Miesiąc: Styczeń 2020

17.01.2020

Konsystencja zaczynów lub zapraw

Konsystencja zaczynów lub zapraw Oznacza się ją wielkością zagłębienia w zaczyn stożka pomiarowego. Stożek ten wykonany jest z blachy żelaznej…

17.01.2020

Oznaczenie właściwej ilości wody

Oznaczenie właściwej ilości wody Oznaczenie właściwej ilości wody w zaczynie (pomiar za pomocą trzonka). W tym celu miesza się dokładnie…

17.01.2020

Stopień zmielenia spoiw (miałkość)

Stopień zmielenia spoiw (miałkość) Stopień zmielenia spoiw (miałkość). Badania te przeprowadza się wg PN/B-04300 w sposób następujący (uprawnienia budowlane). Przygotowanie…

17.01.2020

Budownictwo greckie

Budownictwo greckie W budownictwie greckim używane były głównie tłuste zaprawy wapienne o zawartości piasku nie przekraczającej 20% (uprawnienia budowlane). Ogromny…

17.01.2020

Zastosowanie spoiw

Zastosowanie spoiw Mieszanina spoiwa z wodą nazywa się zaczynem, np. zaczyn cementowy lub wapienny (uprawnienia budowlane). Zaczyny o dużej ilości…

17.01.2020

Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane Spoiwa budowlane są to związki chemicznie aktywne, które zmieszane z wodą mają własność wiązania i twardnienia (uprawnienia budowlane).…

17.01.2020

Płytki terakotowe (kamionkowe)

Płytki terakotowe (kamionkowe) Płytki te wykonywane są z glin doborowych. Jako substancje schudzające stosowany jest szamot i czasem drobnoziarnisty czysty…

17.01.2020

Klinkier budowlany

Klinkier budowlany Klinkier jest wyrobem w znacznej mierze lub całkowicie spieczonym. Struktura klinkieru jest ścisła, z bardzo małą ilością porów;…

17.01.2020

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe)

Wyroby kwarcowo-szamotowe (krzemowo-glinowe) Surowcem do produkcji cegieł półkwaśnych jest piasek kwarcowy oraz kaolin lub glina ogniotrwała (uprawnienia budowlane). Cegła może…

17.01.2020

Wyroby magnezytowe

Wyroby magnezytowe Cegły magnezytowe formuje się z wypalonego przy temperaturze powyżej 1300°C i zmielonego minerału magnezytu z domieszką magnezytu kaustycznego…

17.01.2020

Glina ogniotrwała

Glina ogniotrwała Wyroby kwasoodporne wykonywa się w 2 gatunkach: gatunek I produkowany jest dla przemysłu kwasu siarkowego, gatunek II —…

17.01.2020

Przewodność cieplna

Przewodność cieplna Przewodność cieplna wyrobów ogniotrwałych odgrywa istotną rolę w przypadku, gdy mur ogniotrwały jest przegrodą chroniącą przed uchodzeniem ciepła…

17.01.2020

Ciężar objętościowy i porowatość

Ciężar objętościowy i porowatość Ciężar objętościowy materiałów ogniotrwałych waha się w znacznych granicach. Najmniejszy ciężar objętościowy mają lekkie wyroby szamotowe,…

17.01.2020

Właściwości podstawowe

Właściwości podstawowe Mur ogniotrwały palenisk, kanałów oraz trzonów pieców przemysłowych, na który działają roztopione metale, szkło i żużle lub przepływają…

17.01.2020

Badanie kwadrateli

Badanie kwadrateli Badanie kwadrateli można przeprowadzać stosując te same sposoby jak przy kaflach zwykłych (uprawnienia budowlane). Płytki ścienne szkliwione fajansowe…

17.01.2020

Kafle zwykłe

Kafle zwykłe Według PN-58/B-12041 kafle te wyrabiane są z gliny zwykłej lub ogniotrwałej odpowiednio schudzonej (uprawnienia budowlane). Ze względu na…

17.01.2020

Sączki (dreny)

Sączki (dreny) Są to krótkie rury ceramiczne przeznaczone przeważnie do układania kanałów odwadniających, do których woda z otaczającego gruntu dostaje…

17.01.2020

Dachówki zakładkowe ciągnione

Dachówki zakładkowe ciągnione Dachówki zakładkowe mają żłobki i występy przy krawędziach podłużnych, zaś od strony tylnej — nosek do zaczepiania…

17.01.2020

Pustaki w stanie powietrzno-suchym

Pustaki w stanie powietrzno-suchym Pustaki w stanie powietrzno-suchym powinny wytrzymywać obciążenie 150 kG, działające na całą powierzchnię górną pustaka. Pustaki…

17.01.2020

Licówki

Licówki Do gzymsów produkowane są na zamówienie licówki zwane ukosami, podkówkami, żłobkami i łzawnikami (uprawnienia budowlane). Ponieważ licówki specjalne mają…