Miesiąc: Październik 2020

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 15 Zakotwienia w Cement

Zakotwienia w Cement Ostatnio zostały podjęte na szerszą skalę badania nad strefą zakotwienia w Cement and Concrete Association w Londynie,…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 16 Działanie siły kotwiącej

Działanie siły kotwiącej Nie jest tu zresztą wymagana specjalna dokładność w obliczaniu, gdyż warunki, w jakich działają siły, nie odpowiadają…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 17 Rozkład naprężeń

Rozkład naprężeń Rozkład naprężeń w miarę oddalania się od miejsca zakotwienia staje się, zgodnie z zasadą de Saint-Venanta (potwierdzoną doświadczeniami),…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 18 Zasadniczy typ płytki żeliwnej

Zasadniczy typ płytki żeliwnej Zasadniczy typ płytki żeliwnej, ustalony na podstawie badań. Wskutek słabszego materiału wymiary płytki kotwiącej (jej szerokość)…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 19 Zakotwienia stożkowe złożone

Zakotwienia stożkowe złożone W zakotwieniach stożkowych zjawiska mogą być jeszcze bardziej złożone. Mianowicie naprężenia normalne w kierunku siły H przestają…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 20 Cecha charakterystyczna zakotwień

Cecha charakterystyczna zakotwień Cechą charakterystyczną zakotwień opartych na działaniu klina (a przynajmniej znacznej ich większości), jest to, że między klinem…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 21 Wywołanie korozji

Wywołanie korozji Najprostszym sposobem grupy pierwszej jest wywołanie korozji przez wystawienie uzbrojenia na działanie wpływów atmosferycznych. Do tej grupy należy…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 22 Poślizg struny

Poślizg struny W rzeczywistości wzdłuż strefy zakotwienia możemy wyodrębnić kolejno odcinki odkształceń sprężystych, sprężysto-plastycznych, plastycznych oraz odcinek tarcia, podczas gdy…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 23 Zjawisko przyczepności

Zjawisko przyczepności Zjawisko przyczepności ma istotne znaczenie w dwóch grupach zagadnień: w problemie zakotwienia struny oraz w problemie współdziałania uzbrojenia…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 24 Uzbrojenie sprężające

Uzbrojenie sprężające W odrębną metodę rozwinęła się technologia tzw. uzwajania, polegającego na owijaniu elementu wstępnie naciągniętym uzbrojeniem. W ten sposób…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 25 Siły sprężające

Siły sprężające Siły sprężające, z którymi mamy do czynienia w praktyce, wahają się w elementach drobnych od kilku do kilkudziesięciu…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 26 Naprężenia w uzbrojeniu

Naprężenia w uzbrojeniu Naprężenia w uzbrojeniu w późniejszych stanach spadają w wyniku odkształceń opóźnionych w betonie i mimo obciążeń zewnętrznych…

29.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 27 Badanie zmian własności mechanicznych

Badanie zmian własności mechanicznych Badanie zmian własności mechanicznych materiału oraz zmian stanu naprężenia i stanu odkształcenia w czasie jest przedmiotem…

28.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 28 Odkształcenia opóźnione

Odkształcenia opóźnione W okresie wykonania, montażu i eksploatacji elementu sprężonego występują najróżniejsze przypadki obciążeń, które staramy się usystematyzować przez zdefiniowanie…

28.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 29 Wprowadzenie naprężeń

Wprowadzenie naprężeń Wprowadzenie naprężeń wstępnych o ściśle określonej wielkości, dobranych z myślą uzyskania przy superpozycji naprężeń użytkowych przewidzianych rozkładów naprężeń…

28.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 30 Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Centralnego

Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Centralnego Słupy, zaprojektowane z wymienionych żerdzi oraz poprzeczników stalowych. Na słupach tych zbudowano szereg linii, m.in. linię…

28.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 31 Słupy wykonywane na miejscu budowy

Słupy wykonywane na miejscu budowy Słupy wykonywane na miejscu budowy znalazły również zastosowanie jako konstrukcje wsporcze kolejek linowych. Najczęściej jednak…

28.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 32 Strzałka ugięcia słupów sprężonych

Strzałka ugięcia słupów sprężonych Strzałka ugięcia słupów sprężonych, podobnie jak słupów żelbetowych, przy obciążeniu odpowiadającym normalnym warunkom pracy, nie powinna…

28.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 33 Kontrolne obciążenia próbne

Kontrolne obciążenia próbne Próba sprężystości polega na obciążeniu słupa, umocowanego sztywno w nieprzesuwnym fundamencie do wartości 1,3 momentu obliczonego dla…

28.10.2020

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 34 Słupy kablobetonowe

Słupy kablobetonowe Struny o średnicy 5 mm zostają nawinięte na dwa bloki oporowe, o rozstawie nieco mniejszym od długości słupa…

Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 41 Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 42 Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 43
Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 44
Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 45 Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 46 Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 47
Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Słupy kablobetonowe zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami