ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - niezbędne informacje

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - najważniejsze informacje dla Kandydatów

Kujawsko-Pomorska izba budowlana ma swoją siedzibę przy ulicy Krzysztofa Gotowskiego 6 w Bydgoszczy. Ta instytucja zajmuje się między innymi przyznawaniem uprawnień budowlanych o różnych specjalnościach. Poniżej można znaleźć najważniejsze informacje dla kandydatów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu.

Kujawsko-Pomorska izba inżynierów – termin egzaminu w sesji letniej oraz opłaty

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ogłosiła, że egzamin pisemny w sesji wiosennej odbędzie się 24 maja 2024 r. Przed przystąpieniem do niego należy dokonać wpłaty na numer konta podany na stronie internetowej instytucji. W przypadku odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi koszt wynosi 1200 zł oraz 700 zł za ponowne przeprowadzenie części ustnej. Dla łączonych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi opłata za pierwsze podejście to 1800 zł, a za powtórne uczestnictwo – 1000 zł.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – program egzaminów na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej oraz ustnej. Wymaga od kandydatów dobrego przygotowania oraz przyswojenia wielu zagadnień. Osoby, które planują do niego przystąpić, mogą skorzystać z praktycznego programu do nauki zawierającego odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się na egzaminie ustnym i pisemnym. Pozwoli to jeszcze lepiej zapoznać się z zagadnieniami, co może znacząco ułatwić otrzymanie uprawnień.

Egzamin pisemny różni się nieco w zależności od tego, czy kandydat ubiega się o uprawnienia bez ograniczeń lub o ograniczonym zakresie, a także od tego, czy są to uprawnienia zarówno do projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi, czy odrębne do każdego z tych zajęć. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (łączne)

Egzamin składa się z 90 pytań testowych, z których 63 dotyczy przepisów Prawa budowlanego oraz innych aktów prawnych związanych z wybraną specjalnością, 18 odnosi się do bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a 9 – do postępowania administracyjnego. Kandydat ma 135 minut na wypełnienie testu, a zaliczenie jest możliwe po udzieleniu co najmniej 68 prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin pisemny na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (oddzielne)

W tym przypadku egzamin składa się łącznie z 75 pytań testowych:

  • 53 pytania dotyczą przepisów Prawa budowlanego, ustaw i aktów wykonawczych właściwych dla danej specjalności;
  • 15 jest związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • 7 odnosi się do postępowania administracyjnego.

Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 115 minut. Liczba poprawnych odpowiedzi wymagana do zdania wynosi 57.

Egzamin na uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (łączne)

Ten egzamin składa się z 60 pytań testowych. 42 z nich dotyczą zagadnień związanych z przepisami prawa, 12 – z BHP, a pozostałe 6 – z postępowaniem administracyjnym. Kandydaci mają 90 minut na podanie odpowiedzi, z czego minimum 45 musi być prawidłowych.

Egzamin na uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi (oddzielne)

Ten egzamin trwa 70 minut. Składa się łącznie z 45 pytań testowych. 32 dotyczą między innymi Prawa budowlanego, 9 – zasad bezpieczeństwa przy pracach budowlanych, a 4 sprawdzają wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego. Kandydaci muszą udzielić co najmniej 34 poprawnych odpowiedzi, aby zdać.

Egzamin na uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem zawodowym mistrza

Osoby przystępujące do tego egzaminu mają na jego wypełnienie 70 minut. Łącznie składa się on z 45 pytań, a ich tematyka i rozkład liczbowy jest taki sam, jak opisano w poprzednim wariancie. Kandydaci, którzy przystępują do tego egzaminu, również muszą odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 34 pytania.

Kujawsko-pomorska izba budownictwa – jak wygląda egzamin ustny na uprawnienia budowlane?

Po zaliczeniu części pisemnej kandydat zostaje dopuszczony do egzaminu ustnego. Polega on na udzielaniu odpowiedzi na pytania przygotowane przez komisję. Są one opracowywane odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień oraz specjalności. Każda odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów. Liczba pytań dla poszczególnych rodzajów uprawnień prezentuje się następująco:

  • uprawnienia bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi – 10 pytań,
  • uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi – 8 pytań,
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi – 8 pytań
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi – 6 pytań,
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób mających tytuł zawodowy mistrza – 6 pytań.

Powyższa lista dotyczy wszystkich specjalności uprawnień budowlanych.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 14 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 15 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 16
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 17
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 18 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 19 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 20
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 30 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 31 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 32
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 33
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 34 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 35 AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 36
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
AKTUALIZACJA SEGREGATORA NA EGZAMIN USTNY 2023 - PYTANIA I OPRACOWANE ODPOWIEDZI - SESJA WIOSNA 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami