Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia Budowlane Olsztyn

Uprawnienia budowlane woj. warmińsko-mazurskie - co umożliwiają?

Uprawnienia budowlane umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Otwierają one wiele ścieżek kariery, które bez nich są niedostępne (nawet z odpowiednim wykształceniem). Uprawnienia pozwalają na pracę na stanowisku kierownika robót i budowy, inspektora nadzoru i projektanta. Dowiedz się, w jaki sposób je uzyskać.

Gdzie zrobić uprawnienia budowlane – warmińsko-mazurskie

O dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz ich nadaniu kandydatom z Olsztyna i okolic decyduje Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Cała procedura składa się z kilku etapów, które zostaną omówione poniżej.

Uprawnienia budowlane 2024 Olsztyn – kto może się o nie starać?

Jednym z warunków, który musi spełnić kandydat do otrzymania uprawnień budowlanych, jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. O te o ograniczonym zakresie mogą ubiegać się osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza zawodu związanego z budownictwem. Najszerszy zakres jest przeznaczony dla kandydatów z wyższym wykształceniem. To, jakie studia należy skończyć, zależy od wybranej specjalności uprawnień budowlanych.

Do ich uzyskania konieczne jest także odbycie praktyk, które trwają od roku do 4 lat. Ich długość zależy od specjalności i zakresu uprawnień, a także od poziomu wykształcenia. Praktyka może być zaliczona jedynie poprzez udział w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie. Niezbędne jest uzyskanie oświadczenia z podpisem kierownika czuwającego nad jej przebiegiem. Ten dokument wraz z książką praktyki zawodowej jest niezbędny do rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Olsztyn – jak przebiega procedura kwalifikacji?

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej w określonym terminie. Sprawdza ona zgodność wykształcenia dla konkretnej specjalności uprawnień budowlanych oraz weryfikuje przebieg praktyki. Kandydaci muszą wnieść opłatę w wysokości:

 • 1200 zł – jeśli starają się o odrębne uprawnienia do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie,
 • 1800 zł – jeśli starają się o łączone uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie.

Komisja po sprawdzeniu wszystkich dokumentów wydaje decyzję o tym, czy dopuszcza kandydata do egzaminu. Składa się on z części pisemnej oraz ustnej. Należy mieć na uwadze, że on także jest odpłatny. Stawki wynoszą:

 • 1200 zł – dla oddzielnych uprawnień do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie (700 zł za ponowne przeprowadzenie ustnej części dla osób, które go nie zaliczyły jej w poprzedniej sesji),
 • 1800 zł – dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie (1000 zł za ponowne przeprowadzenie ustnej części, dla osób, które nie zaliczyły jej w poprzedniej sesji).

Termin najbliższego egzaminu został wyznaczony na 24 maja 2024 r.

Uprawnienia budowlane Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – specjalności

Uprawnienia budowlane można uzyskać na następujące specjalności:

 • architektoniczną (wydawane przez okręgowe izby architektów),
 • konstrukcyjno-budowlaną,
 • architektoniczną,
 • drogową,
 • elektryczną (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
 • hydrotechniczną,
 • kolejową (kolejowe obiekty budowlane lub sterowanie ruchem kolejowym),
 • mostową,
 • sanitarną (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • telekomunikacyjną
 • wyburzeniową.

Ich uzyskanie otwiera nowe możliwości zawodowe dla osób pragnących rozwijać swoją karierę w branży budowlanej.

Uprawnienia budowlane egzamin Olsztyn – jak się do niego dobrze przygotować?

Egzamin wymaga dużej wiedzy oraz znajomości aktualnych przepisów prawa. Na naszym portalu znajdziesz praktyczne narzędzia, które ułatwią Ci naukę. Przygotowaliśmy je na podstawie najczęściej powtarzających się pytań. Możesz zdecydować się na program do nauki 2024 w wersji mobilnej lub przeznaczonej na komputer. Dzięki tym narzędziom skutecznie przygotujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

02.04.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024

W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów na…

23.02.2024
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM NA EGZAMIN SESJA WIOSNA 2024

W dniu 23.02.2024 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów i norm na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024Stan prawny przepisów…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami