Miesiąc: Czerwiec 2022

30.06.2022

Analiza czynnikowa

Doświadczeń czynnikowych nie dałoby się zastosować, gdyby żaden pomiar nie był powtarzany. Jednak faktem jest, że pomiary powtarza się, jeżeli…

30.06.2022

Uchyb pomiaru

Zazwyczaj uważa się za pożądane powtórzenie go w celu sprawdzenia wyniku i stworzenia podstaw do oceny uzyskanej dokładności. Ten proces…

30.06.2022

Szczepionki

Zasady powyższe stosowano z powodzeniem wielokrotnie, np. w próbie skuteczności szczepionek przeciw kokluszowi. Rodzice byli w tym przypadku informowani, że…

30.06.2022

Tendencyjność

Gdyby owe dziesięć tysięcy par dzieci wybrano przypadkowo, to mogło się było oczywiście zdarzyć, że cięższe z dzieci każdej pary…

30.06.2022

Krótki przeciąg czasu

W wielu doświadczeniach biologicznych udaje się uzyskać niezwykle korzystny dobór dzięki użyciu par bliźniaków jednojajowych. Wydaje się, że ta tzw.…

30.06.2022

Zastosowanie obiektów kontrolnych

Możliwe jest znalezienie prawdy bez używania obiektów kontrolnych, lecz postępowanie takie, jak tego wielokrotnie dowiedziono, jest mało skuteczne, tak że…

30.06.2022

Trudności doświadczenia

Przemyślany wybór materiału doświadczalnego może w znacznym stopniu zmniejszyć trudności doświadczenia. Na przykład wybór gatunków w pracach biologicznych może rozstrzygnąć…

30.06.2022

Wartość bezwzględna

Ogólnie biorąc, wszędzie, gdzie tylko można, wskazane jest dokonywać obserwacji bądź pomiarów porównawczych, zamiast polegania na pomiarach bezwzględnych. W większości…

30.06.2022

Doświadczenia krytyczne

W pewnych przypadkach możliwe bywa przeprowadzenie pojedynczego doświadczenia, którego wynik w znacznym stopniu przesądzi los danej hipotezy czy teorii. Doświadczenie…

29.06.2022

Skuteczność i subtelność

Inna metoda klasyczna opiera się na metodzie różnicy, stwierdzającej, że jeżeli z dwóch zespołów okoliczności różniących się tylko jednym czynnikiem…

29.06.2022

Większość układów pewników

Inne gałęzie matematyki są podobnie oparte na zespołach pewników i każda z nich może (lub nie może) być zastosowana do…

29.06.2022

Mechanika kwantowa

Wobec takiego a nie innego charakteru umysłu ludzkiego jest zrozumiałe, że hipotezy buduje się zwykle na podstawie analogii z innymi…

29.06.2022

Hipoteza

Dodatkowe wyjaśnienie jest być może następujące: hipoteza powinna nie tylko pasować do faktów, które wywołały jej stworzenie, ale również wykazywać…

29.06.2022

Matematyka i logika

Po opracowaniu hipotezy pasującej do zaobserwowanych faktów, staje się możliwe zastosowanie reguł logiki formalnej i wyprowadzenie rozmaitych wniosków. Logika dedukcyjna…

29.06.2022

Możność budowania hipotez

Możność budowania hipotez opiera się na założeniu, że w naturze istnieje pewien ład. Nie jest to równoznaczne z przypuszczeniem, że…

29.06.2022

Analiza zagadnień

Nawet najbardziej ograniczone części rzeczywistego świata są zbyt złożone, żeby mogły być objęte w całości i z wszelkimi szczegółami wysiłkiem…

29.06.2022

Charakter ilościowy

Oczywiście, nie cała nauka ma charakter ilościowy; stwierdzenia jakościowe odgrywają wr niej bardzo znaczną rolę, której nie powinno się pomniejszać.…

29.06.2022

Zbiorowy sąd uczonych

Zbiorowy sąd uczonych, o tyle, o ile jest zasadniczo zgodny, stanów i szkielet nauki. Fakt istnienia bardzo wielkich obszarów zgodności…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami