Miesiąc: Kwiecień 2022

28.04.2022

Przezorność władz

Przezorność władz dostrzegających całą niedojrzałość opisanych koncepcji ustrzegła Warszawę przed realizacją tych kosmopolitycznych wizji. W ciągu szeregu lat zachowywano centralne…

28.04.2022

Nowoczesne śródmieście

W ten sposób, jak stwierdzał w swym referacie z r. 1949 Stefan Tworkowski, „do głosu przychodzą równocześnie dwa kierunki: humanitarnie…

28.04.2022

Dzielnica drapaczy chmur

W schematycznym układzie stref funkcjonalnych miasta treść centrum została rozdzielona, najogólniej rzecz biorąc, na dwie odrębne strefy. Pierwszą była gospodarcza…

28.04.2022

Chronologiczny przegląd

Jak zaś szukać dróg ku tej jedności ekonomii środków plastycznych i środków gospodarczych, jeśli nie w dorobku zasad wielkich, klasycznych…

28.04.2022

Nowy etap kształtowania śródmieścia

Nowy etap kształtowania śródmieścia stolicy przypadający na drugą połowę planu sześcioletniego był okresem dalszego rozwoju architektury stołecznej, odbywającego się w…

28.04.2022

Tradycyjne motywy

Jeśli sięgniemy do pierwszych realizacji, wyrażających nową postawę architektów po r. 1949, zwrócimy uwagę na dzieło, którego bezprzeczne walory plastyczne…

28.04.2022

Narada Architektów

Zjawisko wiąże się niewątpliwie z wysoką kulturą i bogatymi doświadczeniami warszawskiego zwłaszcza w zakresie rozwiązań mieszkaniowych, stanowiącymi swoisty dorobek realistycznego…

28.04.2022

Wyposażenie ulic

Ten postulat społeczno-polityczny wymagał wcielenia w konkretnej treści przestrzennej przebudowy miasta, nakazywał odmianę jego struktury przestrzenno-materialnej, uzdrowienie jej i nagięcie…

28.04.2022

Krzepnąca gospodarka

Nowa era w dziejach Warszawy zastała nie miasto, lecz tragiczne jego szczątki, zastała straszny obraz bestialskiego zniszczenia wielkiego organizmu, którego…

28.04.2022

Miejski zespół

Podobne rozwiązanie jest najbardziej prawidłowe i owocne, ponieważ tylko w tym wypadku w pełni, szeroko i wszechstronnie zostają zaspokojone na…

28.04.2022

Układ urbanistyczny miasta

Po barbarzyńskim zniszczeniu prastarego grodu przez faszystów hitlerowskich, kierownictwo jego odbudową powierzone zostaje najświetniejszemu znawcy i miłośnikowi architektury rosyjskiej -…

28.04.2022

Założenia z układu starego

W ten sposób następuje zbliżenie i powiązanie przestrzenne zespołu śródmieścia z rzeką. Na malowniczym cyplu płaskowzgórża, gdzie niegdyś wznosił się…

28.04.2022

Obwód fortyfikacji

W centrum miasta widnieje zabytek z XII wieku - cerkiew Borysa i Gleba. Zachował się system murów obronnych zbudowanych i…

28.04.2022

Wytrawny mistrz

W r. 1950 projektowanie dominanty miasta powierzono L. Rudniewowi. Wytrawny mistrz opracowuje sylwetową koncepcję stalingradzkiego gmachu Rad, a jednocześnie wysuwa…

28.04.2022

Zabezpieczenie kontaktu miasta

Główną tendencją przeobrażeń było zabezpieczenie kontaktu miasta z rzeką drogą eliminacji ze śródmiejskiej strefy przybrzeżnej zakładów przemysłowych, drogą przeniesienia przystani…

28.04.2022

Gospodarcze potrzeby

Już dawniej zaznaczająca się prostokątna sieć uliczna z przewagą wzdłużonych, równoległych do rzeki kierunków realizuje się pod naciskiem potrzeb gospodarczych…

28.04.2022

Gmach instytutu

W przeszło milionowej stolicy Republiki Gruzińskiej Tbilisi (dawny Tyflis) - bogactwo danych terenowych i stare tradycje architektoniczne Gruzji łączą się…

28.04.2022

Najdobitniejszy wyraz

Synteza znajdująca najdobitniejszy wyraz w motywie architektonicznym części wejściowej gmachu, w plastycznych arkadach zwieńczonych dorycką porządkową galerią - uchroniła tę…

28.04.2022

Rozwój nowych dzielnic

Planując rozwój nowych dzielnic miasta na wyniosłościach otaczających część starą Tamanian usytuował śródmieście na jego historycznym terenie, w kotlinie, i…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami