Miesiąc: Luty 2022

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 15 Ekspertyza górnicza

W związku z przebudową i poszerzeniem drogi zaprojektowano wiadukt dwuprzęsłowy o belkach stalowych wolnopodpartych o rozpiętości 2 x 13,50 m.…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 16 Atrakcyjność przejścia podziemnego

Przy wąskich jezdniach przechodnie niechętnie korzystają z przejść podziemnych; konieczne są nieraz barierki ochronne. Atrakcyjność przejścia podziemnego zwiększy się przez…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 17 Zaprojektowanie przejść jednopoziomowych

W zależności od przewidywanego natężenia i kierunków ruchu pieszego możemy zaprojektować jedno z następujących rozwiązań: I przejście proste usytuowane prostopadle…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 18 Wskaźniki projektowania

Zagadnienie tuneli, zarówno drogowych, jak i przeznaczonych dla „metra“ lub szybkiej kolei miejskiej, nabiera coraz większego znaczenia wobec konieczności stosowania…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 19 Nowoczesne zasady projektowania dróg

Nowoczesne zasady projektowania dróg wymagają bardzo łagodnego pochylenia skarp. W związku z tym objętość robót ziemnych rośnie niepomiernie w miarę…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 20 Wysokie belki poprzeczne

Ze względu na warunki widoczności w węzłach nie stosujemy zatem stalowych konstrukcji kratowych z jazdą dolną, zwłaszcza że przy wymaganych…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 21 Wiadukty i estakady

Bliższe dane odnośnie obliczenia parcia gruntu, jak również wskazówki dotyczące wpływu na konstrukcję sił hamowania i uderzeń bocznych taboru, obciążeń…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 22 Przeliczanie obiektów inżynierskich

Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej może ustalić sieć dróg publicznych, na których dopuszcza się do ruchu pojazdy…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 23 Ogrodzenie przejazdu

Nawierzchnie z bali drewnianych wychodzą z użycia i mogą być stosowane tylko na przejazdach o małym natężeniu ruchu drogowego. Ogrodzenie…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 24 Sygnał biały

Sygnał biały jest zawsze umieszczony pod sygnałem czerwonym, a częstotliwość jego migania powinna być mniejsza od częstotliwości światła czerwonego i…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 26 Wskaźnik efektywności

Pełne porównanie wariantów pod względem ekonomicznym może dać obliczenie wskaźnika efektywności ekonomicznej inwestycji. W rachunku tym uwzględniamy poza kosztami budowy…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 27 Skrzyżowanie autostrad

Jako jedno z ciekawszych rozwiązań wykonanych w ostatnich latach plan węzła przy dworcu Saweljowskim w Moskwie. Jest to węzeł trójpoziomowy,…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 28 Warunki ruchu

Warunki ruchu na krzyżujących się drogach są odmienne. Droga główna AB przebiega przez węzeł bez zmiany przekroju poprzecznego i bez…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 29 Przeplatanie ruchu

W celu zmniejszenia przeplatania ruchu na rondzie można przy dużej liczbie lewoskrętów zaprojektować wloty zmodyfikowane. W tym przypadku pojazdy skręcające…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 30 Rampy równoległe

Rampy równoległe prowadzimy po terenie wzdłuż estakady drogi głównej lub wzdłuż wykopu, oddzielonego od ramp ścianami oporowymi. Uzyskujemy w ten…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 31 Projekt placu dworcowego

Najprostszym typem węzła trój wlotowego, zarówno dla odgałęzienia drogi ruchu szybkiego, jak i dla wjazdów na nią jest węzeł z…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 32 Węzły trójwlotowe

Skrzyżowanie wielopoziomowe projektujemy zatem: na wszystkich skrzyżowaniach dróg I klasy technicznej (autostrad) i ulic ekspresowych,gdy iloczyn ruchu na skrzyżowaniu, tzn.…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 33 Przejścia podziemne

Przystanki tramwajowe lokalizujemy najczęściej przed wlotem na węzeł. Jeżeli na węźle wykonano przejścia podziemne dla pieszych, to przystanki należy umieścić…

26.02.2022

Wysepki ronda zdjęcie nr 34 Wysepki ronda

W trudnych warunkach lokalnych kształt węzła z samoczynną regulacją ruchu okrężnego odbiega dość znacznie od klasycznej formy koła lub elipsy.…

Wysepki ronda zdjęcie nr 41 Wysepki ronda zdjęcie nr 42 Wysepki ronda zdjęcie nr 43
Wysepki ronda zdjęcie nr 44
Wysepki ronda zdjęcie nr 45 Wysepki ronda zdjęcie nr 46 Wysepki ronda zdjęcie nr 47
Wysepki ronda zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wysepki ronda zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wysepki ronda zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami