zamknięty przezroczystymi szybkami przezrocze - obraz fotograficzny wykonany na materiale…

31.03.2022

Przewód wiertniczy

Przewód wiertniczy - lina wiertnicza lub zespół połączonych ze sobą rur płuczkowych bądź żerdzi wiertniczych zakończony w swym dolnym końcu…

31.03.2022

Przewód kanalizacyjny spustowy

Przewód kanalizacyjny spustowy, pion kanalizacyjny - przewód kanalizacyjny wewnętrzny zmontowany pionowo lub z odchyleniem od pionu nie przekraczającym 45 przy…

31.03.2022

Przewodnik

Przewodnik (elektryczności) - materiał o małym oporze właściwym (umownie mniejszym od 10 Q cm); często ogólnym terminem p. określa się…

31.03.2022

Przewieszka

Przewieszka, zawieszka - wada wiersza w postaci oczka wystającego poza płaszczyznę czołową wiersza przewietrzanie - chłodzenie (np. maszyn elektrycznych) powietrzem…

31.03.2022

Przetwornik mocy

Przetwornik mocy - element zespołu wykonawczego zwiększający moc sygnału wejściowego, ewentualnie zmieniający jego rodzaj i zakres celem sterowania następnym w…

31.03.2022

Przetwarzanie sygnału

Przetwarzanie (sygnału) - konwersja sygnału przetwarzanie zdjęcia lotniczego - przekształcanie zdjęcia lotniczego w taki sposób, aby obraz terenu odpowiadał zdjęciu…

31.03.2022

Przetrząsaczo-zgrabiarka

Przetrząsaczo-zgrabiarka - maszyna do przetrząsania lub zgrabiania siana w wały przetwarzanie danych, obróbka danych - inf. wykonywanie usystematyzowanego ciągu operacji…

31.03.2022

Prześlizg styku

Prześlizg styku - przesuw styku przeświecalność - zdolność ciała do przepuszczania światła głównie w sposób rozproszony, tak że kształty przedmiotów…

31.03.2022

Przesuwacz walcowniczy

Przesuwacz walcowniczy - urządzenie do przesuwania pasma walcowanego materiału w kierunku prostopadłym do jego długości przesuwak - część mechanizmu zasilania…

31.03.2022

Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Przestrzeń zdarzeń elementarnych - pojęcie pierwotne w rachunku prawdopodobieństwa; zbiór, którego elementy interpretuje się jako zdarzenia elementarne przestrzeń zupełna -…

31.03.2022

Przestrzeń liniowa

Przestrzeń liniowa, przestrzeń wektorowa - mat. zbiór wektorów, dla których wprowadzono działania dodawania dwóch wektorów oraz mnożenia wektorów przez liczby…

31.03.2022

Przeskok

Przeskok (iskrowy) - el wyładowanie elektryczne zupełne występujące w gazie (np. w powietrzu) przy pewnej wartości natężenia pola elektrycznego przeskok,…

31.03.2022

Przerywacz

Przerywacz - urządzenie do szybkiego periodycznego przerywania obwodu elektrycznego; rozróżnia się p. elektromagnetyczne i p. mechaniczne przerywacz - urządzenie sterujące…

31.03.2022

Przepuszczanie równomiernie rozproszone

Przepuszczanie równomiernie rozproszone - przepuszczanie rozproszone o takim rozkładzie strumienia przepuszczonego, że luminancja we wszystkich kierunkach jest jednakowa przepychacz -…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami