Miesiąc: Styczeń 2022

21.01.2022

Konstrukcje wielkowymiarowe

Inne rozwiązanie polega na podnoszeniu wiązarów parami. Wiązary te o rozpiętości 60 m w czasie podnoszenia połączone są ze sobą…

21.01.2022

Hale przemysłowe

Hale przemysłowe wznoszone z elementów prefabrykowanych montuje się na ogół z pojedynczych elementów, produkowanych w całości w zakładach prefabrykacji lub…

21.01.2022

Prostokątny układ współrzędnych

Błędy można określić i ocenić badając odchyłki ustawienia elementów w stosunku do przyjętego układu odniesienia (program uprawnienia budowlane na komputer). W…

21.01.2022

Ramy żelbetowe

Ramy żelbetowe o znacznej grubości mogą być betonowane w pozycji pionowej, aby uniknąć pracochłonnego przestawiania ich następnie do pozycji pionowej.…

21.01.2022

Pręty zbrojenia

Innego typu połączenie, polega na oparciu słupa „na dotyk” (tj. bez wpuszczania go w gniazdo lub inny otwór), przy czym…

20.01.2022

Słupy żelbetowe

W zależności od wielkości i ciężaru słupa oraz od udźwigu i rodzaju posiadanego urządzenia montażowego przy podnoszeniu prefabrykowanych słupów żelbetowych…

20.01.2022

Kolejność montażu

Głównym warunkiem prawidłowego transportu elementów żelbetowych jest umieszczenie ich na środkach przewozowych we właściwym położeniu (pozycji) i zapewnienie im należytej…

20.01.2022

Płyty dachowe

Metoda montażu konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych znalazła największe zastosowanie w parterowych halach przemysłowych. Jednym z podstawowych kryteriów dla wyboru metody prefabrykacji,…

20.01.2022

Żelbetowe konstrukcje prefabrykowane

Żelbetowe konstrukcje prefabrykowane odznaczają się stosunkowo dużym ciężarem poszczególnych elementów konstrukcyjnych, związanym ze znacznym ciężarem własnym tworzywa betonowego oraz znaczną…

20.01.2022

Montaż nawisowy

Po zmontowaniu w całości pierwszego pola przęsła żuraw przesuwany jest na następne stanowisko. Usytuowanie żurawia oraz wciągarek na konstrukcji montowanego…

20.01.2022

Montaż konstrukcji mostowej

Montaż konstrukcji mostowej można prowadzić stosując metodę rusztowań ciągłych, metodę wspornikową, nasuwania oraz montażu z pontonów pływających. Metodę montażu na…

20.01.2022

Miejsce podwieszenia wieży

Miejsce podwieszenia wieży lub masztu scalonego w poziomie terenu w pozycji poziomej powinno przypadać co najmniej w 2/a wysokości (tzn.…

20.01.2022

Spawanie zbiornika

Do wstępnego łączenia segmentów zbiornika przed ich spawaniem używane są montażowe zwory klinowe, a dla zachowania niezbędnych odstępów między brzegami…

20.01.2022

Spoina obwodowa

Sposób podbudowania stosowany jest najczęściej przy montażu zbiorników zmiennej pojemności, które pod względem konstrukcyjnym składają się z poszczególnych, połączonych teleskopowo…

20.01.2022

Montaż suwnic w maszynowni

Montaż rygli wykonywany jest za pomocą masztów montażowych, które podnoszą w całości rygle, scalone uprzednio w poziomie terenu (program uprawnienia budowlane…

20.01.2022

Konstrukcja stalowa

Natomiast sposób podnoszenia uprzednio scalonych w poziomie terenu rygi w całości za pomocą żurawi masztowych może być stosowany przy nieznacznej…

20.01.2022

Metoda kompleksowa

Ponadto metoda ta jest bardzo celowa z punktu widzenia stateczności konstrukcji w czasie montażu, gdyż poszczególne części konstrukcji od razu…

20.01.2022

Poprzeczny kierunek montażu

Poprzeczny kierunek montażu można stosować w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi (np. w halach bez belek podsuwnicowych, z kratowymi podciągami…

20.01.2022

Pomosty robocze

Pomosty robocze w zależności od rodzaju i wysokości konstrukcji, której służą, mogą być oparte na ziemi (na rusztowaniach stałych) względnie…

20.01.2022

Podnoszenie wiązki elementów

Elementy te montuje się zwykle: za pomocą żurawi budowlanych, przeznaczonych do montażu całości konstrukcji danego obiektu,za pomocą specjalnych, lekkich żurawi…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !