Miesiąc: Maj 2020

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 15 Metody obliczenia powłok

Metody obliczenia powłok To założenie jest podstawą metody obliczenia powłok w stanie błonowym, tzn. powłok nie podlegających zginaniom (L. Euler,…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 16 Ciężar własny powłoki

Ciężar własny powłoki W celu uniknięcia koncentracji naprężeń w narożach powłoki przejście z jednego żebra na drugie odbywa się łagodnym…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 17 Łupina sekcji przejściowej

Łupina sekcji przejściowej Łupina sekcji przejściowej składa się z dwóch płyt zwykłych i czterech płyt dwóch typów przedstawiających krzywoliniową powierzchnię,…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 18 Konstrukcje powłokowe

Konstrukcje powłokowe Konstrukcje powłokowe dwukrzywiznowe wykonywane są jako monolityczne lub prefabrykowane; dążność do wprowadzenia prefabrykacji wypływa zasadniczo z głównej wady…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 19 Siły rozciągające

Siły rozciągające Przy projektowaniu powłok obliczenia przeprowadza się zwykle dla obciążenia równomiernie rozłożonego (program uprawnienia budowlane na komputer). Jeżeli na…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 20 Cecha charakterystyczna

Cecha charakterystyczna Nieznanemu stosunkowi liczbowemu nadaje się potem taką wartość, aby obciążenie obliczeniowe zgodziło się z obciążeniem żądanym. Zastosowanie tej…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 21 Elementy wsporcze

Elementy wsporcze W pozostałej części powłoki siły Ny przekazywane są na elementy wsporcze poprzez wytworzoną w powłoce pochyłą belkę -…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 22 Powłoki o dodatniej krzywiźnie Gaussa

Powłoki o dodatniej krzywiźnie Gaussa Powłoki o dodatniej krzywiźnie Gaussa stanowią odpowiedni typ przekrycia hal przemysłowych o kwadratowej lub prostokątnej…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 23 Odmienna konstrukcja powłok walcowych

Odmienna konstrukcja powłok walcowych Odmienną konstrukcję powłok walcowych od poprzednio opisanych. Powłoki, te stanowiące przekrycie hali fabryki włókienniczej (ZSRR) o…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 24 Wyniki badań powłoki

Wyniki badań powłoki   W częściach czołowych konstrukcji znajdują się przepony żelbetowe w kształcie kratownic z górnym pasem zakrzywionym. Górny…

29.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 25 Zbrojenie powłok krótkich

Zbrojenie powłok krótkich Zbrojenie powłok krótkich wykonuje się w postaci siatek z prętów 0 4,5-6 mm w rozstawie co KH-16…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 27 Wysokość żebra

Wysokość żebra Wysokość żebra przyjmuje się nie mniejszą od l2. Żebra podłużne stosujemy wówczas, gdy przewiduje się otwory świetlikowe w…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 28 Elementy przekrycia walcowego

Elementy przekrycia walcowego Elementy przekrycia walcowego odpowiednio ukształtowane i połączone czynią z wiotkiej powierzchni walcowej właściwy dźwigar powierzchniowy. Powłoka cylindryczna…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 29 Element pachwinowy

Element pachwinowy Jeżeli powstanie włoskowatych rys w dolnej poziomej płycie lub w elemencie pachwinowym (tam gdzie umieszczone jest główne zbrojenie…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 30 Obliczenie słupów

Obliczenie słupów Dla przekrycia typu głowicowego, jeżeli rzut jednego jego pola jest prostokątny (o wymiarach w osiach słupów 1, i…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 31 Stosowane wymiary przekrycia

Stosowane wymiary przekrycia Stosowane wymiary przekrycia dla różnych typów konstrukcji w zależności od osiowej rozpiętości między slupami (program uprawnienia budowlane…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 32 Poziomy płyt

Poziomy płyt Oprócz elementów prefabrykowanych o przekroju w kształcie litery V stosuje się również elementy składające się z ukośnych i…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 33 Zbrojenie poprzeczne

Zbrojenie poprzeczne Przyjęto tu najczęściej stosowane zbrojenie ortogonalne (program uprawnienia budowlane na komputer). Odgięcia zbrojenia poprzecznego analogicznie do zbrojenia płyt…

28.05.2020

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 34 Wartość i rozkład sił stycznych

Wartość i rozkład sił stycznych Wartość i rozkład sił stycznych obliczamy niezależnie dla każdej tarczy zgodnie z wzorem. Siły styczne…

Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 41 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 42 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 43
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 44
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 45 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 46 Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 47
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wartość i rozkład sił stycznych zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami