Miesiąc: Listopad 2020

30.11.2020

Pas łukowy

Pas łukowy Konstrukcje te są bardzo lekkie; przy rozpiętość. 15-24 m uzyskuje się zużycie betonu 1,2-2,4 cm/m2, stali sprężającej 0.9-1,9…

30.11.2020

Stosowanie dźwigarów pełnościennych

Stosowanie dźwigarów pełnościennych Mimo powyższych zalet stosowanie dźwigarów pełnościennych nie pozwala na uzyskanie maksymalnej ekonomii materiału, ze względu na określone…

30.11.2020

Belki podtrzymujące przekrycie dachowe

Belki podtrzymujące przekrycie dachowe Belki podtrzymujące przekrycie dachowe, powinny być dwuspadowe. Można to uzyskać przez dobetonowanie odpowiedniej warstwy na gotowym…

30.11.2020

Most żelbetowy niesprężony

Most żelbetowy niesprężony Tego typu most wybudowano w 1950 r. w Heilbronn na miejscu zniszczonego w czasie wojny mostu żelbetowego…

30.11.2020

Przedłużona rozpora

Przedłużona rozpora Przedłużona rozpora zamyka od góry to trójkątne podparcie słupowe, którego duża smukłość nie stwarza przeszkody dla przesuwu rozpory.…

30.11.2020

Wsporniki oddzielone

Wsporniki oddzielone Wsporniki oddzielone są od siebie szczeliną, aby umożliwić swobodne odkształcenia, jakie powstać mogą pod wpływem zmiany temperatury; natomiast…

30.11.2020

Belki główne sprężone

Belki główne sprężone W każdym z przedziałów przekroju skrzynkowego umieszczone są dwie grupy kabli po 6, z których każdy składa…

30.11.2020

Korytowy typ przekroju

Korytowy typ przekroju W mostach dla pieszych szczególnie korzystny jest korytowy typ przekroju. Płyta może być tu umieszczona w środkowej…

30.11.2020

Płyta żelbetowa

Płyta żelbetowa Na belkach głównych nasadzona była płyta żelbetowa, współpracująca z belkami. Z chwilą wprowadzenia bardziej dogodnych metod zakotwienia, taki…

30.11.2020

Naprężenia główne

Naprężenia główne Jeżeli naprężenia główne rozciągające przekraczają naprężenia dopuszczalne, to należy założyć w płaszczyźnie prostopadłej do osi elementu uzbrojenie pomocnicze…

27.11.2020

Włókno przekroju

Włókno przekroju Obliczenie należy przeprowadzić dla tego włókna przekroju, w którym naprężenie główne rozciągające osiąga wartość największą. Jeżeli w przekroju…

27.11.2020

Odchyłki naprężeń dopuszczalnych

Odchyłki naprężeń dopuszczalnych Nie dopuszcza się naprężeń rozciągających w stanie użytkowym w ustrojach złożonych z segmentów; jeżeli styki segmentów wykonane…

27.11.2020

Zakres obliczeń statycznych

Zakres obliczeń statycznych Zakres obliczeń statycznych ustalony jest w normie polskiej następująco: 1) sprawdzenie naprężeń normalnych, 2) sprawdzenie naprężeń głównych,…

27.11.2020

Stan użytkowy

Stan użytkowy Stan użytkowy jest to stan obciążenia obejmujący sprężenie wstępne uszczuplone przez straty reologiczne oraz obejmujący wszystkie obciążenia stałe…

27.11.2020

Naprężenie ściskające trwałe

Naprężenie ściskające trwałe Na ogół naprężenie ściskające trwałe nie przekracza wartości ok. 0,4 Rk, a naprężenia te mogą się najwyżej…

27.11.2020

Naprężenia w stali

Naprężenia w stali W żelbecie natomiast, nawet gdyby nie uległ on wczesnemu zarysowaniu, obciążenia znakozmienne prowadzą do również znakozmiennych naprężeń,…

27.11.2020

Zniszczenie elementów

Zniszczenie elementów Temperatury były podwyższane stopniowo aż do zniszczenia elementów. Zmieniano warstwę ochronną pokrycia betonu, pokrycie kabli sprężających, natomiast wszystkie…

27.11.2020

Duże ugięcia belki

Duże ugięcia belki W czasie drugiego okresu pożaru ugięcie to wzrosło do 12,5 cm przy temperaturach w licu dolnym 710°C,…

27.11.2020

Przekrój uzbrojenia

Przekrój uzbrojenia Chcąc zachować odpowiedni zapas, musielibyśmy nadmiernie zwiększyć przekrój uzbrojenia i z kolei, mając na uwadze stan początkowy -…

27.11.2020

Przekrój uzbrojenia sprężającego

Przekrój uzbrojenia sprężającego Jak wynika z powyższego rozumowania, również z punktu widzenia nośności granicznej zastosowanie stali wysokowartościowej nie może przynieść…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami