Miesiąc: Lipiec 2020

31.07.2020

Rusztowania wysokie

Rusztowania wysokie Rusztowania wysokie wymagają zabezpieczenia przed wywróceniem pod wpływem parcia wiatru. W tym celu jarzma są dodatkowo usztywnione zastrzałami.…

31.07.2020

Dźwigniki śrubowe ręczne

Dźwigniki śrubowe ręczne Całkowitą wysokość przyrządu wynosi ok. 50 cm. Może być na niego przekazane obciążenie do 30 T. Przy…

31.07.2020

Przyrządy do opuszczania rusztowania

Przyrządy do opuszczania rusztowania Chcąc uzyskać jak najmniejszy wpływ zmian zawilgocenia drewna wskazane byłoby stosować do rusztowań drewno możliwie suche.…

31.07.2020

Rusztowanie rurowe

Rusztowanie rurowe W celu przejęcia sił składowych poziomych, górne stężenie poziome podłużne wykonuje się jako ciągłe biegnące przez wszystkie wachlarze…

31.07.2020

Pas dolny wiązarów rusztowania

Pas dolny wiązarów rusztowania   Najczęściej bezpośrednio pod pasem dolnym wiązarów rusztowania górnego zakłada się przyrządy do opuszczania rusztowania górnego…

30.07.2020

Krążyny dwudzielne

Krążyny dwudzielne Krążyny dwudzielne dociska się silnie do czopów stojaków śrubami (średnice śrub wynoszą zwykle 16-24 mm). Pod łby i…

30.07.2020

Rodzaje rusztowań i deskowań

Rodzaje rusztowań i deskowań Do budowy mostów sprężonych o mniejszych rozpiętościach lub o skomplikowanych kształtach, na przykład wiaduktów w łuku,…

30.07.2020

Wygięcie konstrukcyjne rusztowania

Wygięcie konstrukcyjne rusztowania Wygięcie konstrukcyjne rusztowania na odcinkach belek stalowych rusztowania otrzymuje się przez dodanie na belkach podkładek o giubości…

30.07.2020

Obciążenie wiatrem

Obciążenie wiatrem Obciążenie wiatrem powinno być przejęte przez rusztowanie, ale może się zdarzyć - szczególnie przy wysokich rusztowaniach - że…

30.07.2020

Dźwigniki śrubowe

Dźwigniki śrubowe Opuszczono dźwigniki śrubowe podpierające końce belek rusztowaniowych spoczywające na filarze, przekazując obciążenie z mostu za pośrednictwem wahadłowego łożyska…

30.07.2020

Zapewnienie przesuwu podłużnego rusztowania

Zapewnienie przesuwu podłużnego rusztowania W fazie końcowej pomocniczy most stalowy oparto na końcach wspornikowo wystających uprzednio wykonanych częściach przęsła środkowego…

30.07.2020

Deskowanie sklepień mostów łukowych

Deskowanie sklepień mostów łukowych Deskowanie sklepień mostów łukowych na ogół jest prostsze od deskowania mostów belkowych lub łukowych i ogranicza…

30.07.2020

Użycie drewna

Użycie drewna Użycie drewna niedostatecznie wysuszonego powoduje niepożądane odkształcenia deskowania na skutek pęcznienia, a zbyt suchego - za duże szczeliny…

30.07.2020

Rusztowania prętowe

Rusztowania prętowe Rusztowania prętowe mogą być w układzie słupowym, w układzie zastrzałowym (promieniowym), w układzie wachlarzowym. Może być też układ…

30.07.2020

Mosty belkowo-płytowe

Mosty belkowo-płytowe Mosty belkowo-płytowe, ramowe itp. wymagają bardziej skomplikowanych deskowań niż mosty łukowe, a szczególnie sklepieniowe, przy których występuje zasadniczo…

30.07.2020

Przyczółki i filary

Przyczółki i filary Wokół przyczółków i filarów buduje się obok deskowań rusztowania robocze z pomostami dla robotników, służącymi róumocześnie do…

30.07.2020

Segment żelbetowej skrzyni

Segment żelbetowej skrzyni Zastosowanie takiej konstrukcji pozwala na wykonanie w ślizgu segmentu żelbetowej skrzyni o znacznej wysokości w ciągu kilku…

30.07.2020

Konstrukcja wiązara deskowania

Konstrukcja wiązara deskowania Każdy blok podzielono szczelinami roboczymi poziomymi na trzy pasy betonowane kolejno. Deskowanie pasa dolnego było skonstruowane w…

29.07.2020

Śluza komorowa

Śluza komorowa   Po zmontowaniu zbrojenia samonośnego każdego odcinka śluzy ustawiano między szczelinami dylatacyjnymi prefabrykowane elementy płyty okładzinowej, przy czym…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami