Miesiąc: Styczeń 2019

31.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 15 Jak GUNB kontroluje wyroby budowane?

Jak GUNB kontroluje wyroby budowane? Jednym z zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest kontrolowanie wyrobów budowlanych – urząd ma w…

30.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 19 Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją samorządu zawodowego zrzeszającą inżynierów budownictwa. Funkcję kontrolną pełni w…

29.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 21 Odpowiedzialność kierownika budowy

Odpowiedzialność kierownika budowy Kierownik budowy jest bez wątpienia jedną z najważniejszych osób na placu budowy (program na komputer).. Ponosi on…

28.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 24 Czym są roboty budowlane?

Czym są roboty budowlane? Według przepisów robotami budowlanymi nazywa się budowę oraz wszelkie prace związane z przebudową, remontem, montażem lub…

28.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 26 Usytuowanie szamba

Usytuowanie szamba Szambo to zbiornik na nieczystości ciekłe. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadku działek rekreacyjnych oraz działek budowlanych, których…

26.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 29 Technologie budowy ścian zewnętrznych

Technologie budowy ścian zewnętrznych Od wyboru technologii budowy ścian zewnętrznych zależą ich przyszłe parametry (program na komputer). Ścianę można wybudować…

25.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 32 Dziennik budowy – do czego służy

Dziennik budowy – do czego służy Dziennik budowy zakładany jest przez inwestora po otrzymaniu pozwolenia na budowę (program na komputer).…

24.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 33 Dachy bezokapowe – wady i zalety

Dachy bezokapowe – wady i zalety Okap to dolna krawędź dachu, sięgająca poza budynek (program na komputer). Zadaniem okapu jest…

24.01.2019

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 34 Wyburzenie budynku – formalności

Wyburzenie budynku – formalności Według obowiązującego prawa wszystkie rozbiórki obiektów budowlanych, które: • nie są wpisane do rejestru zabytków, •…

Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 41 Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 42 Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 43
Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 44
Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 45 Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 46 Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 47
Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyburzenie budynku – formalności zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami