Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Kielce

Uprawnienia budowlane w Kielcach - nasz poradnik

Uprawnienie budowlane to dokument wydawany w formie decyzji administracyjnej, która potwierdza kwalifikacje zawodowe w konkretnej specjalności. Ich uzyskanie otwiera wiele ścieżek kariery, które są niedostępne nawet po zdobyciu wykształcenia. Poznaj bliżej wymagania stawiane kandydatom starającym się o uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane świętokrzyskie – kto może się o nie ubiegać?

Uprawnienia budowlane są zarezerwowane dla osób o odpowiednim wykształceniu zgodnym z wybraną specjalnością. Najwięcej możliwości daje ukończenie określonych kierunków studiów wyższych. Jednak uprawnienia mogą uzyskać również osoby z wykształceniem zawodowym, a dokładniej z tytułem mistrza lub technika zawodu budowlanego. Ważne jest jednak nie tylko wykształcenie, ale również odbycie praktyki pod okiem wykwalifikowanego opiekuna.

Uprawnienia budowlane 2024 Kielce – kto je wydaje?

W przypadku Kielc oraz całego województwa uprawnienia budowlane są wydawane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – specjalności

Wyróżnia się następujące specjalności:

  • konstrukcyjno-budowlaną,
  • inżynieryjną hydrotechniczną,
  • inżynieryjną kolejową w zakresie obiektów budowlanych i sterowania ruchem,
  • inżynieryjną drogową,
  • inżynieryjną wyburzeniową,
  • inżynieryjną mostową,
  • instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia drogowe w specjalności architektonicznej są wydawane przez inny organ, a dokładniej Świętokrzyską Okręgową Izbę Architektów.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Kielce – procedura kwalifikacyjna

Po zdobyciu wykształcenia lub ukończeniu 3 roku studiów niezbędne jest odbycie praktyki zawodowej. Trwa ona od roku do 4 lat w zależności od wybranej specjalności, zakresu uprawnień oraz poziomu wykształcenia. Kończy się otrzymaniem stosownego oświadczenia wydanego przez kierownika praktyki. Kandydat musi uczestniczyć w pracach projektowych lub pełnić funkcję techniczną na placu budowy. Są to wymagania, które trzeba spełnić, aby zaliczyć praktykę.

Kolejnym krokiem w procesie zdobywania uprawnień budowlanych jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami do komisji kwalifikacyjnej. Ocenia ona zgodność wykształcenia ze specjalnością, a także sprawdza dokładny przebieg praktyki. Jeśli cała dokumentacja spełnia wymogi, kandydat może przystąpić do egzaminu.

Uprawnienia budowlane egzamin – Kielce

Zdanie egzaminu jest niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych. Składa się on z części pisemnej oraz ustnej. Pierwsza z nich to test jednokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę z zakresu przepisów prawa związanych z procesem budowlanym. Po jego zaliczeniu kandydat przystępuje do części ustnej w określonym terminie. Jest to najbardziej wymagający egzamin, który ma sprawdzić umiejętność zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Kandydat odpowiada przed komisją na wylosowane pytania. Po zaliczeniu obu etapów otrzymuje uprawnienia budowlane.

Egzamin odbywa się w takim samym terminie w całej Polsce. W sesji wiosennej odbędzie się 24 maja 2024 r. Egzamin ze specjalności architektonicznej jest zaplanowany na 7 czerwca 2024 r.

Uprawnienia budowlane świętokrzyskie – jak przygotować się do egzaminu?

Na naszym portalu dostępne są praktyczne narzędzia i materiały edukacyjne, które ułatwiają naukę do egzaminu. Dzięki nim ponad 53 000 użytkowników uzyskało uprawnienia. Opracowaliśmy m.in. program do nauki 2024 na komputerze na podstawie wiedzy doświadczonych specjalistów. Zawiera on pytania, które najczęściej powtarzają się na egzaminach wraz z odpowiedziami. Dzięki nim możliwe jest solidne przygotowanie do części pisemnej. Na portalu dostępny jest również program pozwalający na lepsze przyswojenie wiedzy na egzamin ustny oraz obejmujący aktualne akty prawne. Wystarczy wybrać preferowane pomoce naukowe i dzięki nim łatwiej zdobyć uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

03.07.2024
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2024

🏆 Podsumowanie 43 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2024 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3209 kandydatów przystąpiło do…

23.06.2024
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
TERMIN EGZAMINU - sesja JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami