Miesiąc: Wrzesień 2023

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 15 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 16 Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 17 Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 18 Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 19 Grunt przepuszczalny

Grunt przepuszczalny, znany również jako grunt permeabilny, to rodzaj gruntu, który pozwala na przepływ wody przez swoją strukturę porowatą. Grunt…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 20 Projekt domu

Projekt domu to kompleksowa dokumentacja, która zawiera wszystkie niezbędne informacje i elementy potrzebne do budowy domu. Projekt musi uwzględniać aspekty…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 21 Dom szkieletowy

Dom szkieletowy, znany także jako dom na szkielecie drewnianym (ang. drewniany dom o konstrukcji szkieletowej) do rodzaju budynku, w którym…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 22 Energia termiczna

Energia termiczna, znana także jako energia cieplna, do tworzenia wiedzy o atomach w urządzeniu. Jest to energia pochodząca z temperatury…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 23 Dom energooszczędny

Dom energooszczędny do zastosowania i skonstruowany w taki sposób, aby wykorzystać mniej energii niż standardowy dom, co przekłada się na…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 24 Dachówka cementowa

Dachówka cementowa, znana również jako dachówka betonowa lub dachówka cementowo-piaskowa, to rodzaj pokrycia dachowego wykonanego z cementu i piasku. Jest…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 25 Impregnacja

Impregnacja do procesu w różnych wersjach, w której zawarte są informacje lub dane penetrujące, które są używane do ochrony, lub…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 26 Głębokość posadowienia

Głębokość posadowienia do terminu używanego w budownictwie i inżynierii budowlanej, który odnosi się do głębokości, na konstrukcji budowlanej jest umieszczonej…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 27 Elewacja

Elewacja do terminatora używanego w kontekście architektury i budownictwa, tworzącego się na powierzchni zewnętrznej lub fasady budynku (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 28 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa do kompleksowego zestawu dokumentów i materiałów, które o zastosowaniu projektu konstruktora lub innego projektu technicznego w celu jego…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 29 Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego, zwana także często „książką budynku” lub „dokumentacją budynku”, to zbiór dokumentów i informacji związanych z dostępnym lub…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 30 Rurociągi i rafinerie

Rurociągi i rafinerie do kluczowych elementów infrastruktury przemysłowej stosowanych w urządzeniach energetycznych i naftowych. Oto kilka informacji na ich temat:…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 31 Stan prawny gruntu

Stan prawny gruntu do powszechnych norm prawnych i innych czynników wpływających na jego zastosowanie, wykorzystanie i prawa do stosowania z…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 32 Koszty budowy dróg

Koszty budowy dróg mogą wystąpić w wyniku wielu czynników, takich jak rodzaj dróg, ich długość, dostępność terenu, techniczne, koszty materiałów…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 33 Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu (PZT) w celu udokumentowania opracowywania przez władze samorządowe lub instytucje odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzenne. Ma on na…

29.09.2023

Legalizacja budowy zdjęcie nr 34 Legalizacja budowy

Legalizacja tworzenia tego procesu formalnego, który ma na celu osiągnięcie wymaganych licencji zezwoleń i pozwoleń na dostęp oraz potwierdzenie zgodności…

Legalizacja budowy zdjęcie nr 41 Legalizacja budowy zdjęcie nr 42 Legalizacja budowy zdjęcie nr 43
Legalizacja budowy zdjęcie nr 44
Legalizacja budowy zdjęcie nr 45 Legalizacja budowy zdjęcie nr 46 Legalizacja budowy zdjęcie nr 47
Legalizacja budowy zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Legalizacja budowy zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Legalizacja budowy zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami