Egzamin-pisemny-na-uprawnienia-budowlane

Uprawnienia Budowlane Olsztyn

Uprawnienia budowlane woj. warmińsko-mazurskie - co umożliwiają?

Uprawnienia budowlane umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Otwierają one wiele ścieżek kariery, które bez nich są niedostępne (nawet z odpowiednim wykształceniem). Uprawnienia pozwalają na pracę na stanowisku kierownika robót i budowy, inspektora nadzoru i projektanta. Dowiedz się, w jaki sposób je uzyskać.

Gdzie zrobić uprawnienia budowlane – warmińsko-mazurskie

O dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz ich nadaniu kandydatom z Olsztyna i okolic decyduje Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Cała procedura składa się z kilku etapów, które zostaną omówione poniżej.

Uprawnienia budowlane 2024 Olsztyn – kto może się o nie starać?

Jednym z warunków, który musi spełnić kandydat do otrzymania uprawnień budowlanych, jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. O te o ograniczonym zakresie mogą ubiegać się osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza zawodu związanego z budownictwem. Najszerszy zakres jest przeznaczony dla kandydatów z wyższym wykształceniem. To, jakie studia należy skończyć, zależy od wybranej specjalności uprawnień budowlanych.

Do ich uzyskania konieczne jest także odbycie praktyk, które trwają od roku do 4 lat. Ich długość zależy od specjalności i zakresu uprawnień, a także od poziomu wykształcenia. Praktyka może być zaliczona jedynie poprzez udział w pracach projektowych lub pełnienie funkcji technicznej na budowie. Niezbędne jest uzyskanie oświadczenia z podpisem kierownika czuwającego nad jej przebiegiem. Ten dokument wraz z książką praktyki zawodowej jest niezbędny do rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej.

Uprawnienia budowlane wiosna 2024 Olsztyn – jak przebiega procedura kwalifikacji?

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem należy złożyć do komisji kwalifikacyjnej w określonym terminie. Sprawdza ona zgodność wykształcenia dla konkretnej specjalności uprawnień budowlanych oraz weryfikuje przebieg praktyki. Kandydaci muszą wnieść opłatę w wysokości:

 • 1200 zł – jeśli starają się o odrębne uprawnienia do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie,
 • 1800 zł – jeśli starają się o łączone uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie.

Komisja po sprawdzeniu wszystkich dokumentów wydaje decyzję o tym, czy dopuszcza kandydata do egzaminu. Składa się on z części pisemnej oraz ustnej. Należy mieć na uwadze, że on także jest odpłatny. Stawki wynoszą:

 • 1200 zł – dla oddzielnych uprawnień do projektowania czy kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie (700 zł za ponowne przeprowadzenie ustnej części dla osób, które go nie zaliczyły jej w poprzedniej sesji),
 • 1800 zł – dla łączonych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w pełnym lub ograniczonym zakresie (1000 zł za ponowne przeprowadzenie ustnej części, dla osób, które nie zaliczyły jej w poprzedniej sesji).

Termin najbliższego egzaminu został wyznaczony na 24 maja 2024 r.

Uprawnienia budowlane Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – specjalności

Uprawnienia budowlane można uzyskać na następujące specjalności:

 • architektoniczną (wydawane przez okręgowe izby architektów),
 • konstrukcyjno-budowlaną,
 • architektoniczną,
 • drogową,
 • elektryczną (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych),
 • hydrotechniczną,
 • kolejową (kolejowe obiekty budowlane lub sterowanie ruchem kolejowym),
 • mostową,
 • sanitarną (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
 • telekomunikacyjną
 • wyburzeniową.

Ich uzyskanie otwiera nowe możliwości zawodowe dla osób pragnących rozwijać swoją karierę w branży budowlanej.

Uprawnienia budowlane egzamin Olsztyn – jak się do niego dobrze przygotować?

Egzamin wymaga dużej wiedzy oraz znajomości aktualnych przepisów prawa. Na naszym portalu znajdziesz praktyczne narzędzia, które ułatwią Ci naukę. Przygotowaliśmy je na podstawie najczęściej powtarzających się pytań. Możesz zdecydować się na program do nauki 2024 w wersji mobilnej lub przeznaczonej na komputer. Dzięki tym narzędziom skutecznie przygotujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

03.07.2024
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 10
WYNIKI - PODSUMOWANIE SESJI WIOSNA 2024

🏆 Podsumowanie 43 sesji egzaminacyjnej - WIOSNA 2024 Wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 📝 3209 kandydatów przystąpiło do…

23.06.2024
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 11
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 14 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 15 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 16
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 17
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 18 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 19 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 20
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 30 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 31 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 32
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 33
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 34 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 35 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 36
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami