Miesiąc: Sierpień 2022

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 15 Linia brzegowa

Albania leży w Europie Południowej, w pd.- z.u li. części Półwyspu Bałkańskiego, nad morzami Adriatyckim i lońskim. Zajmuje terytorium o…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 16 Rewitalizacja zabudowy

PUSZTA, region nazwa stepów w Kotlinie Panońskiej, Wielkiej Nizinie Węgierskiej; współcześnie p. jest w większość i silnie przekształcona przez człowieka…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 17 Mierzeja

MARIN występującego w pel. Francji nad Zatok.) I w i,). MARYJCZYCY Mari. dawniej Czeremisi, lud pochodzenia ugrolińskiego; jedna mniejszości narodowych…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 18 Konurbacja

HUCULI, lud zamieszkujący Karpaty Wschód nic (zwł. region pd.-wsch. Ukrainy), zajmujący się pierwotnie hodowlą bydła i wypasaniem owiec; obecnie zatrudnieni…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 19 Czasza lodowa

CZASZA LODOWA, rodzaj lodowca zajmującego obszar wysoko pole lżonego płaskowyżu nie wyodrębnia się pola firnowego, niekiedy natomiast spływają z niej…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 20 Roślinność alpejska

ALPEJSKA ROŚLINNOŚĆ ki alpejskie, murawy alpejskie, ogólna format roślinny występujących w góra u ropy, a także w innych częściach świata,…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 21 Stabilność finansowa

W 1960 utworzono w Genewie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego (European tree Trade Association). Obecnie należ.) do niego: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 22 Ruch turystyczny

W strukturze geograficznej międzynarodowego ruchu turystycznego charakterystyczna jest dominacja gości z wysokorozwiniętych państw Europy Zachodniej. I lak w najliczniej odwiedzanej…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 23 Handel zagraniczny

W ich geograficznej strukturze handlu zagranicznego (z punktu widzenia wartości eksportu i importu) czołowe miejsce przypada europejskim partnerom. Aż 75%…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 24 Porty lotnicze

W skali globalnej zaznać za się nieznaczna przewaga przewozów pasażerskie h w ruchu krajowym Ci 5-55% og. liczby pasażerów), gl.…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 25 Zasadnicze dysproporcje

Zróżnicowanie warunków przyrodniczych oraz poziomu rozwoju gospodarczego Europy to gł. czynniki wpływające na znaczne dysproporcje w stopniu nasycenia jej terytorium…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 26 Okręgi przemysłowe

Europę uznać należy za kolebkę cywilizacji wielkoprzemysłowej, której początki przypadają na przełom XVIII i XIX w. Związane są one z…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 27 Produkty roślinne

Europa legitymuje się najwyższym świecie wskaźnikiem spożycia żywności: 14. ~ kcal na dobę na I mieszkańca, przewyższającym zdecydowanie średnią światową,…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 28 Wysoka pozycja Europy

Na Europę przypada niemal połowa światowej produkcji owsa (ok. I 3 min t), którego największymi zbiorami legitymują się Rosja (O…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 29 Mechanizacja i produktywność

Z punktu widzenia produktywności rolnictwo wschodnioeuropejskie dzieli od zachodnioeuropejskiego ogromna przepaść, gdyż przedmiotowy wskaźnik w większości państw Europy Zachodniej jest…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 30 Rozwój ekonomiczny

Najwyższymi wskaźnikami legitymowały się: Liechtenstein (46,4 tys. USD), Luksemburg (43,6 tys.), Szwajcaria (40,1 tys.), Norwegia (34,3 tys.) i Dania (.3.3,3…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 31 Przemysł wydobywczy

Przemysł wydobywczy i przetwórczy stanowił źródło powstania i rozwoju największej formacji miejsko-przemysłowej we wsch. części Europy: Doniecko Okręgu Przemysłowego. W…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 32 Poziom nasycenia

Proce-, rewitalizacji sprzyjają zatem wyludnianiu - centralnych części miasta, co w warunkach zasadniczej zmiany obrazu funkcjonalnej historycznej zabudowy prowadzi do…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 33 Linie metra

Najbardziej znacząca jest w tym przypadku faza rzymskiej kolonizacji oraz industrializacji w XIX-XX w. Z punktu widzenia demograficzno-przestrzennego wzrostu i…

31.08.2022

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 34 Rozwój urbanistycznej tkanki

Zapoczątkowana w pot. XVIII w. w Anglii, Walii i Szkocji, obejmując w ciągu XIX w. inne kraje, gł. zachodnioeuropejskie, przyniosła…

Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 41 Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 42 Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 43
Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 44
Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 45 Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 46 Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 47
Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozwój urbanistycznej tkanki zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami