Miesiąc: Lipiec 2021

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 15 Kostka drogowa betonowa

Kostka drogowa betonowa Wydajność przenośnika zależy od techniki załadunku materiału na przenośnik, techniki odbioru z przenośnika, obsługi przenośnika, rodzaju przenoszonego…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 16 Pustaczarki o napędzie ręcznym

Pustaczarki o napędzie ręcznym Pustaczarki o napędzie ręcznym przenośne. Forma pustaczarki służącej do produkcji jednocześnie 4 pustaków czterocegłowych, 8 dwucegłowych…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 17 Stoły wibracyjne

Stoły wibracyjne W pobliżu wkładek łatwo powstają miejsca, do których za pomocą ubijania nie można doprowadzić betonu, powstają raki i…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 18 Betoniarki wolnospadowe

Betoniarki wolnospadowe W Polsce mają szerokie zastosowanie dwa zasadnicze typy betoniarek: - betoniarki wolnospadowe, - betoniarki przeciwbieżne (program uprawnienia budowlane…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 19 Całkowita ilość wody

Całkowita ilość wody Gotowa do dalszej produkcji glina ma kształt gęstego ciasta. Taką glinę ładuje się do betoniarki przeciwbieżnej lub…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 20 Opróżnianie mieszalnika betoniarki

Opróżnianie mieszalnika betoniarki Wytrzymałość betonu sprawdzamy na próbnych walcach o średnicy 16 cm wykonywanych najmniej jeden raz dziennie z każdej…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 21 Konieczność unikania ciężkiej pracy

Konieczność unikania ciężkiej pracy Cement transportuje się z magazynu przeważnie na platformach kolejki wąskotorowej lub taczkami. W sporadycznych przypadkach jest…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 22 Składniki z kosza

Składniki z kosza W tablicy cyfry nad kreską ułamkową oznaczają czas wykonania 1 m3 mieszanki betonowej w godzinach, cyfry poniżej…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 23 Nadmiar wody

Nadmiar wody Beton można polewać bardzo obficie bez obawy, że nadmiar wody zaszkodzi. Najważniejsze jest to, aby polewania nie rozpocząć,…

30.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 24 Wytrzymałość betonu

Wytrzymałość betonu W zakładach prefabrykacji wytrzymałości betonu poświęca się wiele uwagi, gdyż od tego zależy wartość wykonanego elementu. Wytrzymałość betonu…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 25 Działanie wpływów atmosferycznych

Działanie wpływów atmosferycznych Czego wymagamy od betonu lekkiego? Przede wszystkim trwałości, tzn. odporności na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych, co szczególnie…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 26 Początkowy okres chemicznego łączenia

Początkowy okres chemicznego łączenia Każdy zatem betoniarz znając powyższe właściwości ropy powinien uważać, żeby nie zanieczyścić betonu. W przypadku rozlania…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 27 Zalety chlorku wapniowego

Zalety chlorku wapniowego Zalety chlorku wapniowego mogą wywołać skurcz, jeśliby do betonu dodać niewłaściwą ilość chlorku wapniowego. Dlatego też ustalono,…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 28 Wyprodukowane zbrojenie

Wyprodukowane zbrojenie Wyprodukowane zbrojenie może być transportowane do betoniarni albo ręcznie, jeśli odległość jest niewielka, albo na specjalnych wózkach (program…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 29 Kruszywo kopalniane

Kruszywo kopalniane Kruszywo kopalniane dość często jest zanieczyszczone gliną lub częściami organicznymi. Kruszywo takie użyte do betonu nie połączyłoby się…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 30 Rozsadzenie betonu

Rozsadzenie betonu Dość często spotyka się ziarna pochodzące ze skał twardych, które prawie wcale nie wchłaniają w siebie wody. Natomiast…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 31 Cement hutniczy

Cement hutniczy Cement hutniczy 250 stosuje się do takich elementów prefabrykowanych, które mogą być narażone na działania chemiczne. Ponieważ w…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 32 Nowa gałąź przemysłu

Nowa gałąź przemysłu Nowa gałąź przemysłu, jaką jest prefabrykacja, stworzyła jednocześnie nowy typ fachowca zwanego betoniarzem prefabrykacji. Zawód ten wskutek…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 33 Szybki rozwój budownictwa

Szybki rozwój budownictwa Szybki rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, jaki nastąpił po II Wojnie Światowej, postawił przed służbą techniczno-budowlaną zadania,…

29.07.2021

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 34 Technika metalurgii proszków

Technika metalurgii proszków Cement, który r uległ hydratacji, nie wpływa szkodliwie na wytrzymałość. Stosując mieszanki o stosunku wodno-cementowym •,08 (wagowo)…

Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 41 Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 42 Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 43
Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 44
Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 45 Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 46 Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 47
Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Technika metalurgii proszków zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami