Miesiąc: Kwiecień 2021

30.04.2021

Wyprawianie powierzchni betonu

Wyprawianie powierzchni betonu Przy wyprawianiu starego muru należy oczyścić go dobrze z odpadającej wyprawy i wyskrobać zaprawę ze spoin, nawet…

30.04.2021

Wyprawy drobnoziarniste

Wyprawy drobnoziarniste W zależności od rodzaju obróbki powierzchniowej dzielimy wyprawy na drobnoziarniste, średnioziarniste i gruboziarniste. Stosownie do tego podziału ilości…

30.04.2021

Zaprawa gipsowo-piaskowa

Zaprawa gipsowo-piaskowa Stosunek mieszaniny wynosi dla wypraw sufitowych: 1 worek gipsu na 1 worek piasku i na 1 litr ciasta…

30.04.2021

Czysta zaprawa gipsowa

Czysta zaprawa gipsowa Zaprawa z wapna hydraulicznego ma inne własności niż obie zaprawy wyżej opisane, twardnieje bowiem podobnie jak zaprawa…

30.04.2021

Elementy poziomie i krzyżulce

Elementy poziomie i krzyżulce Słupy ustawia się na specjalnych podkładkach lub na podwalinie z belek drewnianych. Odstęp słupów przy wykonywaniu…

30.04.2021

Rusztowanie stojakowe

Rusztowanie stojakowe Rusztowanie stojakowe jest najsilniejsze, ale wymaga dużo materiału i robocizny przy ustawianiu. Dlatego stosuje się je raczej przy…

30.04.2021

Rusztowania stojakowe

Rusztowania stojakowe Z tych przyczyn do wykonywania wypraw szlachetnych nadają się tylko następujące typy rusztowań: a. rusztowania stojakowe albo sztandarowe,…

30.04.2021

Formy metalowe

Formy metalowe Jako dalsze udoskonalenie zastosujemy wybicie wnętrza formy grubą dyktą, albo twardymi płytami pilśniowymi dobrze napojonymi przed użyciem oliwą…

30.04.2021

Zamknięcie formy

Zamknięcie formy Niezależnie od materiału, z którego te formy są wykonane, muszą one odpowiadać następującym warunkom: - muszą mieć wymiary,…

30.04.2021

Beton szlachetny

Beton szlachetny Do wypraw i do betonu szlachetnego należy używać wody wolnej od domieszek, ujemnie wpływających na wiązanie i twardnienie…

30.04.2021

Rodzaje farb

Rodzaje farb Czystość farby bada się przez wrzucenie pewnej jej ilości do naczynia pomiarowego i zalanie następnie spirytusem. Mieszaninę dobrze…

30.04.2021

Wydajność farb

Wydajność farb W celu szybkiego zbadania, czy farba uległa zmianie pod wpływem wapna wykonuje się następującą próbę: kilka gramów farby…

30.04.2021

Mycie kruszywa

Mycie kruszywa O zdatności piasku do betonu, o ile próbka dała zabarwienie ciemniejsze od normalnego, rozstrzyga wytrzymałość próbek betonu w…

30.04.2021

Operacja nalewania wody

Operacja nalewania wody Przyrząd do wydzielania tych pyłów z kruszywa składa się ze szklanego naczynia (menzurki rozwartej) o szerokim dnie,…

30.04.2021

Sito wibracyjne

Sito wibracyjne Do wykonania drobnych wyrobów betonowych i bardzo cienkich części konstrukcyjnych należy używać kruszywa, które przechodzi przez sito o…

29.04.2021

Gips murarski

Gips murarski Otrzymany produkt łączy się chciwie z wodą, po czym tężeje i stopniowo twardnieje, zwiększa nieco swą objętość, nagrzewając…

29.04.2021

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane Jeżeli trudno o utrzymanie stromych ścian dołu, należy zabezpieczyć je deskami. Po spuszczeniu zgaszonego wapna do dołu, część…

29.04.2021

Cement biały

Cement biały Cement biały posiada podobne właściwości, jak i normalny cement portlandzki. Służy specjalnie do wyrobu sztucznego kamienia i wypraw…

29.04.2021

Pęcznienie cementu

Pęcznienie cementu Czy cement jest zleżały, czy nie, możemy się jeszcze przekonać w sposób następujący. Po 24 godzinach odrywamy placek…

29.04.2021

Magazynowanie cementu

Magazynowanie cementu Magazynowanie cementu wymaga szczególnej ostrożności na budowie. Cementu nie należy kłaść bezpośrednio na ziemi, lecz na podłodze w…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami