Miesiąc: Sierpień 2021

31.08.2021

Urządzenia przeładunkowe

Urządzenia przeładunkowe Zalecenie to tłumaczy się okolicznością, że poruszający się statek pociąga za sobą pewną masę wody, nadając jej w…

31.08.2021

Wartość prędkości wiatru

Wartość prędkości wiatru Wartość prędkości wiatru należy przyjmować zgodnie z normami. W warunkach wybrzeża polskiego należy ją wyznaczać na podstawie…

31.08.2021

Siła pionowa

Siła pionowa Ponadto statek podnoszący się i opadający na fali, ocierając się o budowlę, wywiera na nią siłę pionową skierowaną…

31.08.2021

Obszar odłamu

Obszar odłamu Dopiero metody zakładające uplastycznianie się całych obszarów odłamu, dzięki możliwości powstawania odkształceń plastycznych tak bryły odłamu, jak i…

31.08.2021

Strome ściany

Strome ściany Jak już wspomniano, istnieje wiele metod teoretycznych, półempirycznych i czysto empirycznych wyznaczania wartości i rozkładu ciśnień wywołanych przez…

31.08.2021

Wartość sił działających

Wartość sił działających Wartość sił działających na budowlę zależy z kolei od rodzaju i parametrów fali. Fala sinusoidalna wywiera siły…

31.08.2021

Obciążenia budowli

Obciążenia budowli Norma PN-64/B-02009 1 traktuje obciążenia budowli nieco inaczej, dzieląc je na stałe oraz zmienne, a te ostatnie na:…

31.08.2021

Poruszenie materiału dna

Poruszenie materiału dna Oprócz poruszenia materiału dna, także i przerzucanie jego na boki, wskutek czego dno fałduje się i następujące…

31.08.2021

Prądy dopływowe

Prądy dopływowe W strefach umiarkowanych i zimnych powierzchniowe warstwy wody się oziębiają i zagęszczają, po czym opadają ku dnu, przyczyniając…

31.08.2021

Wartki prąd

Wartki prąd Nieraz wartki prąd działa jak inżektor, porywając ze sobą wodę z płytkich zatok, wzdłuż których (między ograniczającymi je…

31.08.2021

Charakter samego wodowania

Charakter samego wodowania Zjawiska powstające przy wodowaniu bocznym mają nieco inny charakter ze względu na inny charakter samego wodowania, które…

31.08.2021

Przejście holownika

Przejście holownika Ostatnio w Polsce próby takiej dokonali Jóźwiak i Pieścik (program uprawnienia budowlane na komputer). Na podstawie pomiarów fali…

31.08.2021

Ożywienie wewnątrz portu

Ożywienie wewnątrz portu Ożywienie wewnątrz portu może niekiedy wskutek rezonansu znacznie nawet przekraczać stan sfalowania na zewnątrz. Zdarza się, że…

31.08.2021

Charakter okresowego kołysania się

Charakter okresowego kołysania się Sejsze mają charakter okresowego kołysania się całej masy wodnej danego akwenu (od powierzchni do dna), w…

31.08.2021

Przyczyny powstawania sejsz

Przyczyny powstawania sejsz Wspomniano o niektórych okresowych wahaniach poziomu morza, które noszą nazwę sejsz (program uprawnienia budowlane na komputer). Wahania…

31.08.2021

Wykres widm całkowych

Wykres widm całkowych Najbardziej typową metodą stochastyczną jest metoda oparta na tzw. analizie widmowej (spektralnej) falowania, nazywanej często spektralną teorią…

31.08.2021

Fotogrametria

Fotogrametria Fotogrametria (naziemna, nawodna lub lotnicza) pozwala na odtworzenie chwilowej konfiguracji powierzchni morza w badanym rejonie i wyznaczenie z fotografii…

31.08.2021

Metody statystyczne

Metody statystyczne Niestety, dotychczas rewolucja ta znalazła u nas zbyt mały oddźwięk w metodach wyznaczania wartości sił wywieranych przez fale…

31.08.2021

Uchwycenie falowania rzeczywistego

Uchwycenie falowania rzeczywistego Uchwycenie falowania rzeczywistego w formuły matematyczne na drodze poprzednio omówionych sposobów jest niemożliwe. Pozwalają na to jedynie…

31.08.2021

Poziom falowania

Poziom falowania Najczęściej i w najpotężniejszej formie zjawisko to występuje u brzegów Gwinei, gdzie nosi nazwę kalema. Grzywacze zresztą mogą…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami