Miesiąc: Kwiecień 2019

30.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 17 Wykształcenie i praktyka

Specjalność konstrukcyjno-budowlana – wykształcenie i praktyka Specjalność konstrukcyjno-budowlana jest najczęściej wybierana przez przyszłych inżynierów budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Największe wymagania w zakresie…

30.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 18 Wymagane zawody

Uprawnienia budowlane dla technika lub mistrza – wymagane zawody Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można pełnić wyłącznie po uzyskaniu uprawnień…

30.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 19 Kiedy rozpocząć praktykę zawodową?

Kiedy rozpocząć praktykę zawodową? W rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znajdują się szczegółowe informacje związane z terminem rozpoczęcia…

29.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 20 Ścieżki kariery

Uprawnienia sanitarne – ścieżki kariery Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,…

29.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 21 Uprawnienia projektowe czy wykonawcze?

Uprawnienia wykonawcze czy projektowe? Uprawnienie wykonawcze to pewnością najlepsze rozwiązanie dla osób, które lubią pracować w delegacji i z ludźmi…

29.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 23 Jakie uprawnienia wybrać?

Jakie wybrać uprawnienia – projektowe czy wykonawcze? Po ukończeniu studiów technicznych inżynierowie mogą starać się o zdobycie uprawnień budowlanych w…

29.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 24 Specjalizacje techniczno-budowlane

Specjalizacje techniczno-budowlane w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach, spośród których najpopularniejsza jest specjalność konstrukcyjno-budowlana…

28.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 25 Rodzaje uprawnień budowlanych

Rodzaje uprawnień budowlanych Uprawnienia budowlane dają inżynierowi prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Są udzielane w różnych…

28.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 26 Uprawnienia budowlane - specjalność instalacyjna

Uprawnienia budowlane – specjalności instalacyjne Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej dzieli się na sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia w…

28.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 27 Uprawnienia budowlane - kolejowe

Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna kolejowa Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do projektowania lub…

28.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 28 Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej

Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna drogowa, mostowa i hydrotechniczna Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń dają inżynierowi prawo…

28.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 29 Uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach

Uprawnienia budowlane – specjalność architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez…

27.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 30 Generalny wykonawca

Generalny wykonawca czy podwykonawca – gdzie odbywać praktyki? To, czy praktyki odbywają się u generalnego wykonawcy czy u podwykonawcy, ma…

27.04.2019

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 31 Praca inżyniera budowy

Praca inżyniera budowy – praktyka zawodowa Praktyka zawodowa wymagana do uprawnień budowlanych najczęściej odbywa się w firmach wykonawczych podczas budowy…

Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 41 Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 42 Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 43
Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 44
Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 45 Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 46 Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 47
Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kwestie związane z samodzielnymi funkcjami w budownictwie zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami