Miesiąc: Kwiecień 2020

30.04.2020

Porównanie ustroju klasycznego

Porównanie ustroju klasycznego Porównanie ustroju klasycznego betonowych mostów wiszących z ustrojem Langera wskazuje, że ustroje te mają wszystkie cechy podobieństwa…

30.04.2020

Belki usztywniające

Belki usztywniające Belki usztywniające stanowią jedną całość z pomostem i mogą być przeto kształtowane nie jako dwie oddzielne belki obejmujące…

30.04.2020

Kable prowadzone zewnątrz betonu

Kable prowadzone zewnątrz betonu Wzdłuż kabli prowadzonych na zewnątrz betonu nie występują straty sił sprężających wywołanych przez tarcie. Łatwiej jest…

30.04.2020

Stosunek długości przęseł bocznych

Stosunek długości przęseł bocznych Stosunek długości przęseł bocznych do przęsła środkowego jest zwykle obierany tak, aby belki usztywniające wraz z…

30.04.2020

Cechy komunikacyjne

Cechy komunikacyjne Ogólną cechą komunikacyjną mostów wiszących jest mała zmienność ich wysokości ustrojowych w zależności od rozpiętości. Są to mosty…

30.04.2020

Mosty o dużych wzniesieniach sklepień

Mosty o dużych wzniesieniach sklepień W mostach o dużych wzniesieniach sklepień oddzielano pomost od sklepienia na całej rozpiętości przez słupki.…

30.04.2020

Zagadnienie stosunku sztywności pomostu

Zagadnienie stosunku sztywności pomostu Zagadnienie stosunku sztywności pomostu do sztywności sklepienia jest analogiczne do zagadnienia występującego w kształtowaniu mostów o…

30.04.2020

Belki pomostu

Belki pomostu Belki pomostu są odpowiednikami łączników i łuków lub też ich środników (program uprawnienia budowlane na komputer). Poprzecznice główne…

30.04.2020

Trudności stężania łuków

Trudności stężania łuków Trudności stężania łuków przez poprzeczne ich wiązanie wzrastają wraz z szerokością pomostu. Są one najmniejsze w jednotorowych…

29.04.2020

Łuki pierwszych mostów

Łuki pierwszych mostów Łuki pierwszych mostów o pomostach zawieszonych stężano za pomocą wieszaków ukształtowanych w słupy o małej grubości i…

29.04.2020

Kształt węzłów oporowych

Kształt węzłów oporowych Kształt węzłów oporowych zależy od stosunku grubości łuków, ściągów lub belek usztywniających oraz od długości prętów ściągu…

29.04.2020

Węzły oporowe - kształty

Węzły oporowe - kształty Węzły oporowe mają różne kształty, zależnie od wysokości przekrojów łuków i belek lub ściągów (program uprawnienia…

29.04.2020

Belki usztywniające i ściągi

Belki usztywniające i ściągi Ściągi ze stali zwykłej traktujemy zazwyczaj jako elementy nie przenoszące zginania, a więc w zasadzie jako…

29.04.2020

Przekroje skrzynkowe

Przekroje skrzynkowe W większych mostach są stosowane z reguły przekroje skrzynkowe. Ściany i płyty tych przekrojów mają zazwyczaj grubości zmienne…

29.04.2020

Krawędzie łuków

Krawędzie łuków Krawędzie łuków należy łagodzić dla zabezpieczenia ich od zniekształceń przez odpryski. Niewielkie stażowania krawędzi uzyskujemy przez wprowadzenie w…

29.04.2020

Doświadczenie

Doświadczenie Doświadczenie doprowadziło do wniosku, że w konstrukcjach betonowych, zwłaszcza w lukach i sklepieniach betonowych, należy stosować innego rodzaju przeguby,…

29.04.2020

Klasyfikacja ustrojów mostów łukowych

Klasyfikacja ustrojów mostów łukowych Betonowe mosty łukowe odróżniamy według czterech cech: - położenia pomostu względem łuków, - stosunku sztywności łuków…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami