Miesiąc: Maj 2022

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 15 Zawartość żelaza

W procesie przy użyciu urządzeń mechanicznych ciekły żużel jest gwałtownie mieszany z kontrolowaną ilością wody; para zostaje uwięziona i powstaje…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 16 Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne znane są często pod różnymi nazwami handlowymi, lecz najlepiej dokonać ich klasyfikacji na podstawie stosowanych surowców i metod…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 17 Beton zwykły

Główną korzyścią jest stosowanie mniejszych przekrojów elementów i odpowiednie zmniejszenie wymiarów fundamentów. Ponadto przy lżejszym betonie deskowanie musi przenieść znacznie…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 18 Założenie rozkładu normalnego

Gdyby liczbę próbek zwiększać nieskończenie, a jednocześnie gdyby wymiar przedziałów malał do granicznej wartości zerowej, histogram stałby się krzywą ciągłą,…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 19 Całkowita zawartość kruszywa

Polivka z powodzeniem zastosował metodę „zliczania punktowego” na przeciętej, polakierowanej powierzchni wysuszonej próbki betonowej, do wyznaczenia zawartości cementu, całkowitej zawartości…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 20 Ilość krzemionki

Metoda określania zawartości cementu została opisana w normie ASTM C 85- -66. Opiera się ona na spostrzeżeniu, że krzemiany w…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 21 Badania betonu

Jako udoskonalenie metody opartej na prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych Jones i Mayhew zaproponowali, aby mierzyć długość i prędkość fal…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 22 Wpływ grubszych ziaren kruszywa

Technika pomiaru prędkości fal ultradźwiękowych stosowana jest do kontroli jakości produkcji wyrobów, dla których przyjmuje się, że wykonano je z…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 23 Poważne sukcesy

Możliwe jest naturalnie wycięcie próbki z konstrukcji, co jednak oznacza nieuniknione zniszczenie danego elementu. Ponadto postępowanie takie jest zbyt kosztowne,…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 24 Badanie sklerometryczne

Badanie sklerometryczne ma więc charakter jedynie porównawczy i nieuzasadnione jest twierdzenie producentów, że liczba odbicia może być bezpośrednio przeliczona na…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 25 Opor trzpienia młotka

Gdyby można było badać beton w konstrukcji, bez uszkadzania danego elementu, wówczas uniknęłoby się trudności z wycinaniem walców próbnych oraz…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 26 Betonowe elementy próbne

Nieco odmienne rozwiązanie zagadnienia pielęgnacji przyspieszonej polega na wyzyskaniu ciepła wytwarzanego w wyniku hydratacji cementu, tj. na zastosowaniu pielęgnacji samorodnej.…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 27 Temperatura pieca

Bardzo korzystna byłaby możliwość przewidywania wytrzymałości 28-dniowej już W kilka godzin po zabetonowaniu. Wytrzymałość betonu w 24 h po wykonaniu…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 28 Niewłaściwie pielęgnowanie

Jeśli wytrzymałość ściskanych próbek okazuje się mniejsza od określonego minimum, to wówczas albo beton w rzeczywistej konstrukcji jest również za…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 29 Ziarna kruszywa w betonie

Próbka musi być znacznie większa niż największy wymiar cząstki ziarna kruszywa w betonie. Różne źródła zalecają różne wartości stosunku najmniejszego…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 30 Efekt skali

Odpowiednie wartości odchyleń standardowych. Podobne zachowanie wykazują próbki prostopadło- ścienne oraz walce. Efekt skali nie ogranicza się, oczywiście, do betonu…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 31 Temperatura próbki

Ilościowo wpływ wysychania kształtuje się różnie. W przypadku betonu o wytrzymałości 34 MN/m2 przy pełnym wysuszeniu stwierdzono wzrost wytrzymałości do…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 32 Prędkość odkształceń próbki

Ostatnia wartość jest prędkością powszechnie spotykaną i bliską zalecanej przez normę BS 1881: 1970 wartości 15 MN/m2 • min. Norma…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 33 Prędkość obciążania

Prędkość obciążania podana jest w normie ASTM C 496-71. Próba ta omawiana jest także w normie BS 1881: 1970. Próbę…

31.05.2022

Pozycja boczna zdjęcie nr 34 Pozycja boczna

Przy próbie rozciągania osiowego cala mianowicie objętość próbki zostaje poddana naprężeniom maksymalnym i prawdopodobieństwo, że znajdzie się tam element słaby,…

Pozycja boczna zdjęcie nr 41 Pozycja boczna zdjęcie nr 42 Pozycja boczna zdjęcie nr 43
Pozycja boczna zdjęcie nr 44
Pozycja boczna zdjęcie nr 45 Pozycja boczna zdjęcie nr 46 Pozycja boczna zdjęcie nr 47
Pozycja boczna zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pozycja boczna zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pozycja boczna zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami