Miesiąc: Wrzesień 2020

18.09.2020

Struktura komórkowa

Struktura komórkowa Grunt składa się ze szkieletu, który tworzą ziarna (> 0,05 mm) i cząstki (program uprawnienia budowlane na komputer).…

18.09.2020

Grunty i skały osadzone w wodzie

Grunty i skały osadzone w wodzie W potokach górskich szybki nurt może przesuwać również większe odłamki skał i rumosz. Podczas…

18.09.2020

Powstawanie skał i gruntów

Powstawanie skał i gruntów Jedynie przy ściankach szczelnych, wbijanych w grunt w postaci brusów, często względy ekonomiczne dyktują zastosowanie ścianek…

18.09.2020

Fundamenty bezpośrednie żelbetowe

Fundamenty bezpośrednie żelbetowe Sprzęt, jakim się rozporządza, decyduje często o sposobie wykonywania fundamentów lub przynajmniej o terminie rozpoczęcia robót. Kwestia…

18.09.2020

Charakterystyka warunków wodnych

Charakterystyka warunków wodnych Przy projektowaniu obiektów przemysłowych o dużym znaczeniu, obiektów hydrotechnicznych, komunikacyjnych itp., należy zbadać teren budowy i ustalić…

17.09.2020

Grunty w projekcie budowlanym

Grunty w projekcie budowlanym Grunty w projekcie budowlanym występują jako czynnik niezależny od projektanta, narzucony przez przyrodę, do którego projektant…

17.09.2020

Warstwy ciepłego betonu

Warstwy ciepłego betonu M. Zajbert analizuje w swojej pracy z roku 1963 współoddziaływanie na siebie stykających się warstw ciepłego betonu…

17.09.2020

Zwierciadła wody gruntowej

Zwierciadła wody gruntowej Przy niektórych robotach w warstwie gruntu poniżej zwierciadła wody gruntowej zachodzi potrzeba wstrzymania ruchu wody. Do typowych…

17.09.2020

Uszczelnienie górnej części otworu

Uszczelnienie górnej części otworu Do otworów zakłada się termometry, uszczelniając górną część otworu z termometrem watą, pakułami lub innym materiałem…

17.09.2020

Metody betonowania

Metody betonowania W. N. Sizow podaje zalecenia odnośnie do wyboru metody betonowania w zależności od rodzaju elementu i kształtu konstrukcji,…

16.09.2020

Zamarzanie wody zarobowej

Zamarzanie wody zarobowej Wymienione domieszki obniżają temperaturę zamarzania wody zarobowej, zapewniając w ten sposób warunki dla przebiegu wiązania. Biorą one…

16.09.2020

Urządzenia grzewcze

Urządzenia grzewcze Urządzenia grzewcze piątej grupy to agregaty ogrzewające za pomocą strumienia powietrza zmieszanego ze spalinami. Ze względu na dużą…

16.09.2020

Powłoki pneumatyczne

Powłoki pneumatyczne Przy wykonywaniu konstrukcji betonowych o niewielkich rozmiarach, lecz dużej masie betonu korzystne jest stosowanie cieplaków z powłok pneumatycznych…

16.09.2020

Obliczenia cieplne przy podgrzewaniu betonu

Obliczenia cieplne przy podgrzewaniu betonu Obliczenia cieplne mają doprowadzić do ustalenia warunków podgrzewania, do których należą: a) wytypowanie systemu podgrzewania…

16.09.2020

Wykorzystanie prądu elektrycznego

Wykorzystanie prądu elektrycznego Ograniczenie u nas w kraju wykorzystania prądu elektrycznego pochodzi stąd, że: 1. wymaga dużej ostrożności ze względu…

15.09.2020

Maty grzejne

Maty grzejne Maty grzejne są to po prostu elastyczne przykrycia złożone z kilku warstw różnych materiałów. Ze względu na wymiary,…

15.09.2020

Rozpoczęcie nagrzewania

Rozpoczęcie nagrzewania W dostosowaniu do tych transformatorów sieć zasilająca powinna być na napięcie 220 lub 380 V, tablica rozdzielcza, a…

15.09.2020

Elektrody taśmowe

Elektrody taśmowe Elektrody taśmowe mogą być wykorzystane także do jednostronnego nagrzewania, co stosowane jest przy grubych elementach, grubszych niż 40…

15.09.2020

Podgrzewanie od zewnątrz

Podgrzewanie od zewnątrz Podgrzewanie od zewnątrz z zamkniętych komór. Komory zamknięte uzyskuje się przez wprowadzenie odpowiednich zasłon i wykorzystanie betonowych…

15.09.2020

Ogrzewanie bezpośrednie

Ogrzewanie bezpośrednie Do ogrzewania bezpośredniego, zwanego także skrośnym, stosuje się obecnie głównie prąd zmienny, ale, jak wykazały liczne badania i…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !