ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - podstawowe informacje

Zdobycie uprawnień budowlanych otwiera nowe ścieżki zawodowe. Przede wszystkim umożliwia pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dowiedz się, jakie specjalności uprawnień można uzyskać. Poznaj także przykładowe wymagania związane z wykształceniem. Dowiedz się również, jakie są koszty procesu kwalifikacji i przeprowadzenia egzaminu.

Wielkopolska Izba Budowlana – rodzaje, zakres i specjalności uprawnień budowlanych

Biorąc pod uwagę rodzaj uprawnień budowlanych, można podzielić je na te niezbędne do:

  • projektowania,
  • kierowania robotami budowlanymi,
  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Mogą one być udzielone w pełnym lub ograniczonym zakresie. Specjalności, w których można uzyskać uprawnienia budowlane to:

  • konstrukcyjno-budowlana,
  • inżynieryjna:
    • mostowa,
    • drogowa,
    • hydrotechniczna,
    • wyburzeniowa,
    • kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
    • kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
  • instalacyjna:
    • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
    • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
    • w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wyróżnia się także specjalność architektoniczną, w której uprawnienia przyznaje Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów.

Wielkopolska Izba Inżynierów – wymagane wykształcenie

Poziom wykształcenia zależy od specjalności oraz zakresu i rodzaju uprawnień, o które ubiega się kandydat. Dokładny wykaz kierunków studiów lub wymaganych tytułów zawodowych jest dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Niżej znajdziesz wymogi dla dwóch wybranych specjalności.

Specjalność inżynieryjna drogowa

Do projektowania, kierowania oraz projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo. W przypadku wyłącznie kierowania robotami budowlanymi dopuszcza się ukończenie studiów I stopnia pod warunkiem odbycia 3-letniej praktyki na budowie.

Projektowanie, kierowanie oraz projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wystarczy ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo. Uzyskanie uprawnień jest możliwe także dzięki zdobyciu tytułu zawodowego technika lub mistrza, lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika w takich specjalnościach jak:

  • technik budownictwa,
  • technik drogownictwa,
  • technik dróg i mostów kolejowych.

Zdobyte wykształcenie musi być odpowiednio udokumentowane w załączniku do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Do projektowania, kierowania oraz projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku:

  • inżynieria elektryczna,
  • elektroenergetyka,
  • elektrotechnika.

Można również ukończyć je na poziomie I stopnia, jednak w takiej sytuacji niezbędne jest odbycie 3-letniej praktyki.

Projektowanie, kierowanie oraz projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga ukończenia studiów I stopnia na kierunku:

  • inżynieria elektryczna,
  • elektroenergetyka,
  • elektrotechnika

lub II stopnia na kierunkach pokrewnych takich jak:

  • transport,
  • elektryczny transport szynowy,
  • elektronika,
  • automatyka i robotyka,
  • energetyka,
  • elektronika i komunikacja,
  • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników.

Kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie jest dostępne również dla osób z tytułem mistrza lub technika:

  • elektryka,
  • elektroenergetyka transportu szynowego
  • elektryka kolejowych linii elektroenergetycznych.

O uprawnienia budowlane niektórych specjalności w ograniczonym zakresie mogą ubiegać się także absolwenci odpowiednich techników.

Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa – opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Kandydaci składający wniosek o uprawnienia budowlane muszą dołączyć do niego wymagane dokumenty, w tym m.in. dowód uiszczenia opłaty. Koszty wyglądają następująco:

    • 1200 zł – za proces kwalifikacji dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
    • 1200 zł – za przeprowadzenie egzaminu dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi,
  • 700 zł – za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.
    • 1800 zł – za proces kwalifikacji dla łączonych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
  • 1800 zł – za przeprowadzenie egzaminu dla łączonych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
  • 1000 zł – za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego dla łączonych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Opłat należy dokonywać na konto Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jego numer jest podany na stronie internetowej instytucji.

Wielkopolska Izba Budownictwa – data egzaminu

Egzamin w sesji wiosennej odbędzie się 24 maja 2024 r.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 14 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 15 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 16
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 17
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 18 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 19 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 20
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 30 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 31 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 32
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 33
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 34 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 35 WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 36
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO DLA PIIB - sesja WIOSNA 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami