Miesiąc: Październik 2021

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 15 Zjawiska powierzchniowe

Zjawiska powierzchniowe Ponieważ zjawiska powierzchniowe, są one niebezpieczne jedynie tam, gdzie asfalt stosowany jest w cienkiej warstwie, wystawionej na pełne…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 16 Jakość asfaltu

Jakość asfaltu Dla przybliżonej choćby oceny jakości asfaltu konieczne jest zestawienie wyników badań wszystkich fizycznych właściwości asfaltu i wyciągnięcie z…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 17 Penetracja asfaltów

Penetracja asfaltów Wynikiem takiego działania jest zburzenie układu micelarnego, połączone z koagulacją i wytrącaniem się naj trudniej rozpuszczalnych składników (asfaltenów…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 18 Parafiny

Parafiny Parafiny otrzymywane z oznaczenia metodą Holdego mają temperatury krzepnięcia powyżej 50°C, najczęściej ok. 60°C. Wyżej krzepnące parafiny nie są…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 19 Liczba kwasowa

Liczba kwasowa Wyraża ona ilość mg KOH potrzebną do zobojętnienia 1 g asfaltu. Liczba kwasowa jest zatem miarą zawartości składników…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 20 Temperatura łamliwości asfaltu

Temperatura łamliwości asfaltu Temperatura łamliwości asfaltu jest to najwyższa temperatura, przy której cienka warstwa asfaltu o ustalonych wymiarach, nałożona na…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 21 Otwarty tygiel

Otwarty tygiel W przypadku asfaltów określenie temperatury zapłonu ma na celu stwierdzenie, czy badany materiał nie zawiera składników bardziej lotnych…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 22 Sztywność asfaltu

Sztywność asfaltu Przy dłuższym działaniu siły asfalt ulega mniej lub więcej trwałemu odkształceniu plastycznemu. Zjawisko to jest tym bardziej skomplikowane,…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 23 Krzywizny wykresu

Krzywizny wykresu Opisany przebieg krzywej płynności jest charakterystyczny dla substancji chemicznie niejednolitych, jakimi są asfalty. Dla substancji jednorodnych, podlegających prawu…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 24 Składniki nierozpuszczalne

Składniki nierozpuszczalne Granicznym rozpuszczalnikiem dla asfaltów jest czterochlorek węgla CC14. Mniej trwałe asfalty, np. nieodpowiednio destylowane, zawierające mniej żywic, rozpuszczają…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 25 Analiza grupowa asfaltów

Analiza grupowa asfaltów Ścisłej i jednoznacznej zależności między składem grupowym asfaltów, wzajemnymi proporcjami składników a właściwościami fizycznymi asfaltów nie udało…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 26 Ogrzewanie asfaltów ponaftowych

Ogrzewanie asfaltów ponaftowych Ogrzewanie asfaltów ponaftowych z 2-5% siarki do temperatury 200-250°C wpływa na nie podobnie jak proces dmuchania. Proces…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 27 Zawartości parafiny

Zawartości parafiny Do produkcji asfaltów o dobrych właściwościach nie nadają się ropy zawierające duże ilości parafiny wysokotopliwej, która w czasie…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 28 Skład ropy naftowej

Skład ropy naftowej Ujemną stroną importowanych asfaltów albańskich jest ich niezgodność z normami obowiązującymi w Polsce. Ponadto asfalty te dostarczane…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 29 Składniki mineralne

Składniki mineralne Spośród asfaltów naturalnych najęczęściej i w największych ilościach importuje się do Polski asfalt naturalny albański „Selenizza”. Jest to…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 30 Cechy charakterystyczne asfaltów

Cechy charakterystyczne asfaltów Wymienione cechy charakterystyczne asfaltów są wspólne również i dla paków pochodzenia węglowego, z torfu itp. Podanie zatem…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 31 Materiały izolacyjne

Materiały izolacyjne Do materiałów izolacyjnych wodochronnych mogą być w zasadzie zaliczone wszelkie materiały konstrukcyjne nienasiąkliwe, szczelne i odporne na wodę…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 32 Wykres parcia czynnego gruntu

Wykres parcia czynnego gruntu Obliczenie w etapie pierwszym nie przedstawia żadnych trudności i może być przeprowadzone przy zastosowaniu zwykle używanych…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 33 Wytrzymałości wypełnienia nabrzeża

Wytrzymałości wypełnienia nabrzeża Niezależnie jednak od tego należy dokonać sprawdzenia wytrzymałości wypełnienia nabrzeża-grodzy oraz jego ścianek na ścinanie w płaszczyźnie…

28.10.2021

Nośność kolumn zdjęcie nr 34 Nośność kolumn

Nośność kolumn Nośność kolumn na siły pionowe oblicza się jak nośność pali, z tym jednak, że gdy mamy do czynienia…

Nośność kolumn zdjęcie nr 41 Nośność kolumn zdjęcie nr 42 Nośność kolumn zdjęcie nr 43
Nośność kolumn zdjęcie nr 44
Nośność kolumn zdjęcie nr 45 Nośność kolumn zdjęcie nr 46 Nośność kolumn zdjęcie nr 47
Nośność kolumn zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Nośność kolumn zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Nośność kolumn zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami