Miesiąc: Sierpień 2022

04.08.2022

Połączenie elementów

Na ogół elementy są przystosowane do budowy zbiorników o określonej pojemności, jednak niektóre konstrukcje są tego typu, że z tych…

04.08.2022

Przekrycie

Jako przekrycie stosuje się najchętniej powłoki kuliste lub stożkowe, które są ekonomiczne ze względu na małe zużycie betonu i stali.…

04.08.2022

Dolny basen pomocniczy

Zabezpieczeniem częściowym konstrukcji nazywamy takie, które ma na celu zmniejszenie wpływu szkód górniczych na konstrukcję. Ma ono znaczenie przede wszystkim…

04.08.2022

Nieszkodliwe odkształcenie

O słuszności tych trzech podstawowych reguł można wnioskować na podstawie powstających momentów maksymalnych przy zsuwach. Przy zmniejszeniu płaszczyzny podporowej, jak…

04.08.2022

Warstwy bardziej nośne

W poszczególnych rozdziałach omówiono sprawę rozwiązania posadowienia zbiorników na gruntach o różnej nośności, nie narażonych na pojawienie się szkód górniczych (program…

04.08.2022

Warstwy papy

Najczęściej stosowaną tu osłoną jest powłoka w postaci 2 warstw papy, warstwy bitumu łub asfaltu ochroniona jeszcze przed uszkodzeniem mechanicznym…

04.08.2022

Masa plastyczna

Ponieważ dno jest zwykle dosyć cienkie, wskazane jest przedłużenie drogi przenikania cieczy. Uzyskujemy to przez pogrubienie płyty lub przez ułożenie…

03.08.2022

Duże straty cieczy

Okazuje się, że beton wodoszczelny bardzo starannie wykonany nie stanowi żadnej przeszkody dla przepływu tych cieczy. W początkach rozwoju przemysłu…

03.08.2022

Ściany betonowe

Wykonanie wieży rozwiązano bardzo ekonomicznie. Na zabetonowanym trzonie podstawy zmontowane zostało sztywne stalowe rusztowanie złożone z 20 skośnych słupów rurowych…

03.08.2022

Zbiornik walcowy

Zbiornik walcowy o tej samej pojemności posiadający 2 zbiorniki byłby niewątpliwie o wiele kosztowniejszy. Konstrukcję nośną stanowią 4 skośne słupy…

03.08.2022

Pompa olejowa

Beton zastosowano w/c = 0,35 - 0,37. Dzięki temu przy betonowaniu części stożkowej wystarczyło deskowanie od dołu (program uprawnienia budowlane na…

03.08.2022

Sklepienia dna

Sklepienia dna i przekrycia zabetonowano na klepieniu z cegieł ułożonych na płask, łączonych zaprawą cementową. Cegły te układano na wygnanym…

03.08.2022

Całkowita wysokość wieży

W konstrukcji wykonanej w latach 1956-1957 w Kopenhadze połączono wieże ciśnień z silosami na zboże. Całkowita wysokość wieży wynosi 70…

03.08.2022

Powierzchnia deskowania

Rozciągania powstające w przegubie przejmują w słupie płaskie siatki rozstawione co 20 cm licząc po obwodzie okręgu koła wpisanego w…

03.08.2022

Przepona dolna

Przepona dolna stanowi dno dolnego zbiornika, środkowa przekrycie dolnego i dno górnego zbiornika, przepona górna przekrycie górnego zbiornika. Przy takim…

03.08.2022

Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna składa się z 2 rzędów po 8 słupów rozstawionych promieniście, usztywnionych pierścieniowymi i promienistymi ryglami żelbetowymi. Słupy opierają…

03.08.2022

Zbiorniki walcowe

Wyjątkowo tylko konstruuje się zbiorniki żelbetowe kuliste lub kroplokształtne. Konstrukcje takie są nieekonomiczne ze względu na kosztowne deskowanie. Wewnętrzną powierzchnię…

02.08.2022

Zamknięte przekroje rurowe

Zamknięte przekroje rurowe lub wieloboczne sprawdzamy znajdując maksymalne naprężenia powstałe wskutek działania obciążenia mimośrodowego. Przekrój i moment bezwładności przyjmujemy dla…

02.08.2022

Przerwy między słupami

W konstrukcjach nośnych słupowych liczba słupów zależy przede wszystkim od pojemności zbiornika i jego rzutu. Przy zbiornikach prostokątnych słupy są…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !