Miesiąc: Marzec 2021

31.03.2021

Ruchy pracowników i interesantów

Ruchy pracowników i interesantów Ruchy pracowników i interesantów rozpraszają i utrudniają pracę, co jest istotne wobec coraz mniejszej liczby pracowników…

31.03.2021

Biura wielkoprzestrzenne

Biura wielkoprzestrzenne Biura wielkoprzestrzenne oraz kształtowanie się nowych form struktur biurowych drugiej połowie XIX w. powstały w Stanach Zjednoczonych biura…

31.03.2021

Powierzchnie stref pożarowych

Powierzchnie stref pożarowych   W poszczególnych wydziałach funkcjonują odrębne korki administracyjne. Zadaniem administracji .działowych jest kierowanie pracą wydziału w powiązaniu…

31.03.2021

Bezświetlikowe przekrycia płaskie

Bezświetlikowe przekrycia płaskie Stosowane w halach bezświetlikowych przekrycia płaskie są tańsze, bardziej uniwersalne i łatwiejsze w konserwacji niż dachy ze…

31.03.2021

Ściana okienna

Ściana okienna W budynkach wielokondygnacyjnych pomieszczenia mogą być oświetlane wyłącznie przez okna w ścianach zewnętrznych (z wyjątkiem kondygnacji najwyższej). Wadą…

31.03.2021

Ustawienie ciężkich maszyn

Ustawienie ciężkich maszyn Ustawienie ciężkich maszyn i przejęte przez fundamenty obciążeń dynamicznych jest w bulikach jednokondygnacyjnych o wiele łatwiejsze niż…

31.03.2021

Wieże szybowe

Wieże szybowe Podjęcie decyzji o zblokowaniu zabudowy powinno być poprzedzone wnikliwą analizą występujących okoliczności. Różnorodność funkcji obiektów występujących na terenie…

31.03.2021

Elementy zagospodarowania działki

Elementy zagospodarowania działki Strefę produkcyjną umieszcza się od strony zawietrznej w stosunku do innych elementów zagospodarowania działki, ponieważ emituje zanieczyszczenia,…

31.03.2021

Transport kolejowy

Transport kolejowy Transport kolejowy wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych na budowę bocznic kolejowych, zwiększa zapotrzebowanie na teren ze względu na duże…

31.03.2021

Droga pożarowa

Droga pożarowa   Droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdu bez zawracania. Drogę pożarową bez możliwości przejazdu należy zakończyć placem manewrowym…

31.03.2021

Elementy konstrukcji

Elementy konstrukcji Nad pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem należy stosować lekkie dachy wykonane z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych o masie nie…

31.03.2021

Badania skażenia wody

Badania skażenia wody Badania skażenia wody wykonuje się różnymi metodami, coraz częściej stosując w urządzeniach testowych organizmy żywe (np. ryby…

31.03.2021

Dewastacja terenów

Dewastacja terenów Postępujące uprzemysłowienie i urbanizacja kraju powodują wzrost liczby źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia rzek, a także deficyt wody,…

31.03.2021

Inwestycje

Inwestycje Inwestycje, których oddziaływanie na środowisko mus być poddane ocenie, oraz wymagania jakie muszą spełnia opracowywane oceny podano w rozporządzeniu…

31.03.2021

Rozwój przemysłu a planowanie przestrzenne

Rozwój przemysłu a planowanie przestrzenne Rozwój przemysłu w XIX w. spowodował wiele zjawisk i problemów społeczno-gospodarczych. Postępująca koncentracja przemysłu, przyspieszająca…

30.03.2021

Przekroczenie granic

Przekroczenie granic Powinny one kryć barwę własną cementu lub zaprawy i betonu. tzn. naturalny kolor tych ostatnich powinien być przez…

30.03.2021

Popiół lotny

Popiół lotny Nie jest to domieszka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, gdyż stosowany bywa w ilościach bardzo dużych (do 50%).…

30.03.2021

Kleje zwierzęce

Kleje zwierzęce Kleje te mogą być stosowane do zmniejszenia nasiąkliwości i zwiększenia szczelności betonu w ilości do ok. 3% ciężaru…

30.03.2021

Domieszki wodoodpychające

Domieszki wodoodpychające Plastibet S jest krajową domieszką uszczelniającą, bazującą na kombinowanym działaniu wypełnienia porów betonu przy jednoczesnym działaniu lekko uplastyczniającym,…

30.03.2021

Przepuszczalność betonu

Przepuszczalność betonu Według autora przepuszczalność po 3 dniach była z chl.w. większa niż bez; po 7, a jeszcze bardziej po…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami