Miesiąc: Czerwiec 2020

30.06.2020

Specjalne izolacje termiczne deskowań

Specjalne izolacje termiczne deskowań Specjalne izolacje termiczne deskowań byłyby oczywiście bardzo pożądane, jednak nie są wykonywane ze względu na koszty.…

30.06.2020

Domieszki hydrauliczne

Domieszki hydrauliczne   Skutek oporów przemysłu cementowego, dla którego produkcja cementu wolnowiążącego stanowi niewątpliwie utrudnienie, zwłaszcza gdy zbyt owego cementu…

30.06.2020

Zmniejszenie zawartości cementu

Zmniejszenie zawartości cementu Warto zaznaczyć, że gdy obniżanie wytrzymałości nie ma w budownictwie wodnym specjalnie istotnego znaczenia, bowiem naprężenia statyczne…

29.06.2020

Wysokie temperatury

Wysokie temperatury Wysokie temperatury w dużych blokach betonowych, zwłaszcza w okresie kilku pierwszych dni po ich wykonaniu, są niestety często…

29.06.2020

Termika betonów hydrotechnicznych

Termika betonów hydrotechnicznych Przy tego rodzaju rozmiarach bloków i tempie ich betonowania zaczyna odgrywać ogromną rolę termika procesów chemicznych, zachodzących…

29.06.2020

Zasady projektowania

Zasady projektowania Zasady projektowania poszczególnych bloków zmierzają na ogół do dawania im wymiarów możliwie dużych, aby ograniczyć liczbę szwów roboczych,…

26.06.2020

Budownictwo wodne

Budownictwo wodne W poprzednim rozdziale sformułowano kilka uwag o właściwościach betonów hydrotechnicznych, wynikających z faktu stałego powiązania budowli ze środowiskiem…

26.06.2020

Nasilenie zawartości dwutlenku węgla

Nasilenie zawartości dwutlenku węgla   Szczególne nasilenie zawartości dwutlenku węgla w wodzie obserwuje się zazwyczaj w okresach powodziowych, gdy wody…

26.06.2020

Chemiczna agresja wody na beton

Chemiczna agresja wody na beton Jednakże zagrożenie betonu przez mechaniczne działanie przesączającej się przezeń wody nie wyczerpuje całości problemu, bowiem…

25.06.2020

Prędkość filtracji w betonie

Prędkość filtracji w betonie W rzeczywistości woda może poruszać się tylko w porach betonu, stanowiących pewien nieznaczny ułamek pola przekroju.…

25.06.2020

Mechaniczne działanie wody na beton

Mechaniczne działanie wody na beton W tego rodzaju okolicznościach podstawową cechą betonów okładzinowych, wystawionych na kontakt z wodą prowadzącą rumowisko,…

25.06.2020

Budowle portowe

Budowle portowe Budowle portowe w portach śródlądowych są analogiczne do podobnych budowli w portach morskich, lecz mają wymiary przeważnie mniejsze,…

24.06.2020

Kanały żeglugowe

Kanały żeglugowe Przy rozwiązaniach z derywacjami kanałowymi, kanały te służą najczęściej również jako żeglugowe: dopiero w pobliżu siłowni następuje rozdział…

24.06.2020

Rzeki naturalne

Rzeki naturalne Oparte na idei wykorzystania przypływów i odpływów morskich, stanowią one wyraz nowych poszukiwań w hydroenergetyce krajów dysponujących wybrzeżami…

24.06.2020

Siłownie derywacyjne ciśnieniowe

Siłownie derywacyjne ciśnieniowe Budowane są one w górach, gdzie warunki terenowe pozwalają na uzyskanie wysokich spadów niemożliwych do osiągnięcia w…

23.06.2020

Siłownie kanałowe

Siłownie kanałowe Buduje się je najczęściej wtedy, gdy rzeka serpen- tynując tworzy duże zakola (program uprawnienia budowlane na komputer). W…

23.06.2020

Zamknięcia klapowe

Zamknięcia klapowe Zamknięcia klapowe nadają się do niezbyt wysokich piętrzeń, na ogół nie przekraczających od 1 do 6 m ponad…

23.06.2020

Ograniczenie wysokości piętrzenia

Ograniczenie wysokości piętrzenia Jazy nie pozwalają na regulację poziomów wody w górnym stanowisku, gdyż poziomy te kształtują się w zależności…

22.06.2020

Zapory oszczędnościowe

Zapory oszczędnościowe Zapory oszczędnościowe zbliżone są w zasadniczym schemacie do poprzednich, przy czym część masywu zastępuje się różnego kształtu wydrążeniami…

22.06.2020

Określenie granicznego piętrzenia

Określenie granicznego piętrzenia W ujęciu potocznym próbuje się niekiedy zdefiniować różnicę przez umowne określenie granicznego piętrzenia, np. 15, 20 lub…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami