UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Uprawnienia telekomunikacyjne pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w ramach telekomunikacji bezprzewodowej i towarzyszącej jej infrastruktury oraz telekomunikacji przewodowej i związanej z nią infrastruktury.


Uprawnienia telekomunikacyjne stanowią uprawnienia budowlane. Dotyczą specjalności instalacyjnej, która obejmuje urządzenia telekomunikacyjne, sieci i instalacje. Uzyskanie ich pozwala na realizowanie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego bądź projektant. Uprawnienia te nadają komisje PIIB osobom, które ukończyły odpowiednie studia, pomyślnie przeszły proces kwalifikacyjny, zdały specjalistyczny egzamin i zdobyły doświadczenie.

Typy i zakresnieograniczone uprawnienia telekomunikacyjne pozwalają zarówno na projektowanie, jak i kierowanie robotami w ramach:

• telekomunikacji bezprzewodowej i towarzyszącej jej infrastruktury
• telekomunikacji przewodowej i związanej z nią infrastruktury

uprawnienia telekomunikacyjne, gdzie zakres jest ograniczony – pozwalają na kierowanie robotami/ projektowanie w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. Funkcje te można sprawować na takich obiektach jak instalacje czy lokalne linie.

WymaganiaUprawnienia telekomunikacyjne mogą uzyskać wyłącznie osoby z odpowiednim wykształceniem oraz odbytą praktyką zawodową w wymiarze czasu zależnym od posiadanego wykształcenia.

Oczekiwania dla podstawowych typów uprawnień telekomunikacyjnych zaprezentowane zostaną poniżej.

Warunkiem otrzymania nieograniczonych uprawnień telekomunikacyjnych w zakresie projektowania jest ukończenie studiów na jednym spośród niżej wymienionych kierunków (drugi stopień):

• elektrotechnika
• elektronika i telekomunikacja
• miernictwo elektryczne i telekomunikacja
• elektronika
• telekomunikacja.

Kolejny krok obejmuje odbycie:

• rocznej praktyki wykonawczej na budowie
• rocznej praktyki projektowej.

W przypadku chęci zdobycia nieograniczonych uprawnień telekomunikacyjnych w zakresie kierowania robotami również istnieje konieczność ukończenia studiów drugiego stopnia na jednym z powyżej wyszczególnionych kierunków. Ponadto należy odbyć półtoraroczną praktykę na budowie.

Opcjonalnie można ukończyć studia wyłącznie pierwszego stopnia na jednym z wymienionych wyżej kierunków, jednak wiąże się to z wydłużeniem czasu wymaganej praktyki do lat trzech.

Wymagania mogą ulegać zmianom w wypadku zakresów łączonych i uprawnień z ograniczeniami.

Kto jest odpowiedzialny za nadawanie uprawnień telekomunikacyjnych?Nadawanie uprawnień telekomunikacyjnych stanowi kompetencję okręgowych komisji kwalifikacyjnych PIIB. Po uzyskaniu tychże uprawnień absolutnie niezbędne jest złożenie wniosku w celu otrzymania członkostwa w samorządzie zawodowym inżynierów, zrzeszającym wszystkie osoby, którym nadano uprawnienia budowlane.

Jak zdobyć uprawnienia telekomunikacyjne?Poza posiadaniem określonego wykształcenia i odbyciem praktyki w wymaganym wymiarze czasu należy przejść przez proces kwalifikacyjny, a także zdać specjalistyczny egzamin, który organizowany jest w maju i listopadzie – czyli dwa razy w roku – przez PIIB. Odbywa się na obszarze okręgowych komisji egzaminacyjnych, znajdujących się w miastach wojewódzkich.

Egzamin składa się z części testowej, gdzie w formie pisemnej weryfikowana jest znajomość przepisów, a także ustnej, która polega na sprawdzeniu praktycznej wiedzy budowlanej u kandydatów.

KosztyPozyskanie uprawnień telekomunikacyjnych wiąże się ze sporymi kosztami. W zależności od typu uprawnień cena procesu kwalifikacyjnego i przeprowadzenia egzaminu oscyluje między 1600 a 2200 zł.

Ponadto pełnienie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik, projektant bądź inspektor w dziedzinie telekomunikacyjnej wymaga ponoszenia corocznych opłat, które wynoszą blisko 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak również składki członkowskie.

Z jakimi korzyściami wiąże się posiadanie uprawnień telekomunikacyjnych?Posiadanie uprawnień telekomunikacyjnych może owocować licznymi możliwościami zawodowymi. Poniżej wyszczególnione zostaną samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jakie można sprawować po uzyskaniu owych uprawnień:

• kierowanie robotami w zakresie wykonywania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci, za co odpowiada kierownik robót/budowy
• tworzenie projektów infrastruktury oraz sieci, co stanowi rolę projektanta
• nadzorowanie robót w branży telekomunikacyjnej, co jest funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego.Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- telekomunikacji,
- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie - telekomunikacji,
- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim - telekomunikacji,
- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie - telekomunikacji,
- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- telekomunikacji,
- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- telekomunikacji,
- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- telekomunikacji,
- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- informatyki,
- miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,
- inżynierii elektrycznej,
- elektrotechniki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- telekomunikacji,
- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,
- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- informatyki,
- miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,
- inżynierii elektrycznej,
- elektrotechniki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- telekomunikacji,
- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie - telekomunikacji,
miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- informatyki,
- miernictwa elektrycznego i programowania sterowników, - inżynierii elektrycznej,
- elektrotechniki

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika
- technik telekomunikacji

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami