Miesiąc: Wrzesień 2020

30.09.2020

Połączenie poszczególnych elementów

Połączenie poszczególnych elementów Prócz normalnych odcinków stanowiących trzon pala stosowane są do pali Stenta odcinki: głowowy o pełnym przekroju i…

30.09.2020

Końcówki prętów sąsiedniego odcinka

Końcówki prętów sąsiedniego odcinka Jedynie ostrze i krótki odcinek kotwiący mają przekrój pełny odpowiadający kwadratowi. W celu zakotwienia zbrojenia w…

30.09.2020

Zgrubienia lokalne

Zgrubienia lokalne W celu zwiększenia ich udźwigu i tu mogą być stosowane zgrubienia lokalne (podobnie jak w palach strunobetonowych), zbrojone…

30.09.2020

Pręty sprężające

Pręty sprężające W Polsce pali strunobetonowych jeszcze nie wykonywano, natomiast przeprowadzano doświadczenia z tego rodzaju brusami ścianek szczelnych. Wyniki tych…

30.09.2020

Pale strunobetonowe

Pale strunobetonowe Pale strunobetonowe mogą być wykonywane w kilku odmianach, z których trzy szczególnie zasługują na uwagę (program uprawnienia budowlane…

29.09.2020

Skręcane pale odcinkowe

Skręcane pale odcinkowe Skręcane pale odcinkowe, złożone z odcinków różnych długości, reprezentują mało u nas znane pale norweskie BB (B.…

29.09.2020

Pale pustakowe

Pale pustakowe Pale pustakowe o dużych średnicach mogą być zaprojektowane dwojako, zależnie od wymiarów (program uprawnienia budowlane na komputer). Pale…

29.09.2020

Zalety ciągłych pali prefabrykowanych

Zalety ciągłych pali prefabrykowanych Możliwe jest także, podobnie jak poprzednio, wykonywanie pali z betonu wirowanego. Mogą one uzyskać jeszcze cieńszą…

29.09.2020

Rozwiązanie zgrubień

Rozwiązanie zgrubień Niewielki pal o przekroju kwadratowym 20×20 cm i długości 6 m. Pale tego rodzaju badane były niedawno pod…

29.09.2020

Wkładki wzdłużne

Wkładki wzdłużne Jeśli pal jest wbijany za pośrednictwem czapki lub gdy ma być zapuszczany prądem wody albo przez wibrowanie, wówczas…

29.09.2020

Rozstaw strzemion

Rozstaw strzemion   Szczególnie częstym rodzajem strzemion stosowanych w palach są strzemiona plecione trzykrotnie z drutu, o minimalnej średnicy 2,8…

29.09.2020

Wymiary przekroju poprzecznego pala

Wymiary przekroju poprzecznego pala Należy zauważyć, że zarówno pale prostokątne, jak i dwuteowe z trudnością tylko dają się zagłębiać z…

29.09.2020

Pale nabijane

Pale nabijane Pale nabijane są to pale betonowe lub żelbetowe, które betonuje się od razu w miejscu przeznaczenia w gruncie,…

29.09.2020

Dolny koniec pala

Dolny koniec pala Pale są to podłużne elementy z różnych materiałów, o stosunku boku przekroju (lub średnicy przekroju) o długości…

29.09.2020

Zwiększenie nośności fundamentów istniejących

Zwiększenie nośności fundamentów istniejących Sposoby zwiększenia nośności fundamentów można ująć w następujące punkty: a) poszerzenie fundamentów istniejących, b) pogłębienie fundamentów…

29.09.2020

Wody do cementu

Wody do cementu Wody do cementu należy dodawać stopniowo, stale mieszając. W ten sposób otrzymuje się jednorodny roztwór, lecz tylko…

29.09.2020

Fundamenty płytowe

Fundamenty płytowe Dla rygli dolnych, opartych na podłożu sprężystym, obowiązują wyprowadzone wzory transformacyjne. W analogiczny sposób można uzyskać wyniki dla…

29.09.2020

Sposób obniżania zwierciadła wody gruntowej

Sposób obniżania zwierciadła wody gruntowej Istnieje cały szereg zaleceń zmierzających do zabezpieczenia dna wykopów fundamentowych, które należy przestrzegać zarówno podczas…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami