Miesiąc: Czerwiec 2021

30.06.2021

Określenie przyczepności zaprawy

Określenie przyczepności zaprawy W celu zbadania przyczepności zaprawy do muru, wykonuje się z badanej zaprawy próbną warstwę tynku grubości ok.…

30.06.2021

Listwy drewniane

Listwy drewniane Po ułożeniu pierwszej warstwy tak długiej, jak na to miejsce pozwala, układa się na niej w poprzek listwy…

30.06.2021

Badanie przesiąkliwości

Badanie przesiąkliwości Na oczyszczonej wierzchniej powierzchni trzech dachówek przymocowuje się woskiem zmieszanym z parafiną i kalafonią lub też cementem rurkę…

30.06.2021

Karpiówka podwójna

Karpiówka podwójna Karpiówka podwójna powinna mieć kształt dwóch płaskich, prostokątnych płytek, zespolonych ze sobą w ten sposób, że spodnia powierzchnia…

30.06.2021

Badanie na działanie mrozu

Badanie na działanie mrozu Kapilarność cegieł obserwuje się na pełnych cegłach zanurzonych w wodzie zabarwionej farbą anilinową. Można też przeprowadzić…

30.06.2021

Nasiąkliwość i chłonność

Nasiąkliwość i chłonność W wypadku cegieł z wgłębieniami wypełnia się je zaprawą gliniano- cementową o wytrzymałości zbliżonej do przewidzianej wytrzymałości…

30.06.2021

Wytrzymałość cegły pełnej

Wytrzymałość cegły pełnej Dokładna znajomość wymagań technicznych ujętych w normach i instrukcjach oraz w fachowej literaturze umożliwia jednolite zakwalifikowanie wartości…

30.06.2021

Wynik wytrzymałościowy

Wynik wytrzymałościowy Jak wiadomo, między wapnem a piaskiem, w warunkach normalnego dojrzewania, praktycznie reakcja nie zachodzi, a wytrzymałość i trwałość…

30.06.2021

Przyśpieszone dojrzewanie elementów

Przyśpieszone dojrzewanie elementów W rozdziale tym omówimy pokrótce niektóre interesujące wyniki dotychczasowych doświadczeń i badań nad wpływem dodatku gliny do…

30.06.2021

Spoiwa i zaprawy

Spoiwa i zaprawy Dodatek gliny do gipsu daje ponadto niewątpliwy efekt ekonomiczny (program uprawnienia budowlane na komputer). Dodatek ten nie…

30.06.2021

Nawierzchnie podłóg betonowych

Nawierzchnie podłóg betonowych Podłogi na spoiwie cementowo-glinianym wykonuje się tak samo jak inne podłogi betonowe. Aby otrzymać szczególnie gładką powierzchnię,…

30.06.2021

Ściany i lica

Ściany i lica Przy proporcji składników 1 : 2 : 2 + 75% sieczki w stosunku do objętości pozostałych składników…

30.06.2021

Rodzaje i własności dachówek

Rodzaje i własności dachówek Nakłady związane z wyprodukowaniem i zainstalowaniem urządzenia automatycznego do produkcji dachówek są niewspółmiernie małe w stosunku…

30.06.2021

Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne Znane są izolacje wodochronne z papy, lepiku, emulsji, smoły itd. Izolacje te stanowią ochronę ścienną przeciwwilgociową. Wskutek ulatniania…

30.06.2021

Pustaki kominowe i wentylacyjne

Pustaki kominowe i wentylacyjne W razie potrzeby można do tych wiązań stosować cegłę ceramiczną. Korzyści uzyskane ze stosowania pustaków zamiast…

30.06.2021

Bloki pustakowe Alfa

Bloki pustakowe Alfa Wymieszania spoiwa cementowo-glinianego z wypełniaczem .dokonuje się w betoniarkach lub dla drobnego budownictwa - ręcznie. Bloki wykonuje…

30.06.2021

Dodatek sieczki

Dodatek sieczki Dodatek sieczki, w zależności od wymaganej wytrzymałości, wynosi od 30 do 100% w stosunku do objętości mieszaniny bez…

30.06.2021

Koszt inwestycyjny

Koszt inwestycyjny Jeśli przyjmiemy koszt inwestycyjny na wyprodukowanie 1 cegły ceramicznej 1 zł, to koszt inwestycyjny na wyprodukowanie cegieł potrzebnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami