ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - informacje

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - co musisz wiedzieć?

Zdobywanie uprawnień budowlanych to długotrwały proces, wymagający odpowiedniego przygotowania. Kandydat musi przede wszystkim ukończyć odpowiedni kierunek studiów oraz odbyć praktyki zawodowe, a także przejść proces kwalifikacji i zdać egzaminy państwowe. Jakie wykształcenie jest wymagane, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne? Jak wyglądają egzaminy? Odpowiadamy na te oraz inne pytania dotyczące uprawnień budowalnych w województwie łódzkim.

Łódzka izba budowlana – wymagane wykształcenie

Kandydaci, którzy planują się ubiegać o nadanie uprawnień budowlanych, muszą wiedzieć, jakie wykształcenie powinni zdobyć, aby było to możliwe. Poniżej znajduje się praktyczne zestawienie kilku wybranych specjalności wraz z wyszczególnieniem kierunków studiów lub określonych tytułów zawodowych, jakie należy uzyskać.

Specjalność architektoniczna 

Do projektowania bądź kierowania robotami budowlanymi (lub jednego i drugiego w przypadku łączonych uprawnień) bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków:

 • architektura,
 • architektura i urbanistyka.

W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń możliwe jest także ukończenie studiów I stopnia na wspomnianych wyżej kierunkach, pod warunkiem odbycia 3-letniej praktyki na budowie.

Specjalność konstrukcyjno – budowlana

Do projektowania bądź kierowania robotami budowlanymi (lub jednego i drugiego w przypadku łączonych uprawnień) bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku:

 • budownictwo.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można także uzyskać po ukończeniu studiów I stopnia na tym kierunku i odbyciu 3-letniej praktyki na budowie.

Do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w przypadku tej specjalności niezbędne jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku budownictwo albo studiów II stopnia na kierunkach:

 • architektura,
 • inżynieria środowiska,
 • architektura i urbanistyka,
 • melioracja,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • inżynieria i gospodarka wodna.

Z kolei w przypadku ubiegania się o uprawnienia wyłącznie do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dopuszcza się następujące rodzaje wykształcenia:

 • ukończenie studiów I lub II stopnia na kierunkach:
  • architektura,
  • inżynieria środowiska,
  • inżynieria i gospodarka wodna,
  • melioracja,
  • budownictwo hydrotechniczne,
  • architektura i urbanistyka;
 • ukończenie studiów I stopnia na kierunku:
  • budownictwo;
 • zdobycie tytułu zawodowego mistrza lub technika bądź dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w specjalności:
  • murarz,
  • murarz-tynkarz,
  • technik budownictwa,
  • cieśla.

O uprawnienia dla tej specjalności mogą się więc ubiegać także osoby bez wyższego wykształcenia.

Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa 

Do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów II stopnia na takich kierunkach jak:

 • górnictwo,
 • inżynieria wojskowa,
 • budownictwo,
 • geologia.

Te same kierunki obowiązują w przypadku uprawnień wyłącznie do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, choć w tym przypadku dopuszczalne jest także ukończenie studiów I stopnia oraz odbycie 3-letniej praktyki.

Łódzka izba inżynierów – egzaminy na uprawnienia budowlane

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane odbędzie się 24 maja 2024 roku. Osoby, które zaliczą test, zostaną dopuszczone do spotkania z komisją w ramach egzaminu ustnego. O dokładnym terminie tego drugiego kandydaci zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

Część pisemna składa się z 90, 75, 60 lub 45 pytań w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień. Zróżnicowany jest także czas przewidziany na napisanie testu oraz minimalna wymagana liczba dobrych odpowiedzi.

Podczas egzaminu ustnego kandydaci odpowiadają na pytania przygotowane przez komisję. Za każde z nich można otrzymać od 0 do 5 punktów. W tej części egzaminu liczba pytań również zależy od rodzaju i zakresu uprawnień.

Łódzka izba budownictwa – jak się przygotować do egzaminu?

Zarówno egzamin pisemny, jak i ustny wymagają odpowiedniego przygotowania. Przede wszystkim należy się zapoznać z aktami prawnymi, których znajomość to podstawa. Ich listę można znaleźć na stronie łódzkiej izby. W nauce może też pomóc segregator z aktami prawnymi. Zawiera wszystkie niezbędne dokumenty ułożone w uporządkowany sposób, co zdecydowanie ułatwia przyswajanie i utrwalanie wiedzy.

Przygotowania do egzaminu najlepiej rozpocząć odpowiednio wcześniej, co z pewnością pozwoli dobrze sobie poradzić z testem oraz częścią ustną. Warto się zapoznać z pytaniami, które najczęściej się na nich powtarzają. Dzięki temu nauka jest nie tylko efektywniejsza, lecz także o wiele przyjemniejsza. Zaliczony egzamin pisemny jest ważny przez 3 lata – w tym czasie kandydat, który nie zaliczy części ustnej, może do niej przystępować w kolejnych sesjach.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 14 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 16
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 17
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 20
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 30 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 31 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 32
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 33
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 34 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 35 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 36
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji JESIEŃ 2023 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami