ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - ważne informacje

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - podstawowe informacje

Lubelska izba budowlana przyjmuje wnioski oraz przeprowadza egzaminy na uprawnienia budowlane. Na tej podstronie można znaleźć informacje dotyczące terminów egzaminów, ich przebiegu i sprawdzonych sposobów przygotowania. Opisujemy, jak wygląda część pisemna oraz ustna takiego egzaminu. Informujemy także, o jakich formalnościach trzeba pamiętać, aby uzyskać samodzielne funkcje techniczne.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – jak się przygotować do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Kandydaci, którzy przeszli proces kwalifikacji, mogą przystąpić do egzaminu pisemnego oraz ustnego. Pierwszy z nich ma formę testu, w którym liczba pytań oraz czas na podanie odpowiedzi zależą od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Egzamin pisemny bazuje przede wszystkim na aktualnych przepisach prawa budowlanego. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa publikuje na swojej stronie spis wszystkich obowiązujących aktów oraz norm, które musi znać każdy kandydat ubiegający się o przyznanie uprawnień budowlanych.

Część ustna egzaminu to dla wielu osób największe wyzwanie. Wiąże się to głównie z tym, że trzeba odpowiadać na pytania zadawane przez komisję, co potęguje stres. Naukę do egzaminu najlepiej zatem rozpocząć jak najwcześniej, aby po kolei przyswoić i utrwalić wszystkie niezbędne zagadnienia. Może w tym pomóc segregator z pytaniami (i opracowanymi odpowiedziami), które często powtarzają się na takich egzaminach. Takie narzędzie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz lepiej się przygotować do tego wyzwania.

Lubelska izba budownictwa – kiedy odbędą się egzaminy?

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaplanowała egzamin pisemny na 24 maja 2024 r. Część ustna została podzielona w następujący sposób:

 • 28 maja, godzina 9.00 – specjalność inżynieryjna mostowa,
 • 29 maja, godzina 8.00 – specjalność inżynieryjna drogowa,
 • 3 i 5 czerwca, godzina 8.00 – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych,
 • 4 czerwca, godzina 9.00 – specjalność inżynieryjna hydrotechniczna,
 • 4 i 6 czerwca, godzina 9.00 – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • 7 czerwca, godzina 8.00 – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • 7 czerwca, godzina 13.00 – specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • 10 czerwca, godzina 10.00 – specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 • 11–12 czerwca, godzina 8.00 oraz 13–14 czerwca, godzina 9.00 – specjalność konstrukcyjno-budowlana.

Kandydaci przystępujący do egzaminów muszą to zrobić w wymienionych wyżej terminach dla określonych specjalności, gdyż nie ma możliwości zdawania innego dnia. Bardzo ważne jest to, że podczas części ustnej komisja nie będzie udostępniać aktów prawnych oraz norm w formie papierowej ani stanowisk komputerowych. Osoby przystępujące do egzaminu mogą korzystać wyłącznie z własnych dokumentów (w formie papierowej). Zabronione jest sięganie do różnych opracowań, a także korzystanie z urządzeń elektronicznych. Kandydaci nie mogą również mieć przy sobie własnych notatek. Egzamin ustny jest rejestrowany przy wykorzystaniu aparatury zapisującej dźwięk na elektronicznym nośniku danych. Takie działania mają zapewnić jego przejrzysty i bezsporny przebieg.

Wysyłka decyzji odbędzie się prawdopodobnie pod koniec czerwca. Oprócz tego dokumentu przekazywane są także:

 • potwierdzenie odbioru,
 • zrzeczenie się możliwości odwołania do decyzji,
 • druk z ewentualnymi pomyłkami pisarskimi.

Należy je wypełnić oraz oddać przedstawicielowi izby w dniu uroczystego rozdania uprawnień lub przesłać skany drogą elektroniczną. Otrzymana decyzja staje się ostateczna po upływie dwóch tygodni od chwili jej odbioru lub od kolejnego dnia po złożeniu oświadczenia o rezygnacji z prawa do odwołania.

Izba budownictwa w lubelskim – formalności po zdanym egzaminie na uprawnienia budowlane

Zdanie egzaminu nie jest równoznaczne z uzyskaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Niezbędne jest jeszcze dopełnienie kilku istotnych formalności. Ich omówienie znajduje się poniżej:

 • Uzyskanie wpisu do centralnego rejestru osób mających uprawnienia budowlane (e-CRUB) – odbywa się to automatycznie, gdy komisja kwalifikacyjna przesyła wniosek oraz dokumenty osoby, dla której wydała decyzję o nadaniu uprawnień. Sam zainteresowany nie musi więc nic robić w tym kierunku.
 • Uzyskanie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – po otrzymaniu informacji o wpisie do e-CRUB trzeba złożyć kolejny wniosek, tym razem do właściwej izby samorządu zawodowego. Członkostwo musi zostać potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia.

Dopiero po uzyskaniu wpisu na ostatnią wspomnianą listę można pełnić samodzielne funkcje techniczne. Cała procedura od chwili zdania egzaminu może zająć nawet kilka miesięcy. Warto mieć to na uwadze, przystępując do procedury kwalifikacyjnej.

Najnowsze wpisy

23.06.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 10
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024

Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…

13.06.2024
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 11
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024

Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…

UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 14 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 15 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 16
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 17
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 18 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 19 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 20
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 21

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 22

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 23

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 30 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 31 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 32
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 33
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 34 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 35 UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 36
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024 zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami