Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia budowlane Radom

Zdobądź uprawnienia budowlane i zrób karierę w branży budowlanej

Uprawnienia budowlane otwierają drogę do szerokich możliwości zatrudnienia. Osoba, która je zdobędzie, może starać się o posadę projektanta, kierownika budowy lub robót, a także inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument ten jest wydawany w formie decyzji administracyjnej przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (PIIB) lub architektów (IARP). Co jeszcze warto wiedzieć o uprawnieniach budowlanych?

Kto może starać się o uprawnienia budowlane w Radomiu?

Aby móc starać się o uprawnienia budowlane w Radomiu, najpierw należy ukończyć studia inżynierskie I stopnia lub magisterskie II stopnia. Wykształcenie, jakie trzeba zdobyć, zostało określone w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wśród akceptowanych kierunków, po których można zdobyć uprawnienia budowlane w Radomiu, znalazły się między innymi:

 • architektura,
 • budownictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • inżynieria mostowa,
 • inżynieria drogowa,
 • automatyka i robotyka,
 • transport,
 • energetyka.

O uprawnienia budowlane mogą starać się ponadto osoby, które uzyskały tytuł zawodowy technika lub mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.

Uprawnienia budowlane 2024 Radom. Jaką wybrać specjalność?

Wybór specjalności w zakresie uprawnień budowlanych może wynikać między innymi z celów kariery zawodowej. Obecnie są one nadawane w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • inżynieryjnej mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej;
 • instalacyjnej.

Rodzaje te są regulowane Ustawą Prawo budowlane z 1994 r. oraz określone w rozporządzeniu z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dokumenty te ustalają zakres prac projektowych lub robót budowlanych w różnych specjalnościach, które mogą być wykonywane przez uprawnione osoby.

Gdzie zrobić uprawnienia budowlane w Radomiu?

Aby uzyskać uprawnienia budowlane, należy skontaktować się z lokalną Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, która przeprowadza egzaminy. Dla Radomia jest to Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zlokalizowana w Warszawie. Aby uzyskać informacje na temat terminów egzaminów oraz procedur przyjmowania dokumentów, musisz na bieżąco śledzić jej stronę internetową. Kandydaci mogą zgłaszać się zwykle przez dwa tygodnie przed sesjami: wiosenną (w maju) i jesienną (w listopadzie).

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane w Radomiu?

Egzamin na uprawnienia budowlane w Radomiu składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Po zakwalifikowaniu się do pierwszej z nich otrzymasz pisemną informację z wyznaczoną datą, godziną i miejscem egzaminu. Po zakończeniu części pisemnej wyniki są ogłaszane po dwóch dniach roboczych w pomieszczeniach Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz udostępniane na kontach uczestników w systemie. Wtedy zostaniesz też poinformowany o terminie egzaminu ustnego.

Czy warto skorzystać z kursu przygotowawczego do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Choć przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane nie jest wymagane ukończenie żadnego kursu przygotowawczego, może być on bardzo pomocny. Jeśli zostanie dostosowany do specjalności, w której będziesz zdawać egzamin, może pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Możesz skorzystać z programu do nauki na komputer lub telefon. Kurs może dostarczyć cennych i praktycznych wskazówek od doświadczonych instruktorów, co może zwiększyć szanse na pomyślne zaliczenie egzaminu.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Radom. Aktualne akty prawne na egzamin

Podczas nauki do egzaminu na uprawnienia budowlane na wiosnę 2024 w Radomiu, warto skorzystać także z materiałów zawierających jednolite akty prawne. Dzięki nim możesz zyskać pewność, że masz kompleksowy dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych do zdobycia uprawnień budowlanych.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami