Miesiąc: Styczeń 2020

31.01.2020

Produkcja elementów

Produkcja elementów Produkcja elementów odbywa się na dwóch liniach produkcyjnych - odrębnej dla bloków i odrębnej dla płyt. Elementy po…

31.01.2020

Produkcja płyt falistych

Produkcja płyt falistych Jako matryce do produkcji płyt falistych dużych stosowane są płyty faliste wykonane w zakładzie stałym. Po zakończeniu…

31.01.2020

Produkcja elementów płytowych

Produkcja elementów płytowych Produkcja elementów płytowych w formach poziomych należy do najbardziej rozpowszechnionych. Metoda wytwarzania płyt w położeniu poziomym jest…

31.01.2020

Produkcja w formach uchylnych zmechanizowanych

Produkcja w formach uchylnych zmechanizowanych Produkcja w formach uchylnych zmechanizowanych i zautomatyzowanych. W najbardziej nowoczesnych rozwiązaniach form uchylnych wszystkie czynności…

31.01.2020

Sposób produkcji

Sposób produkcji Ten sposób produkcji ma szerokie zastosowanie we Francji w systemie Camus do wykonywania elementów wielkopłytowych ścian zewnętrznych, do…

31.01.2020

Produkcja elementów ściennych wielowarstwowych

Produkcja elementów ściennych wielowarstwowych Zasadniczo formy uchylne używane są przede wszystkim do produkcji elementów ściennych wielowarstwowych (program uprawnienia budowlane na…

31.01.2020

Forma bateryjna

Forma bateryjna Stosowanych jest kilka rozwiązań formy bateryjnej o produkcji ciągłej, przy czym w użyciu są pojedyncze lub podwójne formy…

31.01.2020

Części denne poziome

Części denne poziome Części denne poziome każdej przepony w formach przeznaczonych do produkcji płyt stropowych przyspawane są do płyt przegrody,…

31.01.2020

Poszczególne przepony

Poszczególne przepony Poszczególne przepony ustawiane są suwnicą na szynach, stanowiących podstawę formy i przenoszących obciążenia z formy na podłoże betonowe,…

31.01.2020

Obróbka termiczna prefabrykatów

Obróbka termiczna prefabrykatów Do obróbki termicznej prefabrykatów w formie bateryjnej stosuje się z reguły nagrzew poszczególnych przepon niskoprężną parą o…

31.01.2020

Obróbka termiczna betonu

Obróbka termiczna betonu   Obróbkę termiczną betonu przeprowadza się, po szczelnym przykryciu formy hermetycznymi nakrywami, przez doprowadzenie pary elastycznymi wężami.…

31.01.2020

Produkcja prefabrykatów strunobetonowych

Produkcja prefabrykatów strunobetonowych Produkcja prefabrykatów strunobetonowych w nawie II ma przebieg podobny z tym, że proces technologiczny rozszerzony jest o…

31.01.2020

Elementy prefabrykowane prętowe

Elementy prefabrykowane prętowe Elementy prefabrykowane prętowe, do których zalicza się wszelkiego rodzaju prefabrykaty liniowe, jak belki, slupy, podciągi, wiązary itp.…

31.01.2020

Cykl produkcyjny

Cykl produkcyjny Cykl produkcyjny rozpoczyna się od wprowadzenia palety lub podkładki do maszyny od strony tylnej. W określonym rytmie urządzenie…

31.01.2020

Podkładki umieszczone na torze liniowym

Podkładki umieszczone na torze liniowym Podkładki umieszczone na torze liniowym jedna za drugą przechodzą przed wprowadzeniem do automatu przez stanowisko…

31.01.2020

Produkcja elementów prefabrykowanych

Produkcja elementów prefabrykowanych W produkcji elementów prefabrykowanych stosuje się wiele metod technologicznych - od najprostszych o przewadze pracy ręcznej do…

31.01.2020

Zmiana miejsca pracy

Zmiana miejsca pracy W metodzie potokowej poszczególne formy zmieniają miejsce pracy, natomiast stanowiska pracy i urządzenia technologiczne pozostają na miejscu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami