Miesiąc: Grudzień 2022

23.12.2022

Zbiorniki homogenizacyjne

W praktyce nie można ze zwykłych glin uformować wielkich bloków cienkościennych, np. pustaków wielokanałowych, o grubości ścianek pośrednich 8 mm,…

23.12.2022

Gniotownik walcowy

Przy nagromadzeniu się zanieczyszczeń przed ścianką sitową 1 ciśnienie w komorze gromadzącej zwiększa się i przekaźnik ciśnienia 3 nadaje sygnał…

23.12.2022

Sposób plastyczny

Zestaw maszyn i urządzeń do przygotowania i obróbki masy ilastej. W wielu cegielniach przyjęto, w zależności od właściwości glin, takie…

23.12.2022

Zwiększenie długości budynku

Zwiększenie długości budynku przeznaczonego na magazyn gliny jest mniej wygodne niż rozwinięcie jego przekroju poprzecznego, ponieważ w ostatnim przypadku mniejsze…

23.12.2022

Warstwa roślinna

Warstwę roślinną dogodnie jest usuwać spycharką, która jednocześnie unosi warstwy i przenosi ją na zwał, na odległość 100 m. Opis…

23.12.2022

Zwiększenie wytrzymałości

Zwiększenie wytrzymałości i mrozoodporności wyrobów można uzyskać przez wprowadzenie drobno mielonych dodatków, które regulują jednocześnie zwięzłość i skurczliwość (wypałki pirytowe,…

23.12.2022

Kruchość szkła

Na krzywej deformacji 3 występuje niewielki pik (przyspieszenie deformacji), odpowiadający pierwszemu efektowi egzotermicznemu. Taki pik został zaobserwowany przez autorów we…

23.12.2022

Kuliste mikroskopijne pory

Liczni badacze przyznają, i można się z tym zgodzić, że główną rolę przy pochłanianiu wilgoci i rozszerzaniu się materiału odgrywa…

23.12.2022

Działania sił kapilarnych

Spotyka się pogląd, że pory można podzielić umownie (pod względem odporności na działanie mrozu) na bezpieczne (poniżej 0,1 (tm, w…

23.12.2022

Rurki drenarskie

Rurki drenarskie umożliwiają usuwanie wód z terenów bagnistych. Ogólna powierzchnia meliorowanych terenów wynosi ok. 38 min ha, dlatego zapotrzebowanie na…

23.12.2022

Szkło okienne

Angobowanie może dać pozytywny wynik tylko w tym przypadku, jeżeli angoba spiecze się dobrze z wyrobem w niewysokich temperaturach wypalania…

23.12.2022

Ceramiczne pustaki ścienne

Według PN-74/B-12009 w Polsce produkowane są cegły i kształtki licówki klasy wytrzymałościowej: 14,7 MN/m2 (150 kG/cm2), 9,8 MN/m2 (100 kG/cm2),…

23.12.2022

Przemysł ceramiczny

Przemysł ceramiczny zużytkowuje następujące surowce węglanowe: kredę, marmur, wapień, dolomit, magnezji. Kreda to pozostałości mikroskopijnych organizmów (otwornic) nawarstwiających się w…

23.12.2022

Odpady głuchowieckie

Duże znaczenie praktyczne dla produkcji porcelany mają odpady kwarcowe po wzbogacaniu kaolinów. Mogą one całkowicie zaspokoić potrzeby fabryk radzieckich produkujących…

23.12.2022

Perlity

Albitofiry. Ta jasno zabarwiona, drobnokrystaliczna wylewna skała kwarcowo-skaleniowa (głównie albit), topiąca się w temperaturze 1250-1380°C, może być wykorzystana do produkcji…

23.12.2022

Mikroskop grzewczy

Mikroskop grzewczy zastosowany przez niektórych badaczy umożliwił porównanie nadtapiania się skaleni. Pozwala on określić tylko dwa punkty temperaturowe : temperaturę…

23.12.2022

Przemiana odwrotna

Rosaujuist ujawnił w szeregu skaleni alkalicznych niewielki efekt endotermiczny w temperaturze ok. 900°C, który wytłumaczył zmianą stanu skupienia. Analogiczny efekt…

23.12.2022

Układ pseudodwuskładnikowy

Po czwarte, seria albit-anortyt, charakteryzująca się całkowitą wzajemną rozpuszczalnością w dowolnych stosunkach skrajnych jej członów, nie stanowi pod względem strukturalnym…

23.12.2022

Skorupa ziemska

Uniwersalnym topnikiem w technologii ceramiki szlachetnej oraz w produkcji szkliw i emalii są skalenie. Skorupa ziemska składa się w więcej…

23.12.2022

Kryterium plastyczności glin

Pfefferkom (1924 r.) zaproponował ocenianie plastyczności według ilości wody, niezbędnej do zarobienia gliny, przy której stosunek h0/hl = 3,3, co…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami