Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia Budowlane Gdańsk

Uprawnienia budowlane w Gdańsku - zostań kierownikiem budowy!

Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymagane jest nie tylko wykształcenie kierunkowe oraz praktyki zawodowe, ale także uzyskanie uprawnień. Są one niezbędne do tego, aby móc wykonywać obowiązki kierownika budowy i robót, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące zdobywania tych uprawnień w Gdańsku.

Uprawnienia budowlane Gdańsk – kto może się o nie ubiegać?

O uprawnienia budowlane mogą ubiegać się osoby o odpowiednim wykształceniu (zawodowym, średnim lub wyższym) zgodnym z wymogami określonymi w przepisach prawa. Niezbędne jest także ukończenie praktyki zawodowej. Musi się ona odbyć na terenie budowy lub w biurze projektowym. Ile powinna trwać? Wymagany okres wynosi od roku do 4 lat, ale jego długość zależy od rodzaju i zakresu konkretnych uprawnień, a także od wykształcenia kandydata. Praktyka musi być udokumentowana w odpowiedni sposób.

Uprawnienia budowlane województwo pomorskie – gdzie je zrobić?

W przypadku kandydatów z województwa pomorskiego niezbędne jest zgłoszenie się do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Proces kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej kosztuje 1200 zł w przypadku uprawnień do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym lub pełnym zakresie. Kandydaci ubiegający się o te dwa uprawnienia jednocześnie muszą zapłacić 1800 zł. Po zakwalifikowaniu się do egzaminu konieczne jest wniesienie takich samych opłat (1200 zł lub 1800 zł) za podejście do niego.

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – najważniejsze informacje o zdobyciu uprawnień

Kandydaci ubiegający się o uzyskanie uprawnień budowlanych muszą złożyć odpowiednie dokumenty, które potwierdzają ich podstawowe informacje osobowe, odbycie praktyki zawodowej oraz zdobyte wykształcenie. Kwalifikacja odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co oznacza konieczność złożenia wszystkich dokumentów w oryginalne. Komisja określa na ich podstawie, czy konkretny kandydat może przystąpić do egzaminu.

Uprawnienia budowlane egzamin w Gdańsku – jak przebiega?

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej. Pierwsza z nich ma formę testu jednokrotnego wyboru. Liczba pytań, a także zakres i czas trwania są zależne od rodzaju oraz zakresu uprawnień, o które ubiega się kandydat. Część ustna polega na odpowiadaniu przed zgromadzoną komisją na wylosowane zestawy pytań. Egzamin ma ocenić wiedzę kandydata oraz umiejętności praktyczne. Nasz portal ułatwia przyswojenie oraz usystematyzowanie wiedzy potrzebnej do zdobycia uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane 2024 – Gdańsk i województwo pomorskie

Uprawnienia budowlane można uzyskać w następujących specjalnościach:

  • architektonicznej (wydawane przez Pomorską Okręgową Izbę Architektów),
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • sanitarnej,
  • drogowej,
  • elektrycznej,
  • mostowej,
  • kolejowej,
  • hydrotechnicznej,
  • wyburzeniowej,
  • telekomunikacyjnej.

Są one udzielane do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 – Gdańsk

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyznaczyła termin egzaminu pisemnego na 24 maja 2024 r. Egzamin na uprawnienia architektoniczne odbędzie się 7 czerwca 2024 r.

Materiały edukacyjne dla kandydatów

Naukę do egzaminu najlepiej rozpocząć jak najwcześniej – ze względu na rozległy zakres materiału, jaki trzeba przyswoić. Opracowane przez nas programy zawierają aktualne pytania, które najczęściej powtarzają się w części pisemnej oraz ustnej. Testy są dostępne w wersji na urządzenia mobilne oraz na komputer. Można z nich korzystać o dowolnej porze, co zdecydowanie ułatwia naukę. Dla naszych użytkowników przygotowaliśmy także segregatory z aktualnymi aktami prawnymi 2024. Dzięki nim można mieć wszystkie najważniejsze wydruki zawsze pod ręką i korzystać z nich, gdy tylko jest to konieczne. Zapraszamy wszystkich kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane do sprawdzenia naszej oferty.

Najnowsze wpisy

03.07.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 10
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2024

🏆 Podsumowanie 43 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2024 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3209 kandydatów przystąpiło do…

23.06.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 14 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 16
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 18 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 20
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 30 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 32
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 34 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 36
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami