Wymagane_wykształcenie_uprawnienia_budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane w Sosnowcu

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nazywane potocznie uprawnieniami budowlanymi, dają w dzisiejszych czasach szerokie możliwości. Można je uzyskać, przystępując do egzaminu przeprowadzanego przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Jakie są aktualne wymagania dla kandydatów starających się o uprawnienia budowlane w 2024 r. w Sosnowcu?

Gdzie uprawnienia budowlane mogą zrobić mieszkańcy Sosnowca?

Uprawnienia budowlane zdobywa się poprzez przystąpienie i zdanie dwóch części egzaminu organizowanego przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Mieszkańcy Sosnowca mogą się o nie starać w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Katowicach.

Jakie specjalności uprawnień budowlanych wymagają ukończenia studiów?

Większość specjalności uprawnień budowlanych 2024 w Sosnowcu wymaga ukończenia studiów drugiego stopnia na odpowiednim kierunku. Wśród tych specjalności znalazły się:

 • projektowanie bez ograniczeń,
 • projektowanie w ograniczonym zakresie,
 • kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
 • projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Jeśli masz już uprawnienia budowlane w wybranej specjalności w zakresie ograniczonym, nie musisz odbywać praktyki na placu budowy ani przy sporządzaniu projektów, aby uzyskać uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności.

Praktyka zawodowa a uprawnienia budowlane – Sosnowiec 2024

Wytyczne dotyczące praktyki zawodowej w uzyskaniu uprawnień budowlanych w Sosnowcu obejmują odbycie jej po uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub tytułu zawodowego technika/mistrza. Praktyka ta może obejmować:

 • uczestnictwo w pracach projektowych;
 • pełnienie funkcji technicznej na budowie pod nadzorem odpowiednio kwalifikowanej osoby;
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego;
 • pracę w instytucjach administracji rządowej lub samorządowej związanej z infrastrukturą drogową, lub kolejową.

Ukończenie przygotowania do pracy w zawodzie musi zostać potwierdzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Powinno też odpowiadać zakresowi specjalizacji uprawnień budowlanych, o które będziesz się ubiegać.

Skuteczna nauka do egzaminu pisemnego. Z jakich pomocy możesz skorzystać?

Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane wiosna 2024 wymaga nie tylko odbycia praktyki zawodowej czy zdobycia odpowiedniego wykształcenia kierunkowego. Ważne jest także zdobycie kompleksowej wiedzy, którą można znaleźć w programie do nauki na uprawnienia budowlane. Aplikacja na telefon na Android i iOS to wygodne narzędzie, które możesz mieć zawsze pod ręką. Wygoda oraz funkcjonalność takiego rozwiązania znacznie ułatwiają proces nauki do egzaminu.

Funkcje, które możesz pełnić dzięki uprawnieniom budowlanym 2024 w Sosnowcu

Zastanawiasz się, jak zdobyć uprawnienia budowlane w Sosnowcu w 2024 r.? Jeśli tak, zapoznaj się z samodzielnymi funkcjami technicznymi, które będziesz mógł dzięki nim pełnić. Czym one właściwie są? To przede wszystkim działalności związane z fachową oceną zjawisk technicznych. Poza tym, dzięki usprawnieniom budowlanym można także samodzielnie rozwiązywać zagadnienia i problemy architektoniczne, techniczne, a także techniczno-organizacyjnych na placach budowy.

Oznacza to, że zdobywając uprawnienia budowlane wiosna 2024, będziesz mógł:

 • sporządzać projekty budowlane,
 • sprawować nadzór nad projektami architektoniczno-budowlanymi,
 • kierować placami budów i wykonywanymi na nich robotami,
 • kierować i nadzorować wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych,
 • nadzorować różne inwestycje budowlane,
 • sprawować kontrolę techniczną nad utrzymaniem obiektów budowlanych w dobrym stanie.

Powyższe funkcje mogą pełnić w Polsce wyłącznie osoby, które zdobyły uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami