Miesiąc: Sierpień 2020

31.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 15 Bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych Działanie promieni słonecznych na powierzchnię tężejącego betonu powoduje znaczną intensyfikację procesu parowania wody. Wytwarzające się na…

31.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 16 Współczynnik dyfuzji wody

Współczynnik dyfuzji wody Współczynnik dyfuzji wody przez beton ma taką wartość, że wyrównanie wilgotności masy betonowej, w wyniku strat wody…

31.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 17 Czynniki natury chemicznej

Czynniki natury chemicznej W przypadku chłodnej pogody występuje wyraźne zahamowanie procesów hydratacji cementu i w tym przypadku zasadniczym problemem będzie…

28.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 18 Uwagi końcowe

Uwagi końcowe Przytoczone w niniejszym podrozdziale dane na temat wytrzymalościotwórczej roli wody zawartej w betonie, nie wyczerpując absolutnie zagadnienia, stanowią…

28.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 19 Pielęgnacja powietrzno-sucha

Pielęgnacja powietrzno-sucha Również pielęgnacja powietrzno-sucha w pomieszczeniu laboratoryjnym (cyrkulacja powietrza) dała do 2 miesięcy tężenia wyższe wytrzymałości niż pielęgnacja wodna,…

28.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 20 Efekt nagłego wysuszenia betonu

Efekt nagłego wysuszenia betonu Wytrzymałość betonu wyjętego z wody po 3 dniach i przechowywanego w suszarce, w której wilgoć pochłaniał…

28.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 21 Pielęgnacja kombinowana wodno-powietrzna

Pielęgnacja kombinowana wodno-powietrzna Zjawisko wzrostu energii sieciowej kamienia cementowego po przerwaniu pielęgnacji wodnej zostało wykorzystane z pełnym powodzeniem przy pielęgnacji…

28.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 22 Warunki pielęgnacji

Warunki pielęgnacji Warunki pielęgnacji a energia sieciowa kamienia cementowego. Z wykresu że przerywając pielęgnację wodną betonu uzyskuje się przez kilka…

27.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 23 Suche mieszanki betonowe

Suche mieszanki betonowe Zagadnienie powyższe ma duże znaczenie praktyczne dla suchych mieszanek betonowych; z biegiem czasu, na skutek powiększania się…

27.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 24 Stopień aktywności cementu

Stopień aktywności cementu Stopień aktywności cementu, ilość będącej do jego dyspozycji wody oraz temperatura i czas tężenia są podstawowymi parametrami,…

27.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 25 Zagęszczanie mechaniczne masy betonowej

Zagęszczanie mechaniczne masy betonowej Mechaniczne ubijanie (wibroubijanie) masy betonowej wywołuje w niej następujące zjawiska: - poszczególne składniki mieszanki betonowej przez…

27.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 26 Swobodny ruch drgający

Swobodny ruch drgający Swobodny ruch drgający jest - jak wiadomo - rzutem prostokątnym ruchu kołowego ze stałą prędkością kątową (program…

27.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 27 Czas wibrowania

Czas wibrowania Czas wibrowania waha się w granicach 30-200 sekund. Wibrowanie można uznać za zakończone, jeżeli są widoczne na zewnątrz…

26.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 28 Mieszanki suche lub wilgotne

Mieszanki suche lub wilgotne Mieszanki suche lub wilgotne są trudne do wibrowania powierzchniowego, gdyż następuje odrywanie się płyty od powierzchni;…

26.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 29 Grubość wibrowanej warstwy

Grubość wibrowanej warstwy Grubość wibrowanej warstwy jest równa w przybliżeniu promieniowi działania wibratora. Grubość tę przyjmuje się zwykle przy stosowaniu…

26.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 30 Wibratory wgłębne

Wibratory wgłębne Odpowiednio do właściwości wyżej wymienionych typów wibratorów - znajdują one zastosowanie do zagęszczania różnych elementów betonowych (program uprawnienia…

26.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 31 Wibrowanie

Wibrowanie Należy stwierdzić, że wibrowanie jest najbardziej powszechną i uniwersalną metodą zagęszczania betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Do jego…

26.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 32 Zagęszczenie mieszanki

Zagęszczenie mieszanki Najlepsze zagęszczenie mieszanki, a tym samym największą wytrzymałość betonu, uzyskuje się przy wartościach maksymalnych prędkości drgań (program uprawnienia…

25.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 33 Siły kapilarne

Siły kapilarne Zanikanie sił kapilarnych oraz siły tarcia. W następstwie tego mieszanka zbliża się swymi właściwościami fizycznymi i układem sił…

25.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 34 Zagęszczanie ręczne masy betonowej

Zagęszczanie ręczne masy betonowej Jedną z pierwszych form zagęszczania betonu było zagęszczanie ręczne przez ubijanie płaskie (powierzchniowe) oraz wgłębne (zwane…

Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 41 Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 42 Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 43
Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 44
Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 45 Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 46 Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 47
Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagęszczanie ręczne masy betonowej zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami