Miesiąc: Listopad 2021

26.11.2021

Maksymalne obniżenie wód gruntowych

Maksymalne obniżenie wód gruntowych Maksymalne obniżenie wód gruntowych przy ustawianiu filtrów igłowych w jednym poziomie wynosi około 5 m (program…

26.11.2021

Filtry siatkowe

Filtry siatkowe W przypadkach zastosowania filtru żwirowego obsypuje się jego szkielet materiałem filtracyjnym. Po wyciągnięciu rur obsadowych i zabezpieczeniu wylotu…

26.11.2021

Woda drenażu

Woda drenażu Ściankę ekranową izoluje się od wewnątrz pomieszczenia, dając lekką ochronę przyciskową w postaci warstwy zaprawy. Dzięki temu ustaje…

26.11.2021

Drenowanie wewnętrzne

Drenowanie wewnętrzne Drenowanie wewnętrzne polega na ułożeniu sączków wzdłuż fundamentów ścian zewnętrznych i wewnętrznych lub w pewnym od nich oddaleniu,…

26.11.2021

Studzienka kaskadowa

Studzienka kaskadowa Przyjęto stosować odstępy pomiędzy studzienkami w prostych odcinkach 35-50 m przy średnicach rur do 300 mm i 50-75…

26.11.2021

Drenowanie

Drenowanie Drenowanie w obrębie parceli wymaga tak starannego wykonania zabezpieczeń podłoża pod rurkowanie jak do trasy kanalizacyjnej, a nawet biorąc…

26.11.2021

Szczeliny stykowe

Szczeliny stykowe Szczeliny stykowe zabezpiecza się przed zamuleniem dobrą obsypką, papą, mchem itp., a poza tym należy prawidłowo przyjmować prędkość…

26.11.2021

Rurki drenowe

Rurki drenowe Rurki drenowe pracują dobrze i rzadko bywają przyczyną złego działania drenażu. Natomiast do podstawowych przyczyn wadliwego działania drenażu…

26.11.2021

Pompy ssąco-tłoczące

Pompy ssąco-tłoczące Pompy ssąco-tłoczące, zarówno tłokowe jak i przeponowe, przy stałym pompowaniu wymagają obsługi 4 ludzi i z tego powodu…

26.11.2021

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne Wykopy stosowane przy robotach odwodnienia budowli nie przedstawiają odrębnej kategorii robót ziemnych w budownictwie, z tym tylko zastrzeżeniem,…

26.11.2021

Oznaczanie poziomu

Oznaczanie poziomu Przy badaniu agresywności wody jest wskazane przestudiowanie związku miedzy wydatkiem wody z otworu badawczego a chemicznym składem wody.…

26.11.2021

Próbne wiercenia

Próbne wiercenia Próbne wiercenia ,na parceli budowlanej, jako prace zespolone z posadowieniem budynku i warunkami hydrologicznymi, powinny być ściśle uzgodnione…

26.11.2021

Odwodnienie budowli projektowanej

Odwodnienie budowli projektowanej Płynną masę gruntową transportuje się najczęściej do odstojników w celu pozbycia się nadmiaru wody. Przy stosowaniu hydromechanicznych…

26.11.2021

Sztuczne podwyższenie terenu budowlanego

Sztuczne podwyższenie terenu budowlanego Jednakże maksymalne zbliżenie ciągu drenowego do ściany budynku można stosować jedynie dla przypadków, kiedy ciąg drenowy…

26.11.2021

Warstwa oporowa

Warstwa oporowa Jeżeli warstwa oporowa leży niegłęboko, nastąpi spiętrzenie się wód gruntowych, powodując podtapianie terenu, natomiast wydatek wycieku Q ulegnie…

26.11.2021

Osiadanie budowli

Osiadanie budowli Zabudowanie terenu budowlanego po osuszeniu terenu jest bez porównania korzystniejsze od budowania na terenie nie osuszonym, jednakże i…

26.11.2021

Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne W suchych przepuszczalnych gruntach może wystarczyć podsypka z grubego żwiru lub tłucznia. Jednakże w obiektach większych takie rozwiązania…

26.11.2021

Umieszczenie sztucznych zbiorników wodnych

Umieszczenie sztucznych zbiorników wodnych Jako środki zaradcze należy stosować: - Umieszczenie sztucznych zbiorników wodnych na gruntach trwałych z niskim poziomem…

26.11.2021

Konstrukcje o dużej sztywności

Konstrukcje o dużej sztywności Jeżeli absolutnie sztywną płytę I umieścimy na powierzchni gruntu i obciążymy równomiernie, to nie dozna ona…

26.11.2021

Pomieszczenia w obiektach budowlanych

Pomieszczenia w obiektach budowlanych Pomieszczenia w obiektach budowlanych podziemnych, w obrębie wód gruntowych muszą być zabezpieczone przed przenikaniem wody. Konstrukcje…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami