Miesiąc: Sierpień 2022

31.08.2022

Linia brzegowa

Albania leży w Europie Południowej, w pd.- z.u li. części Półwyspu Bałkańskiego, nad morzami Adriatyckim i lońskim. Zajmuje terytorium o…

31.08.2022

Rewitalizacja zabudowy

PUSZTA, region nazwa stepów w Kotlinie Panońskiej, Wielkiej Nizinie Węgierskiej; współcześnie p. jest w większość i silnie przekształcona przez człowieka…

31.08.2022

Mierzeja

MARIN występującego w pel. Francji nad Zatok.) I w i,). MARYJCZYCY Mari. dawniej Czeremisi, lud pochodzenia ugrolińskiego; jedna mniejszości narodowych…

31.08.2022

Konurbacja

HUCULI, lud zamieszkujący Karpaty Wschód nic (zwł. region pd.-wsch. Ukrainy), zajmujący się pierwotnie hodowlą bydła i wypasaniem owiec; obecnie zatrudnieni…

31.08.2022

Czasza lodowa

CZASZA LODOWA, rodzaj lodowca zajmującego obszar wysoko pole lżonego płaskowyżu nie wyodrębnia się pola firnowego, niekiedy natomiast spływają z niej…

31.08.2022

Roślinność alpejska

ALPEJSKA ROŚLINNOŚĆ ki alpejskie, murawy alpejskie, ogólna format roślinny występujących w góra u ropy, a także w innych częściach świata,…

31.08.2022

Stabilność finansowa

W 1960 utworzono w Genewie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego (European tree Trade Association). Obecnie należ.) do niego: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i…

31.08.2022

Ruch turystyczny

W strukturze geograficznej międzynarodowego ruchu turystycznego charakterystyczna jest dominacja gości z wysokorozwiniętych państw Europy Zachodniej. I lak w najliczniej odwiedzanej…

31.08.2022

Handel zagraniczny

W ich geograficznej strukturze handlu zagranicznego (z punktu widzenia wartości eksportu i importu) czołowe miejsce przypada europejskim partnerom. Aż 75%…

31.08.2022

Porty lotnicze

W skali globalnej zaznać za się nieznaczna przewaga przewozów pasażerskie h w ruchu krajowym Ci 5-55% og. liczby pasażerów), gl.…

31.08.2022

Zasadnicze dysproporcje

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych oraz poziomu rozwoju gospodarczego Europy to gł. czynniki wpływające na znaczne dysproporcje w stopniu nasycenia jej terytorium…

31.08.2022

Okręgi przemysłowe

Europę uznać należy za kolebkę cywilizacji wielkoprzemysłowej, której początki przypadają na przełom XVIII i XIX w. Związane są one z…

31.08.2022

Produkty roślinne

Europa legitymuje się najwyższym świecie wskaźnikiem spożycia żywności: 14. ~ kcal na dobę na I mieszkańca, przewyższającym zdecydowanie średnią światową,…

31.08.2022

Wysoka pozycja Europy

Na Europę przypada niemal połowa światowej produkcji owsa (ok. I 3 min t), którego największymi zbiorami legitymują się Rosja (O…

31.08.2022

Mechanizacja i produktywność

Z punktu widzenia produktywności rolnictwo wschodnioeuropejskie dzieli od zachodnioeuropejskiego ogromna przepaść, gdyż przedmiotowy wskaźnik w większości państw Europy Zachodniej jest…

31.08.2022

Rozwój ekonomiczny

Najwyższymi wskaźnikami legitymowały się: Liechtenstein (46,4 tys. USD), Luksemburg (43,6 tys.), Szwajcaria (40,1 tys.), Norwegia (34,3 tys.) i Dania (.3.3,3…

31.08.2022

Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy i przetwórczy stanowił źródło powstania i rozwoju największej formacji miejsko-przemysłowej we wsch. części Europy: Doniecko Okręgu Przemysłowego. W…

31.08.2022

Poziom nasycenia

Proce-, rewitalizacji sprzyjają zatem wyludnianiu - centralnych części miasta, co w warunkach zasadniczej zmiany obrazu funkcjonalnej historycznej zabudowy prowadzi do…

31.08.2022

Linie metra

Najbardziej znacząca jest w tym przypadku faza rzymskiej kolonizacji oraz industrializacji w XIX-XX w. Z punktu widzenia demograficzno-przestrzennego wzrostu i…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki

Zapoczątkowana w pot. XVIII w. w Anglii, Walii i Szkocji, obejmując w ciągu XIX w. inne kraje, gł. zachodnioeuropejskie, przyniosła…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami