Miesiąc: Maj 2021

31.05.2021

Mechaniczne własności drewna

Mechaniczne własności drewna Zależność naturalnego skrętu włókien w tarcicy od jego wielkości w drewnie okrągłym podaje tabela 17, zaczerpnięta z…

31.05.2021

Skręt włókien

Skręt włókien Mechanizm powstawania skrętu włókien tłumaczy się ślizgowym wzrostem komórek miazgi (cambium); wzrastając na długość wciskają się one pomiędzy…

31.05.2021

Splątany układ włókien

Splątany układ włókien Splątany układ włókien (splot włókien) jest bardziej nieregularny od układu falistego. Może on być spowodowany przez lokalne…

31.05.2021

Wpływ zawojów

Wpływ zawojów Wpływ zawojów na mechaniczne własności drewna zależy od rodzaju rozpatrywanej wytrzymałości, od odmiany i od wymiarów zawoju oraz…

31.05.2021

Nierównomierna szerokość słojów

Nierównomierna szerokość słojów Nierównomierna szerokość słojów występuje w nieco innej postaci przy mimośrodkowo położonym rdzeniu. Rdzeń położony jest wówczas poza…

31.05.2021

Sęki smołowe

Sęki smołowe Sęk zabarwiony ma barwę jaśniejszą lub ciemniejszą od normalnej albo też pstrą. Takie zabarwienie jest wynikiem rozpoczynającej się…

31.05.2021

Podwyższenie wytrzymałości

Podwyższenie wytrzymałości Podwyższenie wytrzymałości zachodzi przy naprężeniach ściskających, które działają w kierunku włókien sęka lub przy naprężeniach ścinających, które działają…

31.05.2021

Różnice kurczliwości

Różnice kurczliwości W porównaniu z otaczającym drewnem drewno sęków ma bardziej zwartą budowę i większy ciężar właściwy. Dlatego drewno sękate…

31.05.2021

Podstawa gałęzi

Podstawa gałęzi Długo utrzymująca się przy pniu podstawa gałęzi nie tylko powoduje powstanie sęka nie zrośniętego, lecz stanowi również swego…

31.05.2021

Sęki

Sęki Z szerokością słojów wiąże się w pewnym stopniu udział drewna wczesnego i późnego co z kolei odbija się w…

31.05.2021

Działanie bodźców fizjologicznych

Działanie bodźców fizjologicznych U gatunków iglastych obrzęki są rzadziej spotykane aniżeli u liściastych; stosunkowo najczęściej zdarzają się u sosny, przy…

31.05.2021

Krzywizna

Krzywizna Powodem występowania krzywizny może być również żerowanie niektórych owadów, z których typową jest zwójka sosnóweczka (Evetria buoliana Schiff.). Larwa…

31.05.2021

Zbieżystość

Zbieżystość Zbieżystość jest to zmniejszanie się (spadek) średnicy drewna okrągłego od grubszego końca ku końcowi cieńszemu. Przyczyny zbieżystości nie są…

31.05.2021

Własności drewna

Własności drewna Własności drewna wymagane dla poszczególnych rodzajów zastosowania są różne. Dzięki temu istnieje możliwość wykorzystania drewna wadliwego do takich…

31.05.2021

Badanie drewna

Badanie drewna Wchodzą w grę wypadki pośrednie, charakteryzujące się częściowym uporządkowaniem kryształów lub micel - krystalitów. W tym wypadku pewien…

31.05.2021

Kryształki uginające promienie

h1>Kryształki uginające promienie Stosując odpowiednie warunki można podobne zjawiska wywołać za pomocą promieni Roentgena. Różnica polega na tym, że długości…

31.05.2021

Mechaniczne własności drewna

Mechaniczne własności drewna Mechaniczne własności drewna zależą w dużym stopniu od rozmieszczenia jego submikroskopowych elementów składowych. Znaczna część micel przebiega…

31.05.2021

Struktura błony komórkowej

Struktura błony komórkowej Szczeliny te przebiegają wzdłuż micel i grupują się w nie uporządkowanych przestrzeniach bezpostaciowych. Na skutek ich obecności…

31.05.2021

Cząsteczka celulozy

Cząsteczka celulozy Cząsteczka celulozy glikozowych powiązanych w łańcuchy za pomocą mostków tlenowych w położeniu 1,4. Elementarna komórka krystalograficzna czystej celulozy…

31.05.2021

Teoria micelarna

Teoria micelarna Mianem ciała krystalicznego określa się ciała zbudowane z kryształów. Kryształem nazywa się cząstka substancji określonego kształtu geometrycznego, ograniczona…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami