Miesiąc: Maj 2023

18.05.2023

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

18.05.2023

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

18.05.2023

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

18.05.2023

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

18.05.2023

Długie konstrukcje podziemne

Długie konstrukcje podziemne, jak rurociągi i kable, są narażone na agresywne oddziaływanie gruntu, a bardzo często również na korozję elektrolityczną…

18.05.2023

Szybkość korozji magnezu

Najlepszym materiałem do ochrony żelaza jest magnez, wykazujący bardzo niewielką polaryzację anodową, co zapewnia równomierność prądu ochrony. Ma on jednak…

18.05.2023

Ochrona katodowa

Emalie wykazują dobrą odporność na wahania temperatury i mogą być użytkowane w temperaturach dochodzących do 600 C. Mają one również…

18.05.2023

Powłoki konwersyjne

Powłoki konwersyjne są powłokami niemetalicznymi, wytworzonymi na powierzchni chronionego metalu w wyniku obróbki chemicznej lub elektrochemicznej. Powłoka ta stanowi dodatkową…

18.05.2023

Dyfuzyjne nasycenie powierzchni

Powłoki fosforanowe znajdują największe zastosowanie jako podkład pod powłoki lakiernicze wyrobów stalowych, podobnie jak powłoki chromianowe, które jednak mają ponadto…

18.05.2023

Powłoki metalowe

W zależności od sposobu nanoszenia ochronnych powłok metalowych można je podzielić na następujące rodzaje: Powłoki metalowe dzielą się na anodowe…

18.05.2023

Odizolowanie konstrukcji

Celem ochrony biernej metali przed korozją jest oddzielenie zabezpieczanego metalu, a raczej konstrukcji metalowej, od środowiska korozyjnego (program uprawnienia budowlane na…

18.05.2023

Zbyt duża polaryzacja katodowa

Dla środowisk przewietrzanych wystarczy nawet uzyskanie potencjału ochrony (względem elektrody CuS04/Cu) rzędu - 0,75 V, natomiast dla środowisk gorących, beztlenowych…

18.05.2023

Ochrona katodowa

Przy jednoczesnym stosowaniu ochrony biernej i elektrochemicznej (jednej z metod ochrony czynnej) zadaniem powłoki jest przede wszystkim zmniejszenie gęstości potrzebnego…

18.05.2023

Osady ścieków przemysłowych

Najważniejszym czynnikiem korozyjnym jest zawartość wilgoci w glebie. W gruntach zupełnie suchych nie następuje niszczenie metalu. Niebezpieczeństwo korozji rośnie z…

18.05.2023

Lokalne mikroogniwa galwaniczne

Na szybkość procesów korozyjnych bardzo duży wpływ ma stan mechaniczny powierzchni metalu (np. wynikający z warunków jego produkcji lub obróbki…

18.05.2023

Zwolnienie korozji

Szybkość korozji zależy również od stężenia rozpuszczonych soli. Przy wzroście stężenia zwiększa się konduktancja (przewodność elektryczna) elektrolitu, co przyspiesza proces…

18.05.2023

Szybkość korozji

Dla zwykłej stali w wodzie naturalnej można ogólnie przyjąć, że działanie inhibitujące mają wodorowęglany i ziemie alkaliczne oraz zwiększenie wartości…

17.05.2023

Polaryzacja anodowa

Ochronę przed korozją można więc osiągnąć przez obniżenie potencjału metalu do wartości odpowiadających obszarowi III. Jest to tzw. ochrona katodowa.…

17.05.2023

Środowisko wodne

Odnosząc obliczone w ten sposób straty metalu do czasu i powierzchni, można określić szybkość korozji, wyrażając ją przez masę rozpuszczanego…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami