Miesiąc: Maj 2019

28.05.2019

Patron praktyki zawodowej – stanowisko KKK

Patron praktyki zawodowej – stanowisko KKK Pojęcie „patrona praktyk” zostało wprowadzone do ustawy Prawo budowlane w 2014 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl). W…

28.05.2019

Prawo budowlane – zmiany 2019

Prawo budowlane – zmiany 2019 Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z lutego 2019 roku wprowadziła pewne zmiany. Modyfikacji uległ zwłaszcza przepis…

28.05.2019

Uprawnienia instalacyjne – zakresy

Uprawnienia instalacyjne – zakresy Uprawnienia budowlane instalacyjne dzielą się na elektryczne, sanitarne i telekomunikacyjne (https://uprawnienia-budowlane.pl). Specjalność instalacyjna bez ograniczeń w…

28.05.2019

Zakres uprawnień kolejowych

Zakres uprawnień kolejowych Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej mogą dotyczyć kolejowych obiektów budowlanych lub sterowania ruchem kolejowym (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przyznawane…

27.05.2019

Batalia o uprawnienia budowlane

Batalia o uprawnienia budowlane W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przestało obowiązywać 12…

27.05.2019

Uprawnienia budowlane – nowelizacja

Uprawnienia budowlane – nowelizacja Sejm uchwalił nowelizację Prawa budowlanego 22 lutego 2019 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wprowadziła ona do ustawy zakresy uprawnień…

27.05.2019

Kierownik budowy - uprawnienia budowlane

Kierownik budowy a uprawnienia budowlane Definicja samodzielnej funkcji technicznej znajduje się w przepisach budowlanych oraz związanych z nimi rozporządzeniami (https://uprawnienia-budowlane.pl).…

25.05.2019

Specjalność instalacyjna

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej Osoby, które mają wymagane przepisami wykształcenie oraz odbyły praktykę zawodową, mogą starać się o…

25.05.2019

Uprawnienia budowlane dla zawodu elektryka

Uprawnienia budowlane dla zawodu elektryka Uprawnienia budowlane pozwalają pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wszystkie wymagania związane z uprawnieniami…

25.05.2019

Kim jest patron praktyki zawodowej?

Kim jest patron praktyki zawodowej? Tzw. ustawa deregulacyjna wprowadziła do prawa budowlanego pojęcie patrona praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Niestety dla wielu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami