Dokumentowanie praktyki - zmiany


Zgodnie z nowym projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (pobierz) powrócić ma obowiązek dokumentowania praktyki na budowie lub w biurze projektowym w książce praktyki zawodowej, którą pobiera się z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane niezależnie od specjalności będzie musiała dokumentować przebieg praktyki zawodowej z książce o formacie A4, która na każdej stronie musi zostać ponumerowana. 

Ważne jest to, ze książkę praktyki zawodowej należy pobrać z odpowiedniej dla danego województwa Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przed rozpoczęciem praktyki zawodowej na budowie lub w biurze projektowym. Najważniejszym elementem jest pieczęć oraz data wydania książki przez organ do tego uprawniony. Jeżeli osoba posiada już “czystą" książkę praktyki zawodowej to jest zobowiązana założyć książkę do opieczętowania do odpowiedniego organu. Organ w terminie 7 dni zwraca książkę praktyki zawodowej.

 

Brzmnienie paragrafu projektu ustawy:

 

„1. Osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zeszycie formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zwanym dalej ,,książką praktyki zawodowej”.

 

2. Przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej osoba odbywająca tę praktykę jest obowiązana złożyć książkę praktyki zawodowej do opieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. Organ zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni.”

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !