Miesiąc: Grudzień 2021

29.12.2021

Zastosowanie mechanizacji kompleksowej

Zastosowanie mechanizacji kompleksowej do wykonania określonych robót lub budowy wymaga opracowania sposobów mechanizacji szeregu procesów budowlanych składających się na te…

29.12.2021

Mechanizacja kompleksowa

Mechanizacja kompleksowa jest wyższym etapem rozwoju w stosunku do mechanizacji częściowej dość szeroko jeszcze stosowanej, przy czym czynności ręczne są…

29.12.2021

Wydajność maszyn

Wskaźniki rocznej wydajności maszyn odnoszone są do każdej grupy maszyn w stosunku do ich „jednostek charakteryzujących”, np. dla koparek na…

29.12.2021

Eksploatacyjne godzinowa normy wydajności

Eksploatacyjne godzinowa normy wydajności mają charakter norm produkcyjnych, normy zmianowe - norm kosztorysowych, a roczne - dyrektywnych norm rocznej wydajności…

29.12.2021

Obliczanie wydajności maszyn budowlanych

Natomiast wydajnością maszyny budowlanej (IV) nazywać będziemy liczbę jednostek dobrej jakościowo produkcji, jaką maszyną tą wykonać można w jednostce czasu,…

29.12.2021

Silniki parowe

Paliwo w postaci rozpylonej wtryskuje się w końcu suwu sprężania pod ciśnieniem (200-4-300 at n), przekraczającym kilkakrotnie ciśnienie w cylindrze,…

29.12.2021

Silniki elektryczne

Dla maszyn pracujących w warunkach znamionujących się dużą zmiennością obciążeń w jednym cyklu roboczym oraz przeciążeniami najlepsze są silniki o…

29.12.2021

Podział maszyn budowlanych

Klasyfikacja może być również przeprowadzona np. z punktu widzenia rodzaju napędu maszyny, z punktu widzenia sposobu jej pracy, wielkości (mocy…

29.12.2021

Mechanizacja kompleksowa

Mechanizacja kompleksowa jest w istocie rzeczy rozszerzeniem mechanizacji na wszystkie czynności procesu produkcyjnego, zarówno główne, pomocnicze jak i transportowe (program uprawnienia…

29.12.2021

Rola mechanizacji budownictwa

Podkreślić należy, iż istnieją roboty budowlane, głównie z dziedziny robót inżynierskich, które tylko przy zastosowaniu metod zmechanizowanych mogą być wykonane…

29.12.2021

Mechanizacja w budownictwie

Podstawowym zmianom technologicznym uległy w ostatnich latach roboty betonowe i żelbetowe, niezależnie od systematycznego zmniejszania się zakresu konstrukcji klasyczn>ch na…

29.12.2021

Dynamiczny rozwój

Wartość ta w cenach porównywalnych z r. 1961, wynosząca w roku 1950 22,95 mld zł, wzrosła w roku 1968 do…

29.12.2021

Trójprzegubowy łuk kratowy

Rozpiętość przekrycia wykonanego z rur wynosi 33,0 m. Konstrukcja przekrycia składa się z kratowych łuków trój przegubowych rozstawionych w odstępach…

29.12.2021

Rozkrążynowanie

Po ustaleniu układu rur należy określić niezbędne ryglowanie zmniejszające długości wyboczeniowe rur i stężenia przeciwwiatrowe, zwiększające stateczność sprężystą całego ustroju (program…

29.12.2021

Stateczność wysokich konstrukcji

Kilka wybranych stemplowań krążyn mostów wykonanych na odcinku Autostrady Słońca Bolonia-Florencja, na autostradzie Ceva - Savona i w rejonie Cantazaro…

29.12.2021

System stężeń przeciwwiatrowych

Rozłóżmy ciężar jednego klińca na dwie składowe; siłę styczną P, i prostopadłą Pr do łuku. Składowa styczna przekazuje się na…

29.12.2021

Kubatura wnętrza

Kubatura wnętrza wynosi około 600 000 m3. Gdyby podstemplowano sklepienie na całej powierzchni, długość zużytych rur wynosiłaby 800 km. Zdecydowano…

29.12.2021

Głowice stojaków

Głowicami stojaków podtrzymującymi deskowanie mogą być: widełki śrubowe, przystosowane do utrzymywania kantówki drewnianej,płytki umieszczone na trzpieniu gwintowanym, uzbrojone w ruchome…

29.12.2021

Materiał rurowy

Materiał rurowy, ze względu na jego wszechstronne zastosowanie i na łatwość montażu, jest obecnie powszechnie stosowany do stemplowania deskowań konstrukcji…

29.12.2021

Rusztowania wieloboczne

Rusztowania wieloboczne przeznaczone są do urządzenia pomostów roboczych wokół wysmukłych konstrukcji, jak np. wokół: wież ciśnień, kominów fabrycznych, chłodni, wież…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami