Dokumentowanie praktyki - zmiany


Zgodnie z nowym projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (pobierz) powrócić ma obowiązek dokumentowania praktyki na budowie lub w biurze projektowym w książce praktyki zawodowej, którą pobiera się z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane niezależnie od specjalności będzie musiała dokumentować przebieg praktyki zawodowej z książce o formacie A4, która na każdej stronie musi zostać ponumerowana. 

Ważne jest to, ze książkę praktyki zawodowej należy pobrać z odpowiedniej dla danego województwa Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przed rozpoczęciem praktyki zawodowej na budowie lub w biurze projektowym. Najważniejszym elementem jest pieczęć oraz data wydania książki przez organ do tego uprawniony. Jeżeli osoba posiada już “czystą" książkę praktyki zawodowej to jest zobowiązana założyć książkę do opieczętowania do odpowiedniego organu. Organ w terminie 7 dni zwraca książkę praktyki zawodowej.

 

Brzmnienie paragrafu projektu ustawy:

 

„1. Osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zeszycie formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zwanym dalej ,,książką praktyki zawodowej”.

 

2. Przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej osoba odbywająca tę praktykę jest obowiązana złożyć książkę praktyki zawodowej do opieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. Organ zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni.”

 

Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 10 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 11 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 12
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 13
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 14 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 15 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 16
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 17

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 18

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 19

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 39 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 40 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 41
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 42
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 43 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 44 Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 45
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 46

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 47

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dokumentowanie praktyki - zmiany zdjęcie nr 48

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami