Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia Budowlane Szczecin

Uprawnienia budowlane w Szczecinie - dlaczego warto?

Uprawnienia budowlane są niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdobycie kierunkowego wykształcenia nie jest więc wystarczające do tego, aby rozpocząć karierę w tej branży. Z nami uzyskasz uprawnienia umożliwiające wykonywanie funkcji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, a także kierownika robót oraz budowy.

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane w Szczecinie?

Tego rodzaju kwalifikacje może uzyskać osoba, która ma odpowiednie wykształcenie zgodne z konkretną specjalnością, rodzajem oraz zakresem uprawnień. Niezbędne jest także odbycie praktyki zawodowej, pozytywne przejście procesu kwalifikacji oraz zdanie egzaminu.

Uprawnienia budowlane 2024 Szczecin – gdzie je zrobić?

Uprawnienia budowlane w Szczecinie i całym województwie są nadawane przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia oraz odbyciu praktyki zawodowej niezbędne jest złożenie wniosku do okręgowej komisji kwalifikacyjnej w Szczecinie. Należy do niego dołączyć także stosowne dokumenty. Komisja sprawdza je i ocenia, czy poziom wykształcenia oraz praktyka są wystarczające do tego, aby kandydat został dopuszczony do egzaminu.

Uprawnienia budowlane egzamin – Szczecin

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części testowej oraz ustnej. Pierwsza z nich sprawdza znajomość przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego. Egzamin ustny to spotkanie z komisją kwalifikacyjną. Podczas niego sprawdzana jest umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane – Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Kandydaci do zdobycia uprawnień ze Szczecina oraz innych miejscowości w regionie składają wniosek wraz z dokumentami do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jej siedziba jest zlokalizowana przy ulicy Energetyków 9. Za kwalifikację pobierane są następujące opłaty:

 • 1200 zł – za projektowanie w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie i bez ograniczeń,
 • 1800 zł – za jednoczesne projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie i bez ograniczeń.

Określoną kwotę należy wpłacić na konto bankowe komisji kwalifikacyjnej. Kandydaci zakwalifikowani do egzaminu muszą dodatkowo wnieść opłatę w wysokości:

 • 1200 zł – za przeprowadzenie egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie i bez ograniczeń,
 • 1800 zł – za przeprowadzenie egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie i bez ograniczeń.

W przypadku niezaliczenia części ustnej komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję odmowną, a ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe dopiero po upływie wskazanego terminu. Nie może być on krótszy niż 3 miesiące.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Szczecin – termin egzaminu

Zgodnie z informacją podaną przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa egzamin umożliwiający zdobycie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej odbędzie się 24 maja 2024 r., a w przypadku uprawnień specjalności architektonicznej 7 czerwca 2024 r. (są one przyznawane przez okręgowe izby architektów).

Uprawnienia budowlane – Zachodniopomorskie

Uprawnienia budowlane są nadawane w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • architektonicznej (wydawane przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Architektów),
 • drogowej,
 • elektrycznej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
 • hydrotechnicznej,
 • kolejowej (kolejowe obiekty budowlane lub sterowanie ruchem kolejowym),
 • mostowej,
 • sanitarnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • telekomunikacyjnej,
 • wyburzeniowej.

Kandydat przystępujący do egzaminu musi wcześniej zapoznać się z wieloma zagadnieniami, które pozwolą mu uzyskać uprawnienia. Niezwykle pomocne są w tym nasze materiały edukacyjne. Wygodny program do nauki 2024 na komputer został opracowany w taki sposób, aby ułatwiał przyswajanie wiedzy. Obejmuje pytania powtarzające się na egzaminie zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i skorzystania z przygotowanych materiałów.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami