Miesiąc: Sierpień 2023

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 15 Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii do źródeł, które odnawiają się naturalnie i są dostępne w nieskończonych ilościach lub w skali czasowej, które…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 16 Termiczna masa budynku

Termiczna masa budynku to pojęcie dostępne do zasobów budowlanych oraz samego budynku do przechowywania ciepła. Materiały o dużej masie, takie…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 17 Elementy fasadowe

Fasada na zewnątrz lub elewacja budynku, która jest odprowadzana na zewnątrz i tworzy pierwsze wrażenie. Fasada może być wykonana z…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 18 Instalacja rusztowań

Instalacja rusztowań do przetwarzania struktur tymczasowych, która umożliwia dostęp do obszarów niedostępnych podczas prac budowlanych, remontowych lub konserwacyjnych. Rusztowania są…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 19 Płyta chodnikowa

Płyta chodnikowa, znana również jako kostka brukowa, do elementu architektonicznego używanego do tworzenia nawierzchni chodników, placów, alejek i innych chodników.…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 20 Izolacja termiczna

Izolacja termiczna, zwana także przewodnictwem cieplnym, do dodatkowego materiału lub struktury, która ma wpływ na działanie urządzenia odprowadzającego ciepło. W…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 21 Materiały ceramiczne

Materiały ceramiczne do grupy materiałów o charakterystycznych zastosowaniach chemicznych i użytkowych, które są wykorzystywane do przetwarzania i spiekania minerałów, takich…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 22 Beton ognioodporny

Oczywiście, poniżej przedstawia się kilka materiałów ognioodpornych oraz ich zastosowań: Materiały ognioodporne Materiały ognioodporne do tych, które są przeznaczone do…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 23 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe do zbioru środków, procedura i działania podejmowane na celu minimalizowanie ryzyka wybuchu, ograniczanie jego skutków oraz zapewnianie bezpieczeństwa…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 24 Winda w bloku mieszkalnym

Winda w bloku mieszkalnym do urządzenia pionowego przemieszczającego się i będącego między poziomami budynku. Są szczególnie ważne w wielopoziomowych jednostkach,…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 25 Garaż do przechowywania pojazdów

Garaż do przechowywania pojazdów, narzędzi, sprzętu rekreacyjnego oraz innych, które mogą być podstawowe w domu lub innych miejscach. Garaże mają…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 26 Malowanie ściany

Malowanie ściany do sposobu wykończenia wnętrz, które pozwala na zmianę wyglądu pomieszczenia, umożliwiając mu nowy kolor i styl (program TESTY UPRAWNIENIA…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 27 Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne do urządzeń, które są przeznaczone do podgrzewania wody lub podgrzewaczy, które mogą być później wykorzystywane do celów grzewczych,…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 28 Energia elektryczna

Energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych, maszyn, systemów komunikacyjnych i wielu innych urządzeń zasilających nasze codzienne życie. Jest to forma…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 29 Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna do pojęcia uzyskiwanego jest w stosunku do ilości energii dostępnej do wyników lub celów. Wykorzystanie ilości energii do…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 30 Ogrzewanie na biomasę

Ogrzewanie na biomasę wykorzystuje materiały takie jak drewno, trociny, brykiety drzewne, pellety lub inne odnawialne źródła biomasy, do wytwarzania ciepła.…

28.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 31 Ogrzewanie domu

Ogrzewanie domu może być wywołane metodami, które są zależne od źródeł energii, od warunków atmosferycznych, oraz od energii elektrycznej (program TESTY…

07.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 32 Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych są pomocne w planowaniu, a następnie wdrażają różne typy projektów, w tym budowlane, urbanistyczne, inżynieryjne, wykorzystywane…

07.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 33 Tymczasowe obiekty budowlane

Tymczasowe obiekty budowlane do konstrukcji strukturalnych lub konstrukcji wznoszonych na placach budowy lub innych terenach, które mają wsparcie w zakresie…

07.08.2023

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 34 Budynki gospodarcze

Budynki gospodarcze do obiektów przeznaczonych do celów użytkowych, działalność za rozwojowa, rolnicza, lub przechowywaniem i utrzymaniem różnych narzędzi, maszyn, lub…

Budynki gospodarcze zdjęcie nr 41 Budynki gospodarcze zdjęcie nr 42 Budynki gospodarcze zdjęcie nr 43
Budynki gospodarcze zdjęcie nr 44
Budynki gospodarcze zdjęcie nr 45 Budynki gospodarcze zdjęcie nr 46 Budynki gospodarcze zdjęcie nr 47
Budynki gospodarcze zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Budynki gospodarcze zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Budynki gospodarcze zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami