Miesiąc: Marzec 2024

25.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 15 Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 17 Nieobecność na egzaminie

Jeśli nie możesz uczestniczyć w egzaminie na uprawnienia budowlane z ważnych przyczyn, istnieją pewne kroki, które możesz podjąć, aby zmniejszyć…

22.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 18 Zmniejszony zakres egzaminu

Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub zakresie niż te, które już posiadasz, zgodnie z art.12…

21.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 20 Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

W przepisach dotyczących uzyskania uprawnień budowlanych w Polsce istnieje wyraźna kolejność działań. Najpierw wymagane jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, a dopiero…

20.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 22 Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych może być skomplikowane, ale rozumienie kilku kluczowych zasad może pomóc w przejściu przez…

20.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 23 Praktyka zawodowa a rodzaj umowy

Praktyka zawodowa jest kluczowym elementem procesu ubiegania się o uprawnienia budowlane. Zgodnie z polskimi przepisami, kandydaci na uprawnienia budowlane muszą…

19.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 25 Projekt wykonawczy a praktyka zawodowa

Zakres dokumentacji projektowej wymaganej do zdobycia uprawnień budowlanych jest bardzo istotny dla każdego, kto chce rozwijać swoją karierę w branży…

18.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 30 Wniosek o uprawnienia budowlane

Procedura ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polsce, związana z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB), wymaga przestrzegania określonych kroków. Oto,…

15.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 31 Formalny przebieg kwalifikacji

Proces kwalifikacji wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jest ściśle uregulowany i przebiega według określonych zasad. Oto główne punkty tego procesu:…

15.03.2024

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 32 Rozszerzenie zakresu uprawnień

Ustawa Prawo budowlane w Polsce, w artykule 12 ustęp 4d, faktycznie wprowadza możliwość zmniejszenia zakresu egzaminu dla inżynierów, którzy rozszerzają…

Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 41 Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 42 Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 43
Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 44
Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 45 Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 46 Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 47
Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami