Miesiąc: Styczeń 2022

31.01.2022

Udzielenie upustu

Zgodnie z intencją tej Uchwały, jeśli przy przekazywaniu budynków mieszkalnych jakość materiałów, elementów czy robót nie odpowiada wymaganiom norm, świadectw…

31.01.2022

Znak bezpieczeństwa

Poza tym Minister BiPMB w porozumieniu z zainteresowanymi resortami, a w szczególności z Ministrem AGTiOS oraz Prezesem CZSBM opracował projekt…

31.01.2022

Kompleksowe działania

Zakres dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku gwarantuje, że przy wydawaniu tych decyzji rozpatrywane są m. in. zagadnienia techniczno-ekonomiczne, nieszkodliwości stosowanych…

31.01.2022

Wyniki doświadczeń

W ostatnich latach w dziedzinie poprawy jakości istnieje wiele przykładów dotyczących działalności o charakterze technicznym oraz organizacyjnym. Z zagadnień o…

31.01.2022

Zaplanowanie remontów interwencyjnych

Konieczność wykonania remontu interwencyjnego może wyłonić się w różnych okresach istnienia budynku, nie mogą więc być one zaplanowane w czasie…

31.01.2022

Usuwanie wad i usterek

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania nakładów na roboty poprawkowe okresu rękojmi w latach 1965-1970 w stosunku do wartości wykonanej produkcji budowlano-montażowej…

31.01.2022

Utrzymanie i konserwacja

Łączne nakłady na inwestycje i koszty utrzymania w czasie użytkowania budynków o różnej jakości wykonania kształtują się następująco: przy wysokiej…

31.01.2022

Ocena niezawodności budynków

W zakresie ekonomiki w celu określenia ekonomicznych efektów przy projektowaniu, z uwzględnieniem niezawodności i nakładów na jej zapewnienie przy realizacji…

31.01.2022

Pełnowartościowe rozwiązanie problemu

Pełnowartościowe rozwiązanie problemu niezawodności budownictwa mieszkaniowego może być osiągnięte tylko przy kompleksowym zrealizowaniu następujących niezbędnych przedsięwzięć we wszystkich etapach realizacji…

31.01.2022

Mocowanie łat drewnianych

W budynkach powyżej 5 kondygnacji stosować należy rusztowania wiszące segmentowe typu RWS-2/80, które spełniają rolę urządzenia transportu pionowego oraz pomostu…

31.01.2022

Dodatkowe ocieplenie

Istota metody polega na pokryciu powierzchni zewnętrznych ścian budynku wielkowymiarowymi, barwnymi, płaskimi płytami azbestowo-cementowymi (a-c) typu Acekol i Kolorys, mocowanymi…

31.01.2022

Nadmiar masy klejącej

Tkaninę z włókna szklanego należy przyklejać masą klejącą stosowaną do mocowania styropianu, przygotowaną zgodnie z uprzednio omówionymi wymaganiami. Masę klejącą…

31.01.2022

Masa klejąca

Stosowana do naklejania płyt styropianu plastyczna masa klejąca składa się z mieszaniny kleju lateksowego ekstra i cementu hutniczego 250 w…

31.01.2022

Wykonanie obróbek blacharskich

Wykonywanie wypraw zewnętrznych według opisanej metody można prowadzić w dni bezdeszczowe przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 10°C. Przed…

31.01.2022

Pionowe spoiny

Styropian należy przyklejać na ścianie począwszy od dołu budynku ku górze, pasami na całą szerokość ściany lub działki między dylatacjami.…

31.01.2022

Płyty styropianowe

Po przygotowaniu powierzchni ścian oraz ościeży otworów okiennych i balkonowych należy przystąpić do wyklejania powierzchni ciągłą warstwą styropianu, w zasadzie…

31.01.2022

Pręty poziome

Pręty poziome 0 10 mm zbiegające się w narożach budynku należy połączyć między sobą drutem wiązałkowym na zakład szerokości ok.…

31.01.2022

Większe ubytki w elementach

W razie konieczności wymiany obróbek blacharskich należy w ramach prac przygotowawczych zdemontować te obróbki. Szczegóły dotyczące bolców kotwiących i rusztowań (program…

31.01.2022

Siatki konstrukcyjne

W ościeżach bocznych i w ościeżu górnym należy osadzić kołki stalowe w odstępach ok. 0,50 m i dowiązać do nich…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami