ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - informacje

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - wszystko co musisz wiedzieć

Małopolska izba budowlana podaje na swojej stronie internetowej informacje dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych. Tutaj można znaleźć odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytanie związane z tym procesem: kiedy odbędą się egzaminy? jak przebiegają? jak skompletować niezbędne dokumenty? Opisujemy także najczęściej występujące braki w dokumentacji, których należy unikać.

Małopolska izba inżynierów – jakie dokumenty należy złożyć?

Kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o nadanie uprawnień,
 • w przypadku zmiany nazwiska – dokument, który ją potwierdzi, na przykład skrócony akt małżeństwa,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia, dokumentu potwierdzającego zdobycie tytułu zawodowego technika bądź mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,
 • suplement do dyplomu studiów I i II stopnia lub wypis z przebiegu nauczania potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni,
 • wypełniony formularz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
  • książka praktyki zawodowej – dla praktyk odbytych przed 24 września 2014 r.,
  • oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki – dla praktyk odbytych po 24 września 2014 r.,
  • zaświadczenie o praktyce zawodowej – dla praktyki odbywającej się za granicą lub w Polsce do 15 lutego 1995 r.,
  • zaświadczenie o praktyce na terenach zamkniętych, które zostało wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • uprawnienia osoby prowadzącej praktykę (wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do izby),
 • w przypadku praktyki projektowej – wykaz prac,
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • życiorys zawodowy wraz z dokumentami związanymi z zatrudnieniem,
 • kserokopię uprawnień budowlanych (jeśli są),
 • oświadczenie o tym, że wszystkie dokumenty są zgodne z prawdą.

Wszystkie wymienione dokumenty należy umieścić w teczce o formacie A4 z gumką i opisać ją zgodnie ze wzorem. Bardzo ważne jest to, aby były one ułożone zgodnie z kolejnością podaną na stronie internetowej izby. Nie należy wkładać ich do koszulek. Dokumenty składające się z więcej niż jednej kartki muszą być spięte.

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – najczęściej powtarzające się braki

Poniżej można znaleźć listę najczęściej powtarzających się braków w dokumentacji. Warto je znać, aby uniknąć powielenia błędów. Wstrzymują one bowiem rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej, co wydłuża cały proces starania się o uprawnienia. Oto najczęstsze błędy:

 • Niesprecyzowanie rodzaju uprawnień, o które ubiega się kandydat – bardzo często zdarza się, że we wniosku brakuje informacji dotyczącej tego, czy mają to być uprawnienia wyłącznie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, czy do obu zadań jednocześnie. Wielu kandydatów podaje także niewłaściwe nazwy specjalności. Zdarza się także brak wskazania, czy uprawnienia mają być w ograniczonym, czy pełnym zakresie.
 • Brak uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, jest potwierdzenie opłacenia pierwszej raty. W przypadku odrębnych uprawnień koszt procesu kwalifikacji to 1200 zł, a łączonych – 1800 zł.
 • Brak wszystkich wymaganych załączników – wraz z wnioskiem należy umieścić w teczce także wszystkie wymagane dokumenty. Przed ich złożeniem warto się upewnić, czy są zgodne z listą, którą można znaleźć na stronie izby.
 • Braki w oświadczeniu sporządzonym przez kierującego praktykami – dotyczą głównie niesprecyzowania funkcji technicznej, jaką pełni dana osoba, a także nieokreślenia nazwy specjalności oraz zakresu uprawnień. Dość częstym błędem jest także niewpisanie miejscowości i daty sporządzenia dokumentu.
 • Wybór nieodpowiedniego opiekuna praktyki – przed wyborem takiej osoby należy dokładnie zweryfikować, czy ma ona uprawnienia, które są wymagane przepisami prawa dla konkretnej specjalności.

To tylko kilka przykładowych błędów i braków, które są najczęściej odnotowywane przez komisję kwalifikacyjną. Kandydaci do uprawnień budowlanych powinni zadbać o ich skuteczne wyeliminowanie.

Małopolska izba budownictwa – egzaminy pisemne i ustne

Kandydaci, którzy przeszli proces kwalifikacji i ich wykształcenie oraz odbyte przez nich praktyki są zgodne z wymogami, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego. W sesji wiosennej odbędzie się on 24 maja 2024 r. Ma on formę testu, a liczba pytań jest uzależniona od zakresu i rodzaju uprawnień. Każdy kandydat, który do niego przystępuje, powinien się najpierw dobrze przygotować. W przyswojeniu wiedzy może pomóc program do nauki na komputer. Powstał dzięki wiedzy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Jest łatwy w obsłudze i zdecydowanie ułatwia cały proces poznawania różnych zagadnień.

Materiały, które można w nim znaleźć, są przydatne również podczas nauki do części ustnej egzaminu. Ma ona formę spotkania z komisją, która zadaje kandydatowi przygotowane pytania. Za każde z nich można otrzymać od 0 do 5 punktów. Dla wielu osób jest to najbardziej wymagająca i stresująca część egzaminu. Dobre przygotowanie pozwala zmniejszyć poziom stresu oraz uporać się z nawet najtrudniejszymi pytaniami.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 14 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 15 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 16
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 17
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 18 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 19 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 20
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 30 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 31 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 32
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 33
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 34 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 35 JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 36
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami