WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie konstrukcji w stosunku do architektury obiektu i konstrukcji.
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane stanowią najpowszechniejszy typ uprawnień budowlanych, uwzględniając wyłącznie osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w ramach budownictwa. Uzyskanie ich stwarza perspektywy na pracę jako kierownik robót/budowy, projektant bądź inspektor nadzoru inwestorskiego. Za nadanie uprawnień odpowiedzialne są okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB, lecz czynność tę poprzedza proces kwalifikacyjny i zaliczenie egzaminu. Warunkiem jest również posiadanie wymaganego wykształcenia i zrealizowanie praktyki zawodowej w biurze projektowym lub/i na terenie budowy.

Typy i zakres

Nieograniczone uprawnienia konstrukcyjno-budowlane pozwalają zarówno na projektowanie konstrukcji, jak i kierowanie robotami budowlanymi, które wiążą się z konstrukcją i architekturą obiektu.

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, gdzie zakres jest ograniczony – umożliwiają projektowanie konstrukcji lub kierowanie robotami w zakresie konstrukcji obiektu o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3 pod następującymi warunkami:

 • maksymalna wysokość obiektu to 12 m nad poziomem terenu, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, maksymalna wysokość kondygnacji może się równać 4,8 m
 • głębokość do 3 m poniżej poziomu terenu, posadowiony bezpośrednio na nośnym, stabilnym gruncie, gdzie rozpiętość części konstrukcyjnych wynosi do 6 m, natomiast wysięg wsporników do 2 m
 • konstrukcja nie może zawierać komponentów wstępnie sprężanych na terenie budowy
 • podczas budowania czy projektowania konstrukcji nie trzeba uwzględniać oddziaływania eksploatacji górniczej.

Warunki uzyskania oraz wymogi

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, które dodatkowo odbyły praktykę zawodową w biurze projektowym lub na budowie.

Aby otrzymać nieograniczone uprawnienia w zakresie projektowania (specjalność konstrukcyjno-budowlana), należy ukończyć studia drugiego stopnia – kierunek budownictwo. Kolejny krok obejmuje odbycie rocznej praktyki na terenie budowy, a także rocznej praktyki w biurze projektowym.

W przypadku ograniczonych uprawnień wykonawczych (specjalność konstrukcyjno-budowlana) również istnieje konieczność ukończenia studiów – kierunek budownictwo. W tym miejscu można wybrać jedną spośród dwóch dróg:

 • staranie się o uprawnienia po ukończeniu studiów drugiego stopnia oraz odbyciu półtorarocznej praktyki na budowie
 • staranie się o uprawnienia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i odbyciu trzyletniej praktyki wykonawczej.

Gdy dochodzi do łączonych typów uprawnień konstrukcyjno-budowlanych, a także wariantu z ograniczeniami, możliwe jest występowanie różnic w wymaganiach.

Jak zdobyć uprawnienia?

Za nadawanie uprawnień budowlanych – specjalność konstrukcyjno-budowlana – odpowiedzialne są okręgowe komisje Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Poza posiadaniem wyszczególnionego powyżej wykształcenia i odbyciem praktyki zawodowej należy przejść przez proces kwalifikacyjny, a także zaliczyć egzamin na uprawnienia budowlane. Ten ostatni organizowany jest przez PIIB w maju i listopadzie, czyli dwa razy w roku. Odbywa się na obszarze okręgowych komisji egzaminacyjnych, których siedziby mieszczą się w miastach wojewódzkich.

Egzamin zawiera część testową, gdzie w formie pisemnej weryfikowana jest znajomość przepisów, a także ustną – w tym miejscu kandydaci są sprawdzani pod kątem praktycznej wiedzy budowlanej. Zaleca się korzystanie z programu Uprawnienia Budowlane w celu efektywnego przygotowania do części testowej egzaminu.

Koszty

Otrzymanie uprawnień budowlanych w dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej poprzedzają niemałe opłaty. Zależnie od typu uprawnień koszty procesu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego kształtują się na poziomie od 1600 do 2200 zł.

Ponadto pełnienie samodzielnych funkcji technicznych jako kierownik, projektant lub inspektor nadzoru inwestorskiego związane jest z coroczną opłatą, która wynosi niemalże 500 zł. Koszt obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz składki członkowskie.

Jakie korzyści wynikają z posiadania uprawnień konstrukcyjno-budowlanych?

Posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych może owocować licznymi możliwościami w zakresie branży budowlanej. Przykładowo realna jest posada kierownika robót/budowy czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Kolejną opcją jest zatrudnienie się w biurze projektowym na stanowisku projektanta konstrukcji obiektów budowlanych.

Posiadanie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych stwarza perspektywy związane z:

 • zatrudnieniem się w organach nadzoru budowlanego
 • kierowaniem robotami budowlanymi
 • projektowaniem i weryfikowaniem projektów
 • realizowaniem nadzoru autorskiego
 • weryfikowaniem nadzoru inwestorskiego
 • kierowaniem i nadzorowaniem produkcji konstrukcyjnych komponentów budowlanych
 • zajmowaniem się kontrolą techniczną w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

Rodzaj i zakres - opis szczegółowy:

1) Bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


2) Bez ograniczeń do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


3) Bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim - kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


4) W ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- architektura
- architektura i urbanistyka
- kierunki studiów w zakresie: inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria gospodarki wodnej, melioracja

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


5) W ograniczonym zakresie do projektowania

Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- architektura
- architektura i urbanistyka

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- architektura
- architektura i urbanistyka
- kierunki studiów w zakresie: inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria gospodarki wodnej, melioracja

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: 1 rok

Wymagana praktyka na budowie: 1 rok


6) W ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi

Wymagane wykształcenie:

studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym
- architektura
- architektura i urbanistyka
- kierunki studiów w zakresie: inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria gospodarki wodnej, melioracja

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim
- kierunek studiów w zakresie budownictwa

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 1,5 roku


Wymagane wykształcenie:

studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym
- architektura
- architektura i urbanistyka
- kierunki studiów w zakresie: inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria gospodarki wodnej, melioracja

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 3 lata


Wymagane wykształcenie:

tytuł zawodowy technika lub mistrza, albo dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:
- technik architekt
- murarz
- murarz-tynkarz
- cieśla

Wymagana praktyka przy sporządzaniu projektów: -

Wymagana praktyka na budowie: 4 lataSprawdź nasze produkty:

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na telefon

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH

SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi

Najnowsze wpisy

13.06.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

24.05.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 12
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024

W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 15 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 16 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 17
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 18
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 19 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 20 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 21
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 31 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 32 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 33
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 34
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 35 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 36 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 37
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024 zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami